Pakalpojumi - 171166-2017

06/05/2017    S88

Beļģija-Brisele: Mazapjoma zvejas uzraudzība

2017/S 088-171166

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)
Pasta adrese: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1210
Valsts: Beļģija
E-pasts: easme-procurement@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/EASME
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2454
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Mazapjoma zvejas uzraudzība.

Atsauces numurs: EASME/EMFF/2017/011.
II.1.2)Galvenās CPV kods
79000000 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

EASME vēlas noslēgt pakalpojumu līgumu, kura mērķis ir izpētīt pieejas, kas izstrādātas mazapjoma zvejas (small-scale fisheries – SSF) elektroniskajai uzraudzībai, un piedāvāt labu praksi šajā jomā. Šis novērtējums palīdzēs valstu varas iestādēm, uzņēmējiem un zinātniekiem gūt pārskatu par šo jomu un sniegs informāciju par labu praksi, ko īstenojot var palielināt pārredzamību un ienākumus zvejniekiem.

Tas tiks īstenots, veicot šādas darbības:

— nosakot, aprakstot un klasificējot plānotas, funkcionējošas vai pabeigtas elektroniskās sistēmas, kas izstrādātas Eiropā vai citur un paredzētas SSF zivju pārvietošanās, zvejas piepūles un nozvejas uzraudzībai, vai to prototipus,

— ierosinot tādas sistēmas modeli, kas būtu piemērota turpmākai izstrādei,

— detalizēti testējot tādu reprezentatīvu sistēmu kopumu, kurās ir izmantoti daži SSF uzraudzības sistēmas komponenti (norādīti turpmāk), no izmantošanas vienkāršības, stabilitātes, izmaksu un precizitātes viedokļa,

— nosakot standartus, kas var atvieglot informācijas apkopošanu par dažādām zvejas jomām.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

uzdevumi jāveic darbuzņēmēja norādītajās telpās, izņemot gadījumus, kad sanāksmes paredzēts rīkot EASME vai Eiropas Komisijas telpās.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

EASME vēlas noslēgt pakalpojumu līgumu, kura mērķis ir izpētīt pieejas, kas izstrādātas SSF elektroniskajai uzraudzībai, un piedāvāt labu praksi šajā jomā. Šis novērtējums palīdzēs valstu varas iestādēm, uzņēmējiem un zinātniekiem gūt pārskatu par šo jomu un sniegs informāciju par labu praksi, ko īstenojot var palielināt pārredzamību un ienākumus zvejniekiem.

Tas tiks īstenots, veicot šādas darbības:

— nosakot, aprakstot un klasificējot plānotas, funkcionējošas vai pabeigtas elektroniskās sistēmas, kas izstrādātas Eiropā vai citur un paredzētas SSF zivju pārvietošanās, zvejas piepūles un nozvejas uzraudzībai, vai to prototipus,

— ierosinot tādas sistēmas modeli, kas būtu piemērota turpmākai izstrādei,

— detalizēti testējot tādu reprezentatīvu sistēmu kopumu, kurās ir izmantoti daži SSF uzraudzības sistēmas komponenti (norādīti turpmāk), no izmantošanas vienkāršības, stabilitātes, izmaksu un precizitātes viedokļa,

— nosakot standartus, kas var atvieglot informācijas apkopošanu par dažādām zvejas jomām.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 400 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: Komisijas 24.10.2016 Īstenošanas lēmums C(2016) 6713 final, ar ko groza 11.12.2015 Lēmumu C(2015)8729 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzekļu apguvei paredzētās 2016. gada darba programmas un finansēšanas lēmuma pieņemšanu.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 09/08/2017
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 16/08/2017
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), Covent Garden 2, Room COV2 12/191, place Rogier 16, 1210 Brussels, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +35 243031
Fakss: +35 243032100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
27/04/2017