Diensten - 17152-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Italië-Volla: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 009-017152

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Comune di Volla
Via Aldo Moro 1
Contactpunt(en): Comune di Volla
Ter attentie van: ING. OSCAR GATTA
Volla
Italië
Telefoon: +39 0196508
E-mail: lavoripubblicivolla@libero.it

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.comune.volla.na.it

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90500000

Beschrijving
Diensten op het gebied van vuilnis en afval.

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht