Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Fournitures - 171864-2023

22/03/2023    S58

Suomi-Hämeenlinna: Valaistusjärjestelmät

2023/S 058-171864

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Hämeenlinnan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0146921-4
Postiosoite: PL 84
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
NUTS-koodi: FI1C2 Kanta-Häme
Postinumero: 13101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Iina Eiste
Sähköpostiosoite: iina.eiste@sarastia.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hameenlinna.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
31527260 Valaistusjärjestelmät
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hämeenlinnan kaupunki pyysi tarjouksia Hämeenlinnan kaupungin ulkovalaistuksen ohjauksessa tarvittavista laitteista ja niihin liittyvästä palveluntuotannosta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Kilpailutus suoritettiin avoimella menettelyllä ja kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 100 pistettä. Hankinnan kohteen laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset mahdollistavat vertailun ainoastaan hinnalla.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 330 400.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
34928500 Katuvalaistustarvikkeet
34993000 Katuvalot
31527200 Ulkovalot
48421000 Laitteistohallinto-ohjelmatuotteet
32400000 Verkot
31500000 Valaistuslaitteet ja sähkölamput
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C2 Kanta-Häme
Pääasiallinen suorituspaikka:

Hämeenlinna

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hämeenlinnan kaupunki pyysi tarjouksia Hämeenlinnan kaupungin ulkovalaistuksen ohjauksessa tarvittavista laitteista ja niihin liittyvästä palveluntuotannosta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Kilpailutus suoritettiin avoimella menettelyllä ja kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus hinnan painoarvon ollessa 100 pistettä. Hankinnan kohteen laadulle asetetut vähimmäisvaatimukset mahdollistavat vertailun ainoastaan hinnalla.

Sopimuskausi ulkovalaistuksen ohjaukseen hankittavan laitteiston osalta on määräaikainen neljä (4) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuskausi ulkovalaistuksen ohjaukseen liittyvän palveluntuotannon osalta on määräaikainen kymmenen (10) vuotta. Sopimuksen irtisanomisaika laitteiston ja palveluntuotannon osalta on molempien sopijapuolten puolelta kuusi (6) kuukautta määräaikaisuudesta huolimatta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatuperusteet on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa / Painotus: 0
Hinta - Painotus: 100
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Sopimuskausi ulkovalaistuksen ohjaukseen hankittavan laitteiston osalta on määräaikainen neljä (4) vuotta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuskausi ulkovalaistuksen ohjaukseen liittyvän palveluntuotannon osalta on määräaikainen kymmenen (10) vuotta. Sopimuksen irtisanomisaika on molempien sopijapuolten osalta kuusi (6) kuukautta.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2022/S 205-583858
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmä

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
14/03/2023
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 6
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Siteco GmbH Suomen sivuliike
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3000543-5
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 330 400.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus tai valitus markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/03/2023