Dodávky - 171190-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

06/05/2017    S88

Taliansko-Ispra: Dodávka a údržba prenosných systémov na meranie emisií, rozdelená na 2 časti

2017/S 088-171190

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 31.3.2017, 2017/S 064-119610)

Európska komisia, Joint Research Centre (JRC), JRC. C — Energy, Transport and Climate, JRC.C.4 — Sustainable Transport, via Enrico Fermi 2749, TP 581, 21027 Ispra VA, TALIANSKO. Kontakt: Mr Marius Patachia, Finance and Procurement Unit R.8 — Ispra. E-mail: jrc-ispra-dir-c-procurement@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

10.5.2017.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

15.5.2017 (15:00) miestneho času.

Viď 

IV.2.2) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

17.5.2017.

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

22.5.2017 (15:00) miestneho času.