Varor - 172483-2019

12/04/2019    S73    Varor - Meddelande om tilldelning - Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling 

Förenade kungariket-Bristol: Militär forskning och teknik

2019/S 073-172483

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ministry of Defence, Agencies/Misc, Other
Postadress: Corporate Commercial Delivery Team, Spruce 2B #1261, MOD Abbey Wood
Ort: Bristol
Nuts-kod: UKK1
Postnummer: BS34 8JH
Land: Förenade kungariket
Kontaktperson: T Love
E-post: toby.love103@mod.gov.uk
Telefon: +44 3067983211

Internetadress(er):

Allmän adress: www.mod.gov.uk

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nano Unmanned Air System — Experimentation

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73410000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

The Defence Equipment and Support (DE&S) Technology Office intends to procure 30 FLIR Black Hornet PRS systems (“The Product”) for research and development into a capability gap identified by Army HQ in its nano-Unmanned Air System (nUAS) space.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 398 975.00 GBP
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: UKK1
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

The Defence Equipment and Support (DE&S) Technology Office intends to procure 30 FLIR Black Hornet PRS systems (“The Product”) for research and development into a capability gap identified by Army HQ in its nano-Unmanned Air System (nUAS) space.

The Authority requires 30 x complete nUAS systems and associated support package by 31.3.2019 in order to maximise exploitation within the STRIKE experimentation.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
    • Konkurrens saknas av tekniska skäl
Förklaring:

FLIR are the only company which can produce the number of nUAS demanded in the timeframe to the required to the specifications detailed above.

They are also capable of supplying the necessary support for an in-field experiment.

“The Product” is proven to be at a high TRL and have the breadth of in-field capability necessary to facilitate this baseline phase for the experiment.

IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: CCDT/578
Benämning på upphandlingen:

Nano Unmanned Air System — Experimentation

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/02/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: FLIR Unmanned Aerial Systems
Postadress: Nye vakas vel 56
Ort: Hvalstad
Nuts-kod: UKK1
Land: Norge
E-post: kirstin.hall@flir.com
Telefon: +47 98445936
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 400 000.00 GBP
Kontraktets/delens totala värde: 1 398 975.00 GBP
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

The Authority reserves the right to amend any condition related to security of information to reflect any changes in national law or government policy. If any contract documents are accompanied by instructions on safeguarding classified information (e.g. a Security Aspects Letter), the Authority reserves the right to amend the terms of these instructions to reflect any changes in national law or government policy, whether in respect of the applicable protective marking scheme, specific protective markings given, the aspects to which any protective marking applies, or otherwise. The link below to the Gov.uk website provides information on the Government Security Classification.

https://www.gov.uk/government/publications/government-security-classifications

Advertising Regime OJEU: This contract opportunity is published in the Official Journal of the European Union (OJEU), the MoD Defence Contracts Bulletin and www.contracts.mod.uk

GO Reference: GO-201949-DCB-14781830

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Ministry of Defence, Agencies/Misc, Other
Postadress: Spruce 2B #1261, Abbey Wood South
Ort: Bristol
Postnummer: BS34 8JH
Land: Förenade kungariket
E-post: toby.love103@mod.gov.uk
Telefon: +44 3067983211
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Ministry of Defence, Agencies/Misc, Other
Postadress: Spruce 2B #1261
Ort: AbbeyWood
Land: Förenade kungariket
E-post: toby.love103@mod.gov.uk
Telefon: +44 3067983211
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/04/2019