Diensten - 17133-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Informaticadiensten

2018/S 009-017133

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

ESH Sogemac habitat
1 quai de Grenelle — CS 21598
Ter attentie van: Roland GUILBERT
75732 Paris Cedex 15
Frankrijk
Telefoon: +33 156772939
E-mail: r.guilbert@sogemac.com
Fax: +33 156772974

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: https://www.marches-securises.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

Elektronische toegang tot informatie : https://www.marches-securises.fr

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://www.marches-securises.fr

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72500000

Beschrijving
Informaticadiensten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 307 582,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Néocles corporate
Immeuble Terra Nova II, 15 rue Henri Rol Tanguy
93558 Montreuil
Frankrijk
Telefoon: +33 149212121

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 226 709,00 EUR
Zonder btw
Perceel nr: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Néocles corporate
Immeuble Terra Nova II, 15 rue Henri Rol Tanguy
93558 Montreuil
Frankrijk
Telefoon: +33 149212121

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 80 873,00 EUR
Zonder btw