Tjänster - 172682-2021

07/04/2021    S67

Lettland-Riga: Tillhandahållande av tillfälliga arbetstagartjänster till byrån för stöd till Berec (Berec-byrån)

2021/S 067-172682

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Byrån för stöd till Berec (Berec-byrån)
Postadress: Z.A. Meierovica bulvaris 14, 2nd floor
Ort: Riga
Nuts-kod: LV006 Rīga
Postnummer: LV-1050
Land: Lettland
E-post: procurement@berec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://berec.europa.eu/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8076
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8076
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av tillfälliga arbetstagartjänster till byrån för stöd till Berec (Berec-byrån)

Referensnummer: BEREC/2021/03/OT
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79610000 Personalförmedling
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna anbudsinfordran är att sluta ett ramavtal i kaskadform med upp till 3 (tre) uppdragstagare för tillhandahållande av tjänster avseende interimsanställda till Berec-byrån.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 900 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79620000 Förmedling av personal, även tillfälligt anställda
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: LV006 Rīga
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tillfälligt anställda kommer huvudsakligen att arbeta i Berec-byråns lokaler, i vederbörligen motiverade fall även på Lettlands territorium eller utanför Lettland.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det övergripande syftet med ramavtalet/ramavtalen är att tillhandahålla Berec-byrån med nödvändiga interimarbetares tjänster i god tid och i enlighet med efterfrågade profiler. Berecbyrån kan behöva tillfällig personal som ett komplement till sin personal under följande, vägledande men inte begränsade omständigheter:

(a) Tillfälligt ersättning av personal från Berec-byrån i händelse av (långvarig) frånvaro eller ledighet;

(b) perioder med hög arbetsbelastning som kräver extra arbetskraft under en bestämd tidsperiod;

(c) specifika projekt och/eller uppgifter som ska utföras på tidsbegränsad basis, och som kräver särskild kompetens.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 900 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet förlängs automatiskt 3 gånger med 12 månader vardera gång, såvida inte någon av parterna erhåller ett formellt meddelande om det motsatta minst 3 månader före slutet av pågående löptid. En förnyelse ändrar inte och skjuter inte upp befintliga åtaganden.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/05/2021
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/05/2021
Lokal tid: 11:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/03/2021