Fournitures - 172157-2023

22/03/2023    S58

Tchéquie-Pardubice: Produits pharmaceutiques

2023/S 058-172157

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 041-121859)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Numéro national d'identification: 27520536
Adresse postale: Kyjevská 44
Ville: Pardubice
Code NUTS: CZ053 Pardubický kraj
Code postal: 53003
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Oddělení veřejných zakázek
Courriel: verejne.zakazky@nempk.cz
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nempk.cz/
Adresse du profil d’acheteur: https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Léčivý přípravek ATC skupiny L04AA23 s účinnou látkou natalizumab

II.1.2)Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek léčivých přípravků ATC skupiny L04AA23 s účinnou látkounatalizumab po dobu 2 let.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/03/2023
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 041-121859

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.5)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Předpokládaná celková hodnota
Au lieu de:

30 454 530,00

Lire:

50 933 190,00

Numéro de section: II.2.6)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Předpokládaná hodnota
Au lieu de:

30 454 530,00

Lire:

50 933 190,00

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Au lieu de:
Date: 27/03/2023
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 19/04/2023
Heure locale: 10:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Podmínky pro otevírání nabídek
Au lieu de:
Date: 27/03/2023
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 19/04/2023
Heure locale: 10:00
VII.2)Autres informations complémentaires: