Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 17130-2017

18/01/2017    S12

Belgie-Brusel: Měření využívání audiovizuálních materiálů vypracovaných orgány EU a vysílaných televizními kanály – meziinstitucionální řízení (Evropské komise a Evropského parlamentu)

2017/S 012-017130

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Poštovní adresa: rue Wiertz 60
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1047
Země: Belgie
Kontaktní osoba: José Viejo Manzanal, PHS 01A063
E-mail: avtenders@europarl.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.europarl.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1619
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Měření využívání audiovizuálních materiálů vyprodukovaných orgány EU a vysílaných televizními kanály. Meziinstitucionální řízení (Evropské komise a Evropského parlamentu).

Spisové číslo: COMM/DG/AWD/2016/387.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79300000 Průzkum trhu a ekonomický průzkum; průzkum veřejného mínění a statistiky
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Poskytování služby monitorování a měření používání audiovizuálního materiálu vypracovaného orgány a zpřístupněného sdělovacím prostředkům a dalším zainteresovaným stranám. Požadovaná služba bude zahrnovat monitorování a měření míry využití videozáznamů vysílaných všemi kanály uvedených 2 evropských orgánů prostřednictvím souboru televizních kanálů, který bude těmito orgány předem vymezen. Tento soubor bude zahrnovat kanály členských států, zemí mimo Evropskou unii i celoevropské kanály.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 1 800 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kód NUTS: FR421 Bas-Rhin
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel a Štrasburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Požadovaná služba bude zahrnovat monitorování a měření míry využití videozáznamů vysílaných všemi kanály uvedených 2 evropských orgánů prostřednictvím souboru televizních kanálů, který bude těmito orgány předem vymezen.

Tento soubor bude zahrnovat 220 televizních kanálů z 28 členských států, zemí mimo Evropskou unii i celoevropské kanály. Bude zahrnovat kanály s nejvyšší sledovaností v každé zemi nebo regionu anebo ty se zvláštním významem pro evropské orgány. Těchto 220 kanálů se bude monitorovat průběžně 24 hodin denně, 7 dní v týdnů, 365 dnů v roce. Monitorováním se rozumí schopnost vybrat televizní kanály v souboru a lokalizovat obrazový materiál vyrobený a odvysílaný příslušnými orgány podle programu vysílání těchto televizních kanálů.

Požaduje se dosažení co nejvyšší úrovně přesnosti detekce obrazového materiálu od příslušných orgánů (vyjádřená k nejbližší vteřině vysílání) a jasné uvedení této úrovně v nabídce.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhovaného technického řešení / Váha: Maximálně 45 bodů
Kritérium kvality - Název: Kvalita výkaznictví požadovaného na webové a mobilní stránce a webových službách / Váha: Maximálně 30 bodů
Kritérium kvality - Název: Vhodnost opatření na kontrolu kvality v souvislosti s poskytnutými údaji, podáváním zpráv a všemi požadovanými službami a škálovatelnost systémů realizovaných v průběhu trvání zakázky / Váha: Maximálně 25 bodů
Cena - Váha: Body za cenu/součet bodů za kvalitu
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Ve lhůtě 3 let od uzavření původní rámcové smlouvy je Evropský parlament oprávněn otevřít jednací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25.10.2012 o finančních pravidlech platných pro rozpočet unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 125-222905
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: COMM/ME-AV/FWC/2016/4
Název:

Služby v oblasti měření používání audiovizuálních materiálů vyrobených evropskými orgány a jejich vysílání televizními stanicemi

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
13/12/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Teletrax TV Data UK Ltd
Národní identifikační číslo: 04182180
Poštovní adresa: 39-45 Shaftesbury Avenue
Obec: London
Kód NUTS: UKI11 Inner London - West
PSČ: W1D 6LA
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 800 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 800 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: boulevard Konrad Adenauer
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2600
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/01/2017