Services - 171515-2022

01/04/2022    S65

Estonia-Tartu: Research and development consultancy services

2022/S 065-171515

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Tartu Ülikool
National registration number: 74001073
Postal address: Ülikooli tn 18
Town: Tartu linn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 50090
Country: Estonia
Contact person: KERLI TAMBERG
E-mail: info@ut.ee
Telephone: +372 7375138
Internet address(es):
Main address: https://www.ut.ee
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kalasööda tootmisüksuse rajamise teostatavus- ja tasuvusuuring ning tehnilise lahenduse tellimine

Reference number: 245481
II.1.2)Main CPV code
73200000 Research and development consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hankelepingu täitja ülesanne on pakkuda välja vähemalt kaks alternatiivset tehnoloogilist lahendust (koos põhiseadmete kirjeldusega) kalasöödatehase rajamiseks Eestisse ning koostada tasuvusarvestused, mis võimaldavad kahe väljapakutud tehnoloogia majanduslikku võrdlemist. Võttes arvesse Eestis juba saadavaid ja toodetavaid kalasööda komponente ning arvestades lähitulevikku planeeritud 10000 tonnist merekalakasvatust. Teenuse kirjeldus on toodud HD lisas 1.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 80 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
73200000 Research and development consultancy services
71310000 Consultative engineering and construction services
79314000 Feasibility study
II.2.3)Place of performance
NUTS code: EE Eesti
II.2.4)Description of the procurement:

Hankelepingu täitja ülesanne on pakkuda välja vähemalt kaks alternatiivset tehnoloogilist lahendust (koos põhiseadmete kirjeldusega) kalasöödatehase rajamiseks Eestisse ning koostada tasuvusarvestused, mis võimaldavad kahe väljapakutud tehnoloogia majanduslikku võrdlemist. Võttes arvesse Eestis juba saadavaid ja toodetavaid kalasööda komponente ning arvestades lähitulevikku planeeritud 10000 tonnist merekalakasvatust. Teenuse kirjeldus on toodud HD lisas 1.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vastavalt riigihangete seadusele.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

EMKF Teadlaste ja kalurite koostöötoetus (813015780001)

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 015-033998
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 6-20/HR/149-12
Title:

Hankeleping

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/03/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Aktsiaselts Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus
National registration number: 11930972
Postal address: Akadeemia tee 15a
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 12618
Country: Estonia
E-mail: martti@tftak.eu
Internet address: http://www.tftak.eu
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 80 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Riigihange ei ole jagatud osadeks, sest hankelepingu tulemiks on tasuvusuuring ja projektjoonised ning kuna tegemist on tervikliku analüüsiga, mille eri etappide osas peab olema täielik sünergia ja ristanalüüs, siis ei ole osadeks jagamine võimalik.

Iga viidet, mis on riigihanke alusdokumentides tehtud mõnele standardile või muule RHS § 88 lõikes 2 nimetatud alusele, kui pakkumuse tehnilisele kirjeldusele vastavuse kriteeriumile või ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile, tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postal address: Endla 13/Lõkke 5
Town: Tallinn
Postal code: 10122
Country: Estonia
E-mail: vako@fin.ee
Telephone: +372 6113713
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postal address: Endla 13/Lõkke 5
Town: Tallinn
Postal code: 10122
Country: Estonia
E-mail: vako@fin.ee
Telephone: +372 6113713
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/03/2022