Supplies - 172550-2021

Display compact view

06/04/2021    S66

Suomi-Helsinki: Luodinkestävät liivit

2021/S 066-172550

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Direktiivi 2009/81/EY

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Rajavartiolaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0246003-5
Postiosoite: PL 3
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-FI-00131
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Rajavartiolaitos
Sähköpostiosoite: kilpailutukset@raja.fi

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen/-yksikön yleisosoite: http://www.raja.fi

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Virallinen nimi: Rajavartiolaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0246003-5
Postiosoite: Vilhonvuorenkatu 6
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-FI-00500
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Rajavartiolaitos
Sähköpostiosoite: kilpailutukset@raja.fi
Internet-osoite: https://raja.fi

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten/-yksiköiden puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Levynkantolaitteet varusteineen (plate carrier)
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
Hankinta
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Toimitukset ovat Rajavartiolaitoksen eri hallintoyksiköille Manner-Suomen alueella.

NUTS-koodi FI1 Manner-Suomi

II.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista):
Rajavartiolaitos pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun osallistumishakemuspyynnön (hankintailmoituksen) ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena ovat levynkantolaitteet Rajavartiolaitoksen käyttöön. Kyseessä on julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011, PUTU) 12 §:n mukainen EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettelynä käytetään PUTU-lain 3.1 §:n 9 kohdan rajoitettua menettelyä.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

35815100 Luodinkestävät liivit, 35000000 Turva-, palontorjunta-, poliisi- ja maanpuolustusvälineet, 35113400 Suoja- ja turvavaatteet, 35815000 Luodinkestävät vaatteet

II.1.7)Tietoa alihankinnasta
Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan kaikki sopimuksen osat, jotka tarjoaja aikoo antaa alihankintaan kolmansille sekä ehdotetut alihankkijat ja näiden alihankintasopimusten sisällöt.
Tarjoajan on ilmoitettava kaikista alihankkijoiden tasolla sopimuksen toteutuksen aikana tapahtuneista muutoksista
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Hankinnan toteutukselle asetetut muut erityisehdot, erityisesti toimitusvarmuutta ja tietoturvaa koskevat erityisehdot:
Vaatimukset on kuvattu osallistumispyynnössä ja sen liitteenä olevassa osallistumishakemuslomakkeessa.
III.1.5)Tietoa turvallisuusselvityksestä:
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Henkilökohtainen tilanne

Taloudellisten toimijoiden henkilökohtaista tilannetta koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän sulkemisensa kilpailun ulkopuolelle), myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Vaatimukset on kuvattu osallistumispyynnössä ja sen liitteenä olevassa osallistumishakemuslomakkeessa.

Alihankkijoiden henkilökohtaista tilannetta koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän hylkäämisensä), myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Vaatimukset on kuvattu osallistumispyynnössä ja sen liitteenä olevassa osallistumishakemuslomakkeessa.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Taloudellisten toimijoiden taloudellista tilannetta ja rahoitusasemaa koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän sulkemisensa kilpailun ulkopuolelle)

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Vaatimukset on kuvattu osallistumispyynnössä ja sen liitteenä olevassa osallistumishakemuslomakkeessa.

Alihankkijoiden taloudellista tilannetta ja rahoitusasemaa koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän hylkäämisensä)

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Vaatimukset on kuvattu osallistumispyynnössä ja sen liitteenä olevassa osallistumishakemuslomakkeessa.
III.2.3)Tekninen ja/tai ammatillinen suorituskyky

Taloudellisten toimijoiden teknistä ja/tai ammatillista pätevyyttä koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän sulkemisensa kilpailun ulkopuolelle)

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Vaatimukset on kuvattu osallistumispyynnössä ja sen liitteenä olevassa osallistumishakemuslomakkeessa.
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)
Vaatimukset on kuvattu osallistumispyynnössä ja sen liitteenä olevassa osallistumishakemuslomakkeessa.

Alihankkijoiden teknistä ja/tai ammatillista pätevyyttä koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän hylkäämisensä)

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Vaatimukset on kuvattu osallistumispyynnössä ja sen liitteenä olevassa osallistumishakemuslomakkeessa.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: ei

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
Suunniteltu vähimmäismäärä 3 ja enintään 5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä: Vaatimukset on kuvattu osallistumishakemusilmoituksessa ja sen liitteenä olevassa osallistumishakemuslomakkeessa.
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain ei
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa on käytetty: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
RVLDno-2020-2359
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Ennakkotietoilmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 251-633876 , 24.12.2020

IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.5.2021 - 16:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
suomi.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/50338/notice/68701

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internet-osoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Muutoksenhaku
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.4.2021