Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 17287-2022

14/01/2022    S10

Magyarország-Békéscsaba: Építési munkák

2022/S 010-017287

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK00861
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sódar Anita
E-mail: csavanyak.rita@bcsvarosfejlesztes.hu
Telefon: +36 66523800-3862
Fax: +36 66523872
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bekescsaba.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bekescsaba.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítésés felújítás, út-,....

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Keret-megállapodás keretében mélyépítési és térfelszín rekonstrukciós jellegű valamint azokhoz

kapcsolódó tervezési munkák, így különösen parképítés- és felújítás, közműépítés- és felújítás, út-, parkoló-, kerékpárút-,

járdaépítési és felújítási munkák ellátása Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 713 944 754.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (II. ütem) ...I. rész

Rész száma: 1.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

13501,13738/1, 13737/3, 13736, 13735, 13734,12954,15795, 15769,1709/128, 1708, 15405, 1707/89,15795 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (II. ütem): Békéscsaba, 3-as, 5-ös, 6-os 10-es választókerület területén történő járdafejlesztések.

Az építési munkahely megjelölése, az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

1. rész

Az utca (útszakasz) megnevezése Érintett hrsz. Tervezett járdahossz (m) Tervezett járdafelület (m2)

Kisfényesi út Körte sortól a Csabagyöngye sorig 13501 804 914

Körte sor (Kisfényesi út -híd közötti szakasz) 13738/1, 13737/3, 13736, 13735, 13734 513 681

Györkei utca (A Fényesi u. 154. sz-nál) 12954 73 59

Bojtár utca járdalapos járda felújítása Dobos István utcától a Bojtár 18-ig 15795, 15769 181 251

Dobos I. utca Lencsési úttól Bojtár utcáig 1709/128, 1708, 15405, 1707/89 616 820

Csikós utca (Bojtár u - Ostoros u. között) 15795 231 273

További információkat a részletes műszaki leírás és a felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (II. ütem)....II. rész

Rész száma: 2.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

2331/2, 2331/1, 2998/14,2661,3058/3,2904/1,2677,2985/4,2119,2560 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (II. ütem): Békéscsaba, 3-as, 5-ös, 6-os 10-es választókerület területén történő járdafejlesztések.

Az építési munkahely megjelölése, az építmény, az építési tevékenység meghatározóBékéscsaba járdahálózatának fejlesztése (II. ütem): Békéscsaba, 3-as, 5-ös, 6-os 10-es választókerület területén történő járdafejlesztések.

Az építési munkahely megjelölése, az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

Az utca (útszakasz) megnevezése Érintett hrsz. Tervezett járdahossz (m) Tervezett járdafelület (m2)

Csányi utca páratlan oldal. 2331/2, 2331/1 660 918

Wlassics sétány 17-23. belső udvar és járda 2998/14, 79 118

Tessedik u. (Erkel-Aradi között) 2661 685 857

Tessedik u.

Bartók B. út 42 (Vozárik u. -Szemere u között teljes szakasz felújítandó) 3058/3 66 113

Bartók B. út (Petőfi u. - Lepény Pál u. közötti szakasz) 2904/1 333 740

Aradi utca páros oldala. A térköves részek kivételével a teljes utca felújítandó. 2677 230 342

Árpád fejedelem tér megsüllyedt térburkolat 2985/4 7 21

Damjanich u. kb. fele a Bartóktól az 1. számig. + A 7. szám előtt 2119 67 74

4-es Honvéd u. Idősek Otthonától kb 150 méter. A Tessedik utcától a 4-es Honvéd utca 16. sz. végéig. 2560 185 286

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (II. ütem) ...III. rész

Rész száma: 3.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

3231/15,3080/14,3246/1 és 3247/1,3080/14,3097,3098/11,3098/11,3204 és 3203/20,3216/21,3243, 3239, 3236/2 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (II. ütem): Békéscsaba, 3-as, 5-ös, 6-os 10-es választókerület területén történő járdafejlesztések.

Az építési munkahely megjelölése, az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

Az utca (útszakasz) megnevezése Érintett hrsz. Tervezett járdahossz (m) Tervezett járdafelület (m2)

Pátkai Ervin u. 2-12 előtt (aszfaltburkolat) 3231/15 163 527

Vécsey u. 2-4. előtt (aszfaltburkolat) 3080/14 38 77

Andrássy u. 71-79. sz előtti járda felújítása (aszfaltburkolat) 3246/1 és 3247/1 268 843

Vécsey u. 1-5. mögötti szakasz (aszfaltburkolat) 3080/14 84 150

Vécsey u. 14-36. (aszfaltburkolat) 3097 266 537

Vécsey u. 14-16. előtt (aszfaltburkolat) 3098/11 46 86

Tulipán u. 1-5. előtt (aszfaltburkolat) 3098/11 78 153

Kazinczy lakótelep 3-6. előtt (aszfaltburkolat) 3204 és 3203/20 318 641

Kazinczy lakótelep 19. A-B-C előtt (aszfaltburkolat) 3216/21 62 111

Őr u. 10-12. előtti szakasz (aszfaltburkolat) 3243, 3239, 3236/2 61 121

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (II. ütem) ...IV. rész

Rész száma: 4.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

7317,7317,7157, 8494, 8651,6376,6525,6352,6503,6553,6418,9183,7371,7371,9169,10804, 6694/2, 10721 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (II. ütem): Békéscsaba, 3-as, 5-ös, 6-os 10-es választókerület területén történő járdafejlesztések.

Az építési munkahely megjelölése, az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

Az utca (útszakasz) megnevezése Érintett hrsz. Tervezett járdahossz (m) Tervezett járdafelület (m2)

Jósika u. páratlan oldal (Batsányi u. -Franklin u.) 7317 871 1274

Jósika u páros oldal (Tompa-Batsányi u) 7317 345 512

Gyöngyösi u. páratlan oldal (Tompa u. - Franklin u.) 7157, 8494, 8651 1200 1746

Kner Imre páratlan oldal (Vasút sor -Mokos József /Ágoston Péter/ u.) 6376 178 235

Mokos József u. páratlan oldal 6525 206 308

Csabay László u. páros oldal 6352 179 259

Lenkefi Konrád u. páros oldal 6503 382 526

Pataky László u. páros oldal (Tildy Zoltán u. - Franklin u.) 6553 516 725

Stromfeld Aurél u. páros oldal 6418 230 349

Toldi u. 2-6. 9183 93 130

Bessenyei u. páros oldal (Batsányi u. -Tompa u.) 7371 323 477

Bessenyei u. páratlan oldal (Franklin u. -Batsányi u.) 7371 778 1038

Mikes utca páratlan oldal 9169 292 438

Török Ignác (Búzavirág-Báthory u. között) 10804, 6694/2, 10721 476 752

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Modern Városok Program keretében megvalósuló »Békéscsaba Meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel« című projekt részét képező Békéscsaba, Dobozi út ....

Rész száma: 5.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Dobozi út 44-es számú főút elkerülő úti körforgalomtól a Dobozi úti kerékpáros átvezetéssel. Békéscsaba Hrsz.: 18690/2, 0411, 18624, 0541, 0507/47, 0509/43

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Dobozi úti meglévő kerékpárút felújítása a 44-es számú főút elkerülő úti körforgalomtól a Dobozi úti kerékpáros átvezetéssel 2114 m hosszúságban.

A kétirányú kerékpárút 2,25 méteres burkolatszélességgel kerül kialakításra a meglévő pályaszerkezet elbontását követően kertiszegéllyel és folyókával.

A kerékpárút megépítése szükségessé teszi a Nagyréti I. csatorna 4239. sz. főutat keresztező műtárgy 2,0 fm-rel történő meghosszabbítását és 5,0 fm hosszban utóburkolat kialakítását.

Zárt csapadékvízelvezető csatorna épül a kerékpárút tengelyében. Létesül 240 m NA200 PE, 1099 m NA300 KGPVC, 650 m NA400 KGPVC anyagú csapadékcsatorna a szükséges aknákkal együtt.

A kerékpárút mentén 1963 m hosszúságban padkafolyóka létesül, amely bekötésre kerül a csatornába.

A csatorna munkaárkába telefon földkábel védőcsöve is elhelyezésre kerül egymástól min. 0,40 m távolságra. A hírközlési kábelek szerelhetősége érdekében 13 db N1 és 3 db N2 típusú szekrény épül.

A kerékpárút megvilágítására a meglévő közvilágítás kiegészítésre, illetve új légvezetékes hálózat kiépítésre kerül sor.

A Dobozi úti körforgalomtól a meglévő hálózatra 25 db TECEO típusú lámpatesteket kell felszerelni D-31 lámpakarra.

264 m hosszon új légvezetékes hálózat kiépítésre kerül sor B-10-400 oszlopokkal, TECEO típusú lámpatestekkel, D-31 lámpakarral.

A részletes műszaki leírást a felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Békéscsaba, Mokry utca - Szarvasi út közötti összeköttetést szolgáló kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása

Rész száma: 6.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba, Mokry utca, valamint a Mokry utcai közúti, gyalogos szintbeli vasúti keresztezés és a Szarvasi úti kerékpárút között. Békéscsaba Hrsz.: 5277, 6249/2, 6243/1

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Modern Városok Program keretében megvalósuló »Békéscsaba Meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel« című projekt részét képező „Békéscsaba, Mokry utca - Szarvasi út közötti összeköttetést szolgáló kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása, valamint a Békéscsaba, Dobozi út melletti kerékpárút III. ütem felújítási munkái” - két részben tárgyú közbeszerzési eljárás

1. rész: Békéscsaba, Mokry utca - Szarvasi út közötti összeköttetést szolgáló kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása az alábbiak szerint:

Kerékpárút építése a Mokry utcai közúti, gyalogos szintbeni vasúti keresztezés és a Szarvasi úti kerékpárút között 693 m hosszon, valamint a Mokry utcában 1 096 m hosszúságú szakaszon kerékpáros nyom felfestése.

A Szarvasi úttól kiindulva a jaminai városrész irányából kiépített kerékpárúthoz csatlakozva - az un. volt „hadivágány” nyomvonalán kétirányú kerékpárút 2 méter használati szélességgel épül, kétoldali járdaszegéllyel. A kerékpárút megvilágítására közvilágítás kerül kiépítésre védőcsőben elhelyezett kábellel, kandeláberekkel.

A Mokry utcán a Berényi út és a 120-as Békéscsaba-Budapest közúti vasúti kereszteződés között az útburkolat mindkét oldalán kerékpáros nyom kerül felfestésre a szükség szerinti útburkolat javítását követően.

A részletes műszaki leírást a felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Békéscsaba, Dobozi út melletti kerékpárút III. ütem felújítási munkái

Rész száma: 7.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Dobozi út Gém utcai csomópont és a Csabai út között. Békéscsaba Hrsz.: 0411, 0318, 0319/17, 01253/2, 01252

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Modern Városok Program keretében megvalósuló »Békéscsaba Meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel« című projekt részét képező „Békéscsaba, Mokry utca - Szarvasi út közötti összeköttetést szolgáló kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása, valamint a Békéscsaba, Dobozi út melletti kerékpárút III. ütem felújítási munkái” - két részben tárgyú közbeszerzési eljárás

2. rész: Békéscsaba, Dobozi út melletti kerékpárút III. ütem felújítási munkái az alábbiak szerint:

Dobozi úti meglévő kerékpárút felújítása a Gém utcai csomóponttól a 42145 jelű Gerlai bekötőút között 777 m hosszon.

A kétirányú kerékpárút 2,25 méteres burkolatszélességgel kerül kialakításra a meglévő pályaszerkezet elbontását követően, kétoldali járdaszegéllyel. 379 m hosszon a kerékpárút nyomvonal korrekciójára kerül sor.

A 4239 számú, Békéscsaba-Doboz összekötőút 4+243 km szélvényében épült hídon DAK-H2S-H rendszerű, kerékpáros korláttal kiegészített vezetőkorlát építése a híd teljes hosszában az átépítendő új kiemelt szegélyen. A szegély mellett az öntött aszfaltsávok helyreállítása és rugalmas kiöntése készül. A szegélyen magassági alappont létesítése, hiteles beméréssel, nyilvántartásba vétellel. A hídon lévő kerékpárúton az aszfaltburkolat bontását követően a vasalt felbetonozáson és a korlátoszlopok alsó 10 cm-én B5 bevonati rendszer készül.

A részletes műszaki leírást a felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem)....I. rész

Rész száma: 8.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Érintett hrsz.3792,3248,3645 és 3618/9,3254//3,3773//9,3273/8,3216/21,2916/13,3247//1,3215,3216/21,3216/21

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem): Békéscsaba, 7-es, 8-as, 11-es és 12-es választókerület területén történő járdafejlesztések.

Az építési munkahely megjelölése, az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

Az utca (útszakasz) megnevezése Érintett hrsz. Tervezett járdahossz (m) Tervezett járdafelület (m2)

Kinizsi u. (Csaba utcától - Andrássy út 11-17 kapubejáróig, NAV oldal) 3792 111 338

Kazinczy u. (Őr utca - Illésházi utca közötti szakasz) 3248 239 442

Gyóni G. u. 20. sz kapubejárótól "L" alakban a Plazma Centerig térburkolatos járda átépítése 3645 és 3618/9 99 261

Munkácsy tér járdafelületei 3254//3 407 1308

Csaba u. belső udvar járdafelületei (rétesbolt mögötti, belső udvarrész) 3773//9 45 54

Tolnai u. játszótér járdafelülete felújítás 3273/8 108 163

Kazinczy Ltp 16 ABC lépcsőházak előtti járda/bejáró szakasz felújítása; szélesítéssel 3216/21 26 70

Bánszki udvar 8 szám- Bánszki utca közötti járda 2916/13 173 228

Andrássy út Szabó Dezső u. - Trefort u. között 3247//1 82 276

Tinódi utca a Kazinczy utcától Tinódi utca 5. számig. (Kimarad az iskola kapubejárótól a kukatároló bejáratáig.) A kukabejáró járdája felújítandó. 3215 145 259

Kazinczy 16-tól a garázssokig felújítás és szélesítés 3216/21 25 30

Kazinczy 14 és Tinódi 8 közötti átjáró rész felújítása szélesítéssel 3216/21 41 49

További információkat a részletes műszaki leírás és a felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem)...II. rész

Rész száma: 9.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Érintett hrsz.4614,4464,4638,4628,4638,4600,4428,3582, 3661,4307,3610,4125,3493,4162,

4036,6107,3870,4011,4320,4208 és 3969,803

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem): Békéscsaba, 7-es, 8-as, 11-es és 12-es választókerület területén történő járdafejlesztések.

Az építési munkahely megjelölése, az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

Az utca (útszakasz) megnevezése Érintett hrsz. Tervezett járdahossz (m) Tervezett járdafelület (m2)

Csengeri u. páratlan oldal 4614 132 193

Szent Imre u. páros oldal 4464 274 386

Lipták u. 2-14. sz. 4638 237 351

Kápolna u. páratlan oldal 4628 122 178

Lipták András u. 1-3-5. 4638 101 143

Bulcsú u. páratlan oldal 4600 121 180

Szent László u. páros oldala 4428 239 442

Czakó u. páratlan oldal 3582, 3661 104 102

Áchim u. páros oldal 4307 335 480

Szigetvári u. páratlan oldal 3610 211 310

Zsíros u. 8. és 14. sz. 4125 49 74

Rákóczi u. páratlan oldal 3493 486 744

Marik u. páros oldal 4162 49 49

Garai u. páratlan oldal 4036 198 274

Békési út páratlan oldal 6107 416 612

Kis-Tabán u. páros oldal 3870 367 583

Guttenberg u. páratlan oldal 4011 247 342

Reök u. páros oldal 4320 169 253

Bocskai u. páros oldal 4208 és 3969 260 385

Alsó Körös sor 803 689 1146

További információkat a részletes műszaki leírás és a felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem)...III. rész

Rész száma: 10.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Érintett hrsz.,8379,7048 és 8270,6620,10815,6767,7828,6804,7962/2,8651,7811,6951,7031, 8191,8172,6639

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem): Békéscsaba, 7-es, 8-as, 11-es és 12-es választókerület területén történő járdafejlesztések.

Az építési munkahely megjelölése, az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

Az utca (útszakasz) megnevezése Érintett hrsz. Tervezett járdahossz (m) Tervezett járdafelület (m2)

Batsányi u. páratlan oldal (Szegfű u. és Egység u. között) 8379 111 182

Báthory u. páratlan oldal (Tavasz u. és Batsányi u. között) 7048 és 8270 668 979

Rell Lajos páros oldal (Pongrácz u. - Tildy u. között) 6620 361 537

Mohácsi Mátyás utca páratlan oldal (Pongrácz u. és Mazán László u. között) 10815 120 153

Ibolya u. páros oldal (Tavasz u. - Franklin u. között) 6767 348 490

Tavasz u. páros oldal (Radnóti u. és Nyugati u. között) 7828 191 271

Radnóti páros oldala (Tavasz u. - Franklin u. között) 6804 343 491

Batsányi u páratlan oldal (Ilyés Gy és Zsigmond u. között) 7962/2 180 229

Rózsa u. páratlan oldal, (Szegfű u. és Báthory u. között) 8651 121 191

Irsai Olivér páros oldal (Batsányi u. és Rózsa u. között) 7811 431 504

Zsigmond u. páratlan oldal (Franklin u. és Batsányi u. között) 6951 1100 1539

Gajdács u. (Tompa u-Rózsa u. között páros oldal. Rózsa u.-Tavasz u. között páratlan oldal) 7031, 8191 1065 1507

Rózsa u. páros oldala ( Veres P. és Gajdács u. között) 8172 106 160

Mazán László u. páros oldal (Mohácsi Mátyás u - Stark Adolf u közötti szakasz) 6639 57 96

További információkat a részletes műszaki leírás és a felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem)....IV. rész

Rész száma: 11.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Érintett hrsz.,9199,9701,9622,9544,9472,9331,10342,20437,10135 és 10007,9932

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem): Békéscsaba, 7-es, 8-as, 11-es és 12-es választókerület területén történő járdafejlesztések.

Az építési munkahely megjelölése, az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

Az utca (útszakasz) megnevezése Érintett hrsz. Tervezett járdahossz (m) Tervezett járdafelület (m2)

Bessenyei u. páratlan (Horánszky-Orosházi út) 9199 312 452

Bercsényi u. páros 9701 613 935

Asztalos u. páratlan (Tompa u.- Orosházi u.) 9622 632 934

Kun u. páros oldal 9544 610 942

Bem u. páros (Tompa u. - Orosházi u.) 9472 603 871

Madách u. páratlan 9331 579 848

Wagner u. páratlan (Kereki u. - Orosházi út) 10342 1133 1821

Fürj, utca páratlan oldal 20437 274 389

Iskola u. páratlan 10135 és 10007 338 482

Nagysándor József u. (Orosházi u. - Iskola u.) páros oldal 9932 502 756

További információkat a részletes műszaki leírás és a felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében útépítések kivitelezése vállalkozási szerződés keretében II. ütem - 1. rsz

Rész száma: 12.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Építési helyszín hrsz.-a

13895/4,18542,18243,18243,18256,18228,18183,18006,13326/2,5941,18080,20578/1,15015,13387, 13378,13830,13882,15671 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba, 38 utca útépítése és kapcsolódó közműépítése.

Az építési munkahely megjelölése, az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

Sorszám Az utca (útszakasz) Építési helyszín hrsz.-a Útépítés Kapcsolódó közműépítés

azonosító száma megnevezése hossz

(m) szélesség

(m) Vízvezeték kiváltás

(hossz, átmérő, anyag) Közvilágítási hálózat bővítés

(hossz, lámpahely)

1 1 Görbe utca bekötőút 13895/4 17 39 m, 1 lh.

2 2 Csalogány utca 18542 337 4,50 319 m, 11 lh.

3 6 Kertes utca a Napsugár u. és Kertes u. 33. között 18243 132 3,00 78 fm DN63 PE, 39 fm DN90 PE

4 7 Kertes utca a Fecske u. és Gát sor között 18243 81 3,00 90 fm, DN90 PE

5 8 Fűzfa sor 18256 87 3,00 66 fm, DN90 PE

6 9 Gát sor 18228 278 3,00 235 fm, DN90 PE

7 10 Sport utca a Wenckheim tér és Sport u. 15. között 18183 213 3,00 209 fm, DN110 PE

8 11 Sport utca a Madarász u. és Babits u. között 18006 175 3,00 172 fm, DN110 PE

9 16 Mester utca a 3/1. és 3/8 sz. között 13326/2 90 3,50

10 23 Hegedűs utca 5941 125 3,50

11 46 Vak Bottyán utca 18080 171 3,00

12 53 Áfonya utca 20578/1 211 4,00

13 68 Csalános utca 15015 230 3,50

14 69 Szemian Sámuel utca 13387, 13378 229 3,50 236 m, 4 lh.

15 87 Festő utca 13830 434 3,00

16 88 Szépkert utca 13882 438 3,00 130 m

17 89 Gulyás utca 15671 745 3,50

További információkat a részletes műszaki leírás és a felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében útépítések kivitelezése vállalkozási szerződés keretében II. ütem- 2. rész

Rész száma: 13.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

13326/2,9183,6404,6457,6444,10381,10373,6317,0959,9929,9927/2,10587,10558,6677,20552/1,20552/39,20552/79,20552/6,20552/17,20552/28,20552/54,6737/1,20552/7,19337,19441,19407,19372,10364/49,10364/77hrs

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Békéscsaba, 38 utca útépítése és kapcsolódó közműépítése.

Az építési munkahely megjelölése, az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

Sorszám Az utca (útszakasz) Építési helyszín hrsz.-a Útépítés Kapcsolódó közműépítés

azonosító száma megnevezése hossz

(m) szélesség

(m) Vízvezeték kiváltás

(hossz, átmérő, anyag) Közvilágítási hálózat bővítés

(hossz, lámpahely)

1 20 Temető sor belső út a 3/1. és 3/8. között 13326/2 57 3,50 65 m, 2 lh.

2 32 Toldi utca 9183 84 4,50

3 34 Tildy Zoltán utca I. ütem a 9. és 15. sz. között 6404 200 4,00 125 fm, DN110 PE

4 35 Dr. Francisci Dániel utca a 2/2. sz. és Tildy Z. u. között 6457, 6444 86 3,50

5 39 Cserepes utca a Vásárhelyi P. u. és Povázsay M. u. között 10381 268 3,50

6 41 Vásárhelyi Pál utca a 12. sz. és Cserepes u. között 10373 187 4,50

7 49 Vasút sor 6317 386 3,00 84 fm, DN110 PE 6 lh.

8 61 Kereki út a Nagy Sándor u. és Honvéd u. között + Honvéd utca 0959, 9929, 9927/2 161 4,00 126 fm, DN90 PE, 40 fm, DN110 PE

9 66 Hajnóczy utca 10587, 10558 232 3,00 145 fm, DN110 PE

10 73 Tildy Zoltán utca III. ütem a Pataky L. u. és Rell Lajos u. között 6677 99 3,00 32 fm, DN90 PE 35 m, 3 lh

11 75 Török Ignác utca 20552/1, 20552/39, 20552/79 473 4,00

12 76 Pinga utca 20552/6 83 3,00

13 77 Borzas Kata utca 20552/17 110 3,00

14 78 Harangvirág utca 20552/28 110 3,00

15 79 Boglárka utca 20552/54, 6737/1 217 7-4-3 m

16 80 Ciklámen utca 20552/7 110 3,00

17 82 Szöcske utca 19337 291 3,50

18 84 Buzogány utca 19441 274 3,50

19 85 Rózsakert utca 19407 296 3,50

20 86 Bogár utca 19372 293 3,50

21 90 Tégla sor (Orosházi úthoz csatlakozó 10364/49 és 10364/77 hrsz.-ú út) 10364/49, 10364/77 64 8,80 bekötővezeték, DN63 PE

További információkat a részletes műszaki leírás és a felhívás mellékletét képező közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Békéscsaba, Építők útja útépítés és kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása a kapcsolódó közműépítésekkel” című projekt keretében Békéscsaba, Dózsa György út - Corvin utca egy szakaszának....

Rész száma: 14.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Dózsa György út 2075 hrsz.

Corvin utca 2292 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beruházás helye:

Békéscsaba, Dózsa György út és Corvin utca területe a csatolt műszaki dokumentációban részletezve.

Rövid ismertetés:

A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó építési beruházás a TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001 azonosító számú, „Békéscsaba, Építők útja útépítés és kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása, a kapcsolódó közműépítésekkel” című projekt része. A projekt támogatási szerződésébe és annak kapcsolódó dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező.

1. Alapadatok, okiratok:

1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:

Békéscsaba, Dózsa György út - Corvin utca 610 méteres szakaszának útburkolat korszerűsítése.

A projekt építési kivitelezési munkáinak ellátására vonatkozóan:

Dózsa György út 2075 hrsz.

Corvin utca 2292 hrsz.

Az alábbi útszakaszok burkolat felújítása szükséges összesen 6 385 m2 felülettel:

Dózsa György út 1 - 45. sz. előtti szakasza 494 m hosszban,

Corvin utca 1 - 13. sz. előtti szakasza 116 m hosszban.

1.1.2. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei, műszaki megoldások:

# Teljes felületű profilmarás (0-5 cm).

# Aszfaltozás 5 cm AC 11 kopó (F) réteggel

# Pályaszerkezet megerősítés (7 cm aszfaltmarás; 7cm AC 22 kötő (F),1 réteg aszfalterősítő rács).

# Az úthoz csatlakozó kapubejárók és utak zökkenőmentes csatlakozásának kialakítása.

# Aknafedlapok és az útburkolatba lévő egyéb közmű szerelvények szintre emelése.

A további műszaki dokumentumok a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként csatolásra kerültek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

„Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem - 8-as választókerület)

Rész száma: 15.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Érintett hrsz.

4614,4464,4638,4628,4638,4600,4428,3582, 3661,4307,3610,4125,3493,4162,4036,6107,3870,4011a

4320,4208 és 3969,803

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó építési beruházás a BMÖGF/950-1/2020 iktatószámú Támogatói Okirat alapján, a „Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt része.

A projekt Támogatói Okiratába és annak kapcsolódó dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező.

1. Alapadatok, okiratok:

1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:

Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem): Békéscsaba, 8-as, választókerület területén történő járdafejlesztések.

1.1.2. Az építési munkahely megjelölése, az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

Az utca (útszakasz) megnevezése Érintett hrsz. Tervezett járdahossz (m) Tervezett járdafelület (m2)

Csengeri u. páratlan oldal 4614 144 216

Szent Imre u. páros oldal 4464 274 386

Lipták u. 2-14. sz. 4638 237 351

Kápolna u. páratlan oldal 4628 147 220

Lipták András u. 1-3-5. 4638 101 143

Bulcsú u. páratlan oldal 4600 144 216

Szent László u. páros oldala 4428 239 442

Czakó u. páratlan oldal 3582, 3661 104 102

Áchim u. páros oldal 4307 335 480

Szigetvári u. páratlan oldal 3610 211 310

Zsíros u. 8. és 14. sz. 4125 49 74

Rákóczi u. páratlan oldal 3493 486 744

Marik u. páros oldal 4162 49 49

Garai u. páratlan oldal 4036 198 274

Békési út páratlan oldal 6107 416 612

Kis-Tabán u. páros oldal 3870 367 583

Guttenberg u. páratlan oldal 4011 247 342

Reök u. páros oldal 4320 169 253

Bocskai u. páros oldal 4208 és 3969 260 385

Alsó Körös sor 803 689 1146

Vízelvezetés, csatornázás:

Jelen feladat során, a meglévő járdaburkolatok kerülnek felújításra ugyanolyan szélességben és ugyanazon a magasságban, mint eredetileg (bontás - építés). Ebből kifolyólag a jelenlegi vízelvezető rendszerbe beavatkozás nem történik, tekintettel arra, hogy az eddiginél nagyobb keletkező levezetendő csapadékvíz mennyiségek a tervezett felületről nem keletkeznek.

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Békéscsaba, Építők útja II. ütem útépítés és kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása, a kapcsolódó közműépítésekkel (GF/JSZF/816/5 (2020))”

Rész száma: 16.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Békéscsaba közigazgatási területe, a műszaki dokumentációban részletezve.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jelen közbeszerzési dokumentáció szerint megvalósítandó építési beruházás a GF/JSZF/816/5 (2020) iktatószámú Támogatói Okirat alapján, „a Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása” elnevezésű projekt része.

A projekt Támogatói Okiratába és annak kapcsolódó dokumentumaiba foglalt szabályok és feltételek betartása a megvalósításban résztvevőkre kötelező.

1. Alapadatok, okiratok:

1.1. Az építési beruházást képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

1.1.1. Az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése:

Békéscsaba, Építők útja II. ütem útépítés és kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása, a kapcsolódó közműépítésekkel.

1.1.2. Az építési munkahely megjelölése:

Békéscsaba, Építők útja (Csányi utca és Lencsési út közötti) tervezett szakasza. Békéscsaba, 0169/1 hrsz, 0170/4 hrsz, 0170/5 hrsz, 1706 hrsz.

1.1.3. Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei:

Útépítés és kerékpárforgalmi létesítmény:

Békéscsabán az Építők útja II. ütemének megépítése a Csányi utca és Lencsési út között 915 fm szilárd burkolatú út építésével. 69 fm egyirányú kerékpárút építése, 892 fm nyitott kerékpársáv létesítése. A Lencsési út csatlakozó szakaszának átépítése; út szélesítése 170 fm, 1 db autóbuszöböl és -peron átépítése. Ideiglenes útcsatlakozás kiépítése az 1762 hrsz.-ú út felé 70 m.

Kapcsolódó közműépítések:

Csapadékvíz elvezetés:

Építendők az Építők útja II. ütemében a tervezett út csapadékvíz elevezését szolgáló csapadékvíz elvezető csatornák; nyílt földmedrű csatorna 848 m, zárt csatorna víznyelő aknákkal 21 m ∅ 0,30 m-es, továbbá átereszek 30 m ∅ 0,30 m-es, 27,2 m ∅ 0,60 m-es, és 15,5 m ∅ 1,00 m-es tokos vasbetoncső felhasználásával. A Lencsési út szélesítése miatt 70 m ∅ 0,30 m-es csatornaszakasz átépítése, aknák, aknafedlapok és víznyelők cseréjével.

Közvilágítás létesítése, elektromos hálózatok átépítése:

Az Építők útja II ütemben tervezett, valamint a Lencsési úton a csomópont kialakításával érintett szakaszán a közvilágítás kiépítése szükséges 1043 m hosszban 35 lámpahellyel, továbbá 149 m hosszon 5 lámpahellyel a jelenlegi közvilágítás átépítendő.

A részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kerül kiadásra.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben) (összesített CO érték) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Lakosság zavarásának minimalizálására tett intézkedések / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 094-182981
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1.
Elnevezés:

„Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (II. ütem) - 1. rész

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 77 235 436.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 77 296 289.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Hídépítés egyes részfeladatai; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai;

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2.
Elnevezés:

„Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (II. ütem)- 2. rész

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 83 407 812.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 83 558 282.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

alvállalkozót kíván igénybe venni:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Hídépítés egyes részfeladatai; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 3.
Elnevezés:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (II. ütem) ....3. rész

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 81 217 239.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 81 540 769.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Hídépítés egyes részfeladatai; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai;

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 4.
Elnevezés:

„Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (II. ütem) - 4. rész

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 207 520 225.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 207 902 576.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Hídépítés egyes részfeladatai; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai;

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 5.
Elnevezés:

„Modern Városok Program keretében megvalósuló »Békéscsaba Meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel« című projekt részét képező Békéscsaba, Dobozi út melletti...

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 336 376 785.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 356 209 873.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Hídépítés egyes részfeladatai; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai;

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 6.
Elnevezés:

A Modern Városok Program keretében megvalósuló »Békéscsaba Meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel« c. projekt részét képező Békéscsaba, Mokry utca - Szarvasi..

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 117 126 157.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 123 154 508.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Hídépítés egyes részfeladatai; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai;

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 7.
Elnevezés:

A Modern Városok Program keretében megvalósuló »Békéscsaba Meglévő iparterületeinek kiszolgálása komplex infrastrukturális fejlesztésekkel« című projekt részét képező Békéscsaba, Dobozi út melletti...

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 95 479 125.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 100 593 251.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Hídépítés egyes részfeladatai; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai;

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 8.
Elnevezés:

„Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem) vállalkozási szerződés...-1.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 84 855 922.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 88 025 018.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Hídépítés egyes részfeladatai; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai;

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 9.
Elnevezés:

„Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem)-2. rész

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 10.
Elnevezés:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem) - 3. rész

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 173 513 638.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 178 403 844.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

alvállalkozót kíván igénybe venni:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Hídépítés egyes részfeladatai; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek ...

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 11.
Elnevezés:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem) -4. rész

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 196 543 687.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 200 078 115.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Hídépítés egyes részfeladatai; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai;

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 12.
Elnevezés:

„A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében útépítések kivitelezése vállalkozási szerződés keretében II. ütem- 1. rész

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 714 569 315.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 715 528 938.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

alvállalkozót kíván igénybe venni:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Hídépítés egyes részfeladatai; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 13.
Elnevezés:

A Modern Városok Program keretében megvalósuló békéscsabai útfejlesztési célok megvalósítása elnevezésű projekt keretében útépítések kivitelezése vállalkozási szerződés keretében II. ütem- 2. rész

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
26/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 676 314 745.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 676 355 970.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés egyes részfeladatai; Geodéziai munkák; Hídépítés egyes részfeladatai; Útépítés egyes részfeladati; Munkaárok kialakítása egyes részfeladatai; Dúcolás egyes részfeladatai; Zsaluzás egyes részfeladatai; Növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai; Csatornázás egyes részfeladatai; Műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek rézfeladatai; Földmunkák egyes részfeladatai;

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 14.
Elnevezés:

„Békéscsaba, Építők útja útépítés és kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása a kapcsolódó közműépítésekkel” című projekt keretében Békéscsaba, Dózsa György út - Corvin utca egy szakaszának ...

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 77 611 838.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 65 688 352.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

- tervezés egyes részfeladatai

- geodéziai munkák

- hídépítés egyes részfeladatai

- útépítés egyes részfeladatai

- munkaárok kialakítása egyes részfeladatai

- dúcolás egyes részfeladatai

- zsaluzás egyes részfeladatai

- növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai

- földmunkák egyes részfeladatai

- villanyszerelés egyes részfeladatai

- bontások egyes részfeladatai

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 15.
Elnevezés:

„Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása” elnevezésű projekt keretében Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése (III. ütem - 8-as választókerület) ...

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 174 860 664.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 181 935 786.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

- tervezés egyes részfeladatai

- geodéziai munkák

- hídépítés egyes részfeladatai

- útépítés egyes részfeladatai

- munkaárok kialakítása egyes részfeladatai

- dúcolás egyes részfeladatai

- zsaluzás egyes részfeladatai

- növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeladatai

- csatornázás egyes részfeladatai

- műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek egyes részfeladatai ...

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 16.
Elnevezés:

„Békéscsaba, Építők útja II. ütem útépítés és kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása, a kapcsolódó közműépítésekkel (GF/JSZF/816/5 (2020))”

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hódút Kft.
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 646 004 308.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 577 673 183.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

- tervezés egyes részfeladatai

- geodéziai munkák

- hídépítés egyes részfeladatai

- útépítés egyes részfeladatai

- munkaárok kialakítása egyes részfeladatai

- dúcolás egyes részfeladatai

- zsaluzás egyes részfeladatai

- növényzethez kapcsolódó munkarészek egyes részfeledatai

- csatornázás egyes részfeladatai

- műtárgyakkal, építményekkel kapcsolatos munkarészek egyes részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1-14. részek tekintetében:

1.Ajánlattevő neve: Hódút Kft. (adószáma: 11081423-4-03)

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Érvénytelen ajánlattevő:

SWIETELSKY Magyarország Kft. (1016 Budapest, Mészáros utca 13.) adószáma:10572795-2-41

15-16. rész tekintetében:

Ajánlattevő neve: Hódút Kft. (adószáma: 11081423-4-03)

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Valamennyi rész tekintetében nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Hódút Kft. (adószáma: 11081423-4-03)

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

A 9. rész tekintetében az eredménytelenség indoka:

A bontáskor ismertetett rendelkezésre álló fedezet összege a 2. rész vonatkozásában nettó 173 078 852,- Ft.

A közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában az összességében legelőnyösebb ajánlat jelentősen meghaladja a bontáskor ismertetett rendelkezésre álló fedezet összegét (összesen nettó 19 804 274,- Ft-tal magasabb), ezért a közbeszerzési eljárás 2. része eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, amely szerint eredménytelen az eljárás, ha a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
11/01/2022