Dodávky - 172693-2019

12/04/2019    S73    - - Dodávky - Dodatečné informace - Otevřené řízení 

Česko-Brno: Síťová infrastruktura

2019/S 073-172693

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2019/S 066-154058)

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Fakultní nemocnice Brno
65269705
Jihlavská 20
Brno
625 00
Česko
Kontaktní osoba: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel
E-mail: fnbrno@fnbrno.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.fnbrno.cz

Adresa profilu zadavatele: http://ezak.fnbrno.cz

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

„Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno“

II.1.2)Hlavní kód CPV
32424000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy na zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno zahrnující dodávku a implementaci systému zajišťujícího zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno, a to v dále uvedeném rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci pro 1. a 2. část životního cyklu, zejména v technické specifikace předmětu veřejné zakázky a ve Smlouvě na zvýšení kybernetické bezpečnosti ve FN Brno. Předmětem veřejné zakázky je dále uzavření Servisní smlouvy, a to v dále uvedeném rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci a v Servisní smlouvě pro 3.část životního cyklu.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/04/2019
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 066-154058

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 03/05/2019
Místní čas: 14:00
Má být:
Datum: 10/05/2019
Místní čas: 14:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 03/05/2019
Místní čas: 14:00
Má být:
Datum: 10/05/2019
Místní čas: 14:00
VII.2)Další dodatečné informace: