Leveringen - 17244-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Roemenië-Boekarest: Vloeistoffen voor hydraulische installaties

2018/S 009-017244

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" – S.A.
Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Contactpunt(en): Mircea Linca
Ter attentie van: Daniela Manea
010873 Bucureşti
Roemenië
Telefoon: +40 372843299
E-mail: mircea.linca@cfr.ro
Fax: +40 213192432

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.cfr.ro

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09211610

Beschrijving
Vloeistoffen voor hydraulische installaties.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 2 383,20 RON
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
Opdracht nr: 2
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

X-OIL GRUP S.R.L.
Str. Alexandru Depărățeanu nr. 17
100133 Ploieşti
Roemenië
Telefoon: +40 244594904
E-mail: petre.tinca@xoil.rooffice@xoil.ro
Fax: +40 244591371
Internetadres: www.xoil.ro

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 2 383,20 RON
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 2 383,20 RON
Zonder btw
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen