Diensten - 17146-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Stuttgart: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 009-017146

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Postbeamtenkrankenkasse
Maybachstraße 54/56
Ter attentie van: Jens Walter
70469 Stuttgart
Duitsland
E-mail: einkauf@pbeakk.de
Fax: +49 71113563392

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.pbeakk.de

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72000000

Beschrijving
IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 82010167 Perceel nr: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

cellent GmbH
Ringstraße 70
70736 Fellbach
Duitsland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht