Suministros - 171611-2020

10/04/2020    S72

Eslovenia-Liubliana: Uniformes de combate

2020/S 072-171611

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 049-115671)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
Número de identificación fiscal: 5268923000
Dirección postal: Vojkova cesta 55
Localidad: Ljubljana
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 1000
País: Eslovenia
Correo electrónico: glavna.pisarna@mors.si
Teléfono: +386 12305225 /+386 14712211
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mo.gov.si

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nakup raznih artiklov bojne uniforme

Número de referencia: 430-105/2020
II.1.2)Código CPV principal
35812000 Uniformes de combate
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Nakup različnih artiklov bojne uniforme.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/04/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 049-115671

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 08/05/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 18/05/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 08/05/2020
Hora local: 11:05
Léase:
Fecha: 18/05/2020
Hora local: 11:05
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj
En lugar de:
Fecha: 04/05/2020
Hora local: 08:00
Léase:
Fecha: 11/05/2020
Hora local: 08:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudbenih vzorcev najkasneje do 18.5.2020 do 11:00 ure.

Ogled vzorcev različnih artiklov bojne uniforme bo možen na ponovnem informativnem dnevu, ki bo 28.4.2020, v prostorih OCU Roje, Ulica bratov Komel b.š., 1210 Ljubljana-Šentvid. Udeležbo na ponovnem informativnem dnevu je potrebno predhodno najaviti, in sicer na e-pošto: glavna.pisarna@mors.si, najkasneje do 23.4.2020. V dopisu obvezno navesti številko zadeve 430-105/2020. Naročnik bo vsem zainteresiranim poslal točen termin ogleda vzorcev.

Na ponovnem informativnem dnevu bo naročnik zainteresiranim ponudnikom predal tkanino iz katere se izdelajo ponudbeni vzorci. V kolikor ponudnik ne bo oddal ponudbe pa bo moral vrniti tkanino naročniku.

Zaradi trenutne situacije - pojava epidemije in varnostnih ukrepov Ministrstva za obrambo, ki jih ministrstvo že izvaja, bo poskrbljeno za varnost saj bodo ponudniki vabljeni posamično. Naročnik bo priskrbel tudi za uporabo razkužilnih sredstev.