Varor - 172483-2019

12/04/2019    S73    Varor - Meddelande om tilldelning - Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling 

Förenade kungariket-Bristol: Militär forskning och teknik

2019/S 073-172483

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ministry of Defence, Agencies/Misc, Other
Postadress: Corporate Commercial Delivery Team, Spruce 2B #1261, MOD Abbey Wood
Ort: Bristol
Nuts-kod: UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
Postnummer: BS34 8JH
Land: Förenade kungariket
Kontaktperson: T Love
E-post: toby.love103@mod.gov.uk
Telefon: +44 3067983211

Internetadress(er):

Allmän adress: www.mod.gov.uk

I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nano Unmanned Air System — Experimentation

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73410000 Militär forskning och teknik
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 398 975.00 GBP
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: CCDT/578
Benämning på upphandlingen:

Nano Unmanned Air System — Experimentation

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/02/2019
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: FLIR Unmanned Aerial Systems
Postadress: Nye vakas vel 56
Ort: Hvalstad
Nuts-kod: UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area
Land: Norge
E-post: kirstin.hall@flir.com
Telefon: +47 98445936
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 400 000.00 GBP
Kontraktets/delens totala värde: 1 398 975.00 GBP
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/04/2019