Leveringen - 17236-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Luckenwalde: Bussen met verlaagde vloer

2018/S 009-017236

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Leveringen

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH(VTF)
Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH Forststr.16 14943 Luckenwalde(D)
Ter attentie van: Herr Andreas Franke
14943 Luckenwalde
Duitsland
Telefoon: +49 337162810
E-mail: franke@vtf-online.de
Fax: +49 3371628123

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.vtf-online.de

Elektronische toegang tot informatie : http://root.deutsche-evergabe.de/Portal/AnmeldenSimple.aspx?abmelden=true&Portal=DEVA

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: http://root.deutsche-evergabe.de/Portal/AnmeldenSimple.aspx?abmelden=true&Portal=DEVA

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH
Forststr. 16
Ter attentie van: Herrn Andreas Franke
14943 Luckenwalde
Duitsland
Telefoon: +49 337162810
E-mail: franke@vtf-online.de
Fax: +49 3371628123
Internetadres: www.vtf-online.de

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34121400, 34121100, 34121200

Beschrijving
Bussen met verlaagde vloer.
Bussen voor openbaar vervoer.
Gelede bussen.

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Lieferung von 4 Stück Niederflurüberlandlinienbus 12 m
1)Korte beschrijving:
Lieferung von 4 Stück Niederflurüberlandlinienbus 12 m
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34121400, 34121100, 34121200

3)Hoeveelheid of omvang:
Lieferung von 4 Stück Niederflurüberlandlinienbus 12 m
Geraamde waarde zonder btw: 1 000 000,00 EUR
Perceel nr: 2 Titel: Lieferung von 2 Stück Überlandniederflurgelenkbus bis 19 m
1)Korte beschrijving:
Lieferung von 2 Stück Überlandniederflurgelenkbus bis 19 m
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

34121400, 34121100, 34121200

3)Hoeveelheid of omvang:
Lieferung von 2 Stück Überlandniederflurgelenkbus bis 19 m
Geraamde waarde zonder btw: 700 000,00 EUR

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 5.3.2018
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
28.3.2018 - 12:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.