Hay un error que afecta a la manera en que se muestran las URL en los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, les sugerimos que eliminen la coma (o cualquier otro carácter especial) que aparezca al final de la URL. Les rogamos disculpen las molestias.

Servicios - 172565-2020

10/04/2020    S72

România-Brașov: Servicii de cadastru

2020/S 072-172565

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Număr naţional de înregistrare: 16054368
Adresă: Prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov, Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, sc. I
Localitate: Brașov
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 500090
Țară: România
Persoană de contact: SEAP
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 268547688
Fax: +40 268547695
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.DRDPBV.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Locuințe și facilități pentru comunitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Servicii de «Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea: lot 1 – secțiunea 1C Târgu Mureș-Ogra, lot nr. 1 Târgu Mureș-Ungheni [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: DRDPBV/BPDM61/IE-531/29.05.2019
II.1.2)Cod CPV principal
71354300 Servicii de cadastru
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Intocmire documentatii cadastrale, rapoarte de evaluare si asigurare servicii juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/ transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea, lot 1 – sectiunea 1C Targu Mures-Ogra, lot nr. 1 Targu Mures-Ungheni km 0+000-km 4+500 + drum de legatura si lot nr. 2: Ungheni-Ogra km 4+500-km 14+605, lot 2 – sectiunea 2A Ogra-Campia Turzii, lot nr. 1 Ogra-Iernut km 0+000-km 3+600, lot nr. 2: Iernut-Chetani km 3+600-km 21+500, lot nr. 3 Chetani-Campia Turzii km 21+500-km 37+191”.

A. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 de zile;

B. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A., va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si drept urmare se va considera tardiva.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 8 204 817.53 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 – Secțiunea 1C Târgu Mureș-Ogra, lot nr. 1 Târgu Mureș-Ungheni km 0+000-km 4+500 + drum de legătura și lot nr. 2: Ungheni-Ogra km 4+500-km 14+605

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71354300 Servicii de cadastru
79110000 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Mures

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de „Intocmire documentatii cadastrale, rapoarte de evaluare si asigurare servicii juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea: lot 1 – sectiunea 1C Targu Mures-Ogra, lot nr. 1 Targu Mures-Ungheni km 0+000-km 4+500 + drum de legatura si lot nr. 2: Ungheni-Ogra km 4+500-km 14+605”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Abordarea propusă privind repartizarea responsabilităților personalului în realizarea activităților și interacțiunea între membrii echipei, în corelare cu activitățile specifice, inclusiv cea referitoare la managementul contractului / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Fundamentarea planului general de abordare a strategiei de expropriere prin: identificarea activităților, realizarea graficului de îndeplinire a activităților și de mobilizare a resurselor, cu încadrarea în durata solicitată și prezentarea succesiunii activităților propuse / Pondere: 16
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența deținută în calitate de avocat definitiv în reprezentare în instanțele civile în cadrul unor litigii, referitoare la dreptul de proprietate și/sau alte drepturi reale / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența de participare în comisii de verificare a dreptului de proprietate, numit prin decizie, în cadrul a minimum trei comisii (raportată la o Unitate Administrativ Teritorială) / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența deținută în întocmirea unor documentații cadastrale pentru imobilele afectate de expropriere aferente lucrărilor de construcții noi/reabilitare/modernizare și/sau lărgire de drumuri județene și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența deținută în întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru imobilele afectate de expropriere aferente lucrărilor de construcții noi/reabilitare/modernizare și/sau lărgire de drumuri județene și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența în activități de coordonare/conducere/management a procesului de expropriere derulat în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul unor proiecte/contracte în cadrul cărora serviciile de expropriere au fost duse la bun sfârșit / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 1 905 894,38 RON fara TVA, valoarea reprezentand 50 % din valoarea estimata a contractului. A se vedea si informatiile din sectiunea II.1.4).

Valoarea minima a intervalului de la sectiunea II.2.6) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la sectiunea II.2.6) reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri, cat si valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea.

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 2 – Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii, lot nr. 1 Ogra-Iernut km 0+000-km 3+600, lot nr. 2: Iernut-Chețani km 3+600-km 21+500, lot nr. 3 Chețani-Câmpia Turzii km 21+500-km 37+191

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71354300 Servicii de cadastru
79110000 Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
79419000 Servicii de consultanţă în domeniul evaluării
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Mures.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de „Intocmire documentatii cadastrale, rapoarte de evaluare si asigurare servicii juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea: lot 2 – sectiunea 2A Ogra-Campia Turzii, lot nr. 1 Ogra-Iernut km 0+000-km 3+600, lot nr. 2: Iernut-Chetani km 3+600-km 21+500, lot nr. 3 Chetani-Campia Turzii km 21+500-km 37+191”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Abordarea propusă privind repartizarea responsabilităților personalului în realizarea activităților și interacțiunea între membrii echipei, în corelare cu activitățile specifice, inclusiv cea referitoare la managementul contractului / Pondere: 4
Criteriu privind calitatea - Nume: Fundamentarea planului general de abordare a strategiei de expropriere prin: identificarea activităților, realizarea graficului de îndeplinire a activităților și de mobilizare a resurselor, cu încadrarea în durata solicitată și prezentarea succesiunii activităților propuse / Pondere: 16
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența deținută în calitate de avocat definitiv în reprezentare în instanțele civile în cadrul unor litigii, referitoare la dreptul de proprietate și/sau alte drepturi reale / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența de participare în comisii de verificare a dreptului de proprietate, numit prin decizie, în cadrul a minimum trei comisii (raportată la o Unitate Administrativ Teritorială) / Pondere: 6
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența deținută în întocmirea unor documentații cadastrale pentru imobilele afectate de expropriere aferente lucrărilor de construcții noi/reabilitare/modernizare și/sau lărgire de drumuri județene și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența deținută în întocmirea unor rapoarte de evaluare pentru imobilele afectate de expropriere aferente lucrărilor de construcții noi/reabilitare/modernizare și/sau lărgire de drumuri județene și/sau drumuri naționale și/sau drumuri expres și/sau autostrăzi / Pondere: 8
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența în activități de coordonare/conducere/management a procesului de expropriere derulat în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul unor proiecte/contracte în cadrul cărora serviciile de expropriere au fost duse la bun sfârșit / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 40
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 3 335 294,23 RON fara TVA, valoarea reprezentand 50 % din valoarea estimata a contractului. A se vedea si informatiile din sectiunea II.1.4).

Valoarea minima a intervalului de la sectiunea II.2.6) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la sectiunea II.2.6) reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri, cat si valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Autostrada Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 111-272353
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 65
Lot nr.: 1
Titlu:

Lot 1 – Secțiunea 1C Târgu Mureș-Ogra, lot nr. 1 Târgu Mureș-Ungheni km 0+000-km 4+500 + drum de legătura și lot nr. 2: Ungheni-Ogra km 4+500-km 14+605

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Societate Civilă de Avocați Teaha & Fuzeși
Număr naţional de înregistrare: 25754107
Adresă: Str. Andrei Mureșanu (Brașov) nr. 34
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 430312
Țară: România
E-mail: mihaiteaha@yahoo.com
Telefon: +40 744377768
Fax: +40 264402711
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 3 811 788.75 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 735 535.25 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 66
Lot nr.: 2
Titlu:

Lot 2 – Secțiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii, lot nr. 1 Ogra-Iernut km 0+000-km 3+600, lot nr. 2: Iernut-Chețani km 3+600-km 21+500, lot nr. 3 Chețani-Câmpia Turzii km 21+500-km 37+191

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Societate Civilă de Avocați Teaha & Fuzeși
Număr naţional de înregistrare: 25754107
Adresă: Str. Andrei Mureșanu (Brașov) nr. 34
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 430312
Țară: România
E-mail: mihaiteaha@yahoo.com
Telefon: +40 744377768
Fax: +40 264402711
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 670 588.45 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 469 282.28 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: CNAIR S.A. – DRDP Brașov – Departamentul juridic
Adresă: Bulevardul Mihail Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, sc. 1
Localitate: Brașov
Cod poștal: 500090
Țară: România
E-mail: juridic.bv@andnet.ro
Telefon: +40 268547688
Fax: +40 268547695
Adresă internet: www.drdpbv.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/04/2020