Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 172679-2021

07/04/2021    S67

Portugalsko-Lisabon: Služby dálkově řízeného lehkého letadla na podporu reakce na znečištění a víceúčelového námořního dohledu

2021/S 067-172679

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Poštovní adresa: Praça Europa 4
Obec: Lisbon
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
PSČ: 1249-206
Země: Portugalsko
Kontaktní osoba: Mr Leendert Bal
E-mail: OPEN12021@emsa.europa.eu
Fax: +351 211209211
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.emsa.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8242
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8242
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Služby dálkově řízeného lehkého letadla na podporu reakce na znečištění a víceúčelového námořního dohledu

Spisové číslo: EMSA/OP/1/2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
60440000 Letecké a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Nasmlouvané služby dálkově řízeného lehkého letadla budou použity na podporu členských států EU a ESVO a evropských orgánů a institucí v rámci reakce na znečištění na moři, bezpečnosti nebo námořního dohledu. Služby dálkově řízeného lehkého letadla podpoří civilní operace z plavidel, pozemních míst na pobřeží nebo přístavů.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 7 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90730000 Sledování, monitorování znečištění a obnova
90741100 Monitorování úniků ropy
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Popis zakázky:

Cílem této výzvy k podávání nabídek je uzavřít smlouvu na služby dálkově řízeného lehkého letadla (RPAS) v oblasti civilního námořnictví na podporu činností členských států EU a ESVO a evropských orgánů a institucí v rámci reakce na znečištění na moři, bezpečnosti nebo námořního dohledu a zlepšit integrované povědomí o námořním provozu v reálném čase. Služby dálkově řízeného lehkého letadla (RPAS) podpoří operace z plavidel, pozemních míst na pobřeží nebo přístavů a zlepší pohled na oblast zájmu ze vzduchu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 7 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

První možné prodloužení o jeden rok a poté druhé možné prodloužení o jeden další rok na žádost agentury EMSA.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 26/05/2021
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28/05/2021
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropská agentura pro námořní bezpečnost, Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, PORTUGALSKO.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

V případě nedostupnosti nebo narušení fungování elektronických komunikačních prostředků uvedených v oddíle I.3) v posledních pěti kalendářních dnech před lhůtou pro doručení uvedenou v oddílu IV.2.2) si veřejný zadavatel vyhrazuje právo prodloužit tuto lhůtu a zveřejnit prodloužení na internetové adrese uvedené v oddílu I.3), a to bez předchozího zveřejnění opravy tohoto oznámení. Hospodářské subjekty, které mají zájem o toto zadávací řízení, vyzýváme ke kontrole výzvy k podávání nabídek na adrese uvedené v oddílu I.3), aby jim mohlo být oznámeno případné zveřejnění nových informací nebo dokumentů.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 433031
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
Země: Lucembursko
Internetová adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
31/03/2021