Suministros - 172913-2021

07/04/2021    S67

Rumanía-Cluj-Napoca: Equipamiento médico

2021/S 067-172913

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Județul Cluj (Consiliul Județean)
Número de identificación fiscal: 4288110
Dirección postal: Calea Dorobanților nr. 106
Localidad: Cluj-Napoca
Código NUTS: RO113 Cluj
Código postal: 400094
País: Rumania
Persona de contacto: Crețu Alexandru Simion
Correo electrónico: cjc@cjcluj.ro
Teléfono: +40 372640060
Fax: +40 372640074
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.cjcluj.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117123
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dotări specifice activității medicale din cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca” – Etapa a II-a

Número de referencia: 428811020202101
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dotări specifice activității medicale din cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca” – Etapa a II-a:

— lot 1: explorări funcționale;

— lot 2: gastro;

— lot 3: cardiologie – monitorizare;

— lot 4: cardiologie – dispozitive;

— lot 5: chirurgie – echipamente auxiliare;

— lot 6: chirurgie – dispozitive;

— lot 7: ortopedia – ginecologie;

— lot 8: dermatovenerologie – chirurgie.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca este una dintre cele mai mari unităţi sanitare cu paturi din România şi are atribuţii de „Spital Regional de Urgenţă I A”.

Implementarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca” va conduce la creșterea accesibilitătii și calității serviciilor furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca, prin dotarea corespunzătoare a ambulatorului care este și obiectivul general al proiectului.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, semnate cu semnătură electronică extinsă, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 16 zile de la data-limită de depunere a ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior, răspunsurile autorității contractante vor fi publicate în SEAP cu 10 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 867 879.44 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 8
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 8
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Explorări funcționale

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113 Cluj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lot 1 - Explorări funcționale, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Prin termenul de livrare se înțelege perioada de timp, calculată de la semnarea contractului până în momentul în care toate produsele cuprinse într-un lot ajung la sediul Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca. Termenul maxim de livrare este 90 de zile, conform caietului de sarcini. Termenul de livrare trebuie exprimat in zile, reprezentând zile calendaristice. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 415 055.51 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, PRIORITATE DE INVESTIȚII 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ortopedie - Ginecologie

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113 Cluj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lot 7 - Ortopedie - Ginecologie, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Prin termenul de livrare se înțelege perioada de timp, calculată de la semnarea contractului până în momentul în care toate produsele cuprinse într-un lot ajung la sediul Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca. Termenul maxim de livrare este 90 de zile, conform caietului de sarcini. Termenul de livrare trebuie exprimat in zile, reprezentând zile calendaristice. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 431 712.82 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, PRIORITATE DE INVESTIȚII 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Chirurgie – dispozitive

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113 Cluj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lot 6 - Chirurgie – dispozitive, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Prin termenul de livrare se înțelege perioada de timp, calculată de la semnarea contractului până în momentul în care toate produsele cuprinse într-un lot ajung la sediul Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca. Termenul maxim de livrare este 90 de zile, conform caietului de sarcini. Termenul de livrare trebuie exprimat in zile, reprezentând zile calendaristice. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 511 890.20 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, PRIORITATE DE INVESTIȚII 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Cardiologie – dispozitive

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113 Cluj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lot 4 - Cardiologie – dispositive, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Prin termenul de livrare se înțelege perioada de timp, calculată de la semnarea contractului până în momentul în care toate produsele cuprinse într-un lot ajung la sediul Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca. Termenul maxim de livrare este 90 de zile, conform caietului de sarcini. Termenul de livrare trebuie exprimat in zile, reprezentând zile calendaristice. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 172 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, PRIORITATE DE INVESTIȚII 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Chirurgie - echipamente auxiliare

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113 Cluj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lot 5 - Chirurgie - echipamente auxiliare, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Prin termenul de livrare se înțelege perioada de timp, calculată de la semnarea contractului până în momentul în care toate produsele cuprinse într-un lot ajung la sediul Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca. Termenul maxim de livrare este 90 de zile, conform caietului de sarcini. Termenul de livrare trebuie exprimat in zile, reprezentând zile calendaristice. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 14 605.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, PRIORITATE DE INVESTIȚII 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dermatovenerologie – chirurgie

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113 Cluj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lot 8 - Dermatovenerologie – chirurgie, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Prin termenul de livrare se înțelege perioada de timp, calculată de la semnarea contractului până în momentul în care toate produsele cuprinse într-un lot ajung la sediul Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca. Termenul maxim de livrare este 90 de zile, conform caietului de sarcini. Termenul de livrare trebuie exprimat in zile, reprezentând zile calendaristice. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 700 365.91 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, PRIORITATE DE INVESTIȚII 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Cardiologie – monitorizare

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113 Cluj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lot 3 - Cardiologie – monitorizare, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Prin termenul de livrare se înțelege perioada de timp, calculată de la semnarea contractului până în momentul în care toate produsele cuprinse într-un lot ajung la sediul Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca. Termenul maxim de livrare este 90 de zile, conform caietului de sarcini. Termenul de livrare trebuie exprimat in zile, reprezentând zile calendaristice. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 203 500.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, PRIORITATE DE INVESTIȚII 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Gastro

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO113 Cluj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descripción del contrato:

Lot 2 - Gastro, conform caietului de sarcini si anexele acestuia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Prin termenul de livrare se înțelege perioada de timp, calculată de la semnarea contractului până în momentul în care toate produsele cuprinse într-un lot ajung la sediul Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca. Termenul maxim de livrare este 90 de zile, conform caietului de sarcini. Termenul de livrare trebuie exprimat in zile, reprezentând zile calendaristice. / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 418 750.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARĂ 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, PRIORITATE DE INVESTIȚII 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Exista personal medical calificat pentru utilizarea acestuia.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producție, o marca de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau ... detalii pe www.e-licitatie.ro

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Pentru lotul/loturile la care participa, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art.164,165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv asociat, subcontractanti/terti sustinatori. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori.

Se va prezenta DUAE în conformitate cu prevederile art. 193 alin. 1 din Legea nr. 98/2016, iar documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele justificative vor putea fi, în măsura în care furnizează toate informațiile solicitate în DUAE, următoarele:

1. Certificat privind plata obligațiilor la bugetul general consolidat (bugetul local și bugetul de stat) care sa confirme faptul ca ofertantul și-a îndeplinit obligațiile RESTANTE de plată a impozitelor, taxelor si contribuțiilor de asigurari sociale la sediul social, sediile secundare, precum și punctul/punctele de lucru, pentru care există obligații de plată" la momentul DEPUNERII ACESTORA.

2. Cazier fiscal pentru operatorul economic

3. Cazier judiciar pentru operatorul economic

4. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.

5. După caz, documente prin care se demonstreaza faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autorități din țară în care ofertantul este rezident.

7. Orice alte documente edificatoare.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se găsească în situațiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante:

Tişe Alin Președinte

Mînzat Marius-Dorel Vicepreședinte

Vákár István - Valentin Vicepresedinte

Tuluc Călin-Marin Consilier județean

Arion Hadrian-Virgil Consilier județean

Marc Marinela Consilier județean

Cordiș Lucian Consilier județean

Sămărtean Iuliu Consilier județean

Călătan Gheorghe Constantin Consilier județean

Forna Maria Consilier județean

Marchiș Angela Felicia Consilier județean

Hodorogea Anca-Cristina Consilier județean

Ciuta Cristian Ilie Consilier județean

Drăghici Dumitru Consilier județean

Mureșan Violeta Consilier județean

Popovici Alin Consilier județean

Molhem Mohammad-Bashar Consilier județean

Rusu Ionuț Consilier județean

Bălaj Gheorghe- Marius Consilier județean

Nistor Ovidiu-Răzvan Consilier județean

Dehenes Adela Corina Consilier județean

Muscă Elena Consilier județean

Ionuț Florea Consilier județean

Cordoș Alexandru Consilier județean

Cuibus Valentin- Claudiu Consilier județean

Chiorean Laura-Elena Consilier județean

Sălătioan Vasile Consilier județean

Chirteș Horea Dorin Consilier județean

Balla Francisc Consilier județean

Antal Géza Consilier județean

Reș Eva Consilier județean

Lőrinczi Zoltan-László Consilier județean

Cosma Ovidiu Călin Consilier județean

Iepure Mihai-Florin Consilier județean

Abrudan Traian Consilier județean

Pintea Sorin – Vasile Consilier județean

Gaci Simona Secretar al Judeţului

Șchiop Cristina Director general

Raţiu Mariana Director executiv

Iliescu Ștefan Eduard Director executiv

Cîineanu Ligia Director executiv

Creţu Alexandru – Simion Șef Serviciu

Coman Diana Șef Serviciu

Maier Dorina Șef serviciu

Pop Dan Vasile Șef Serviciu

Huldușan Lăcrimioara Șef Serviciu

Baicu Tănase Șef Serviciu

Matei Petru Consilier achiziții publice

Tiuca Adina Consilier achiziții publice

Inoan Mihai Consilier achiziții publice

Cristea Corina Consilier juridic

Rotaru Gabriela Consilier

Magradean Juliette Consilier achiziții publice

Vermeşan Lavinia Georgiana Consilier achiziții publice

Jucan Ramona Consilier achiziții publice

Pavel Sebastian Consilier achiziții publice

Costin Bianca-Gelia consilier juridic

Radu Cristian Ioan fizician

Cătană Adelina Monica tehnician aparatură medicală

Tothfalusi Judith consilier

Rogozan Cosmin consilier

Rad Niculia consilier

Delia-Maria Poroh consilier

Irimieș Cosmina consilier

Nota:

1. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) ca dovada preliminara, in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare,

2. Autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se încadreaza în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în tara de origine sau în tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara rezidenta, traduse in limba romana.

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstra îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC (din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, obiectul contractului sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C., iar informațiile cuprinse în acesta să fie reale/actuale la momentul prezentării documentului), sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Cerința se aplică inclusiv pentru asociați, subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita potrivit art.196 din L98/2016, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte urmatoarele documente justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE:

1)Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere; In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea criteriilor de calificare autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna documentele justificative. Operatorii economici stabiliti in alte state pot prezenta orice document edificator care sa demonstreze forma de inregistrare ori apartenenta din punt de vedere profesional in conformitate cu revederile din tara in care ofertantul este stabilit.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8 Proportia de subcontractare In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia să o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de tert (conform art. 182 184 din Legea 98/2016) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016. Informatii privind asocierea - Se va prezenta acordul de asociere, se va preciza cine este lider al asocierii cu identificarea din punct de vedere fizic si valoric a activitatilor realizate de fiecare asociat.

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Pentru toate loturile: Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorii economici ce depun oferta, trebuie să dovedească experienţa similară prin prezentarea unei liste a principalelor furnizări de produse, din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data publicarii anuntului de participare, au fost furnizate produse similare si/sau de complexitate superioara in valoare cumulata de cel putin: LOT 1: 415.055,51 RON fără TVA LOT 2: 418.750,00 RON fără TVA LOT 3: 203.500,00 RON fără TVA LOT 4: 172.000,00 RON fără TVA LOT 5: 14,605,00 RON fără TVA LOT 6: 1.511.890,20 RON fără TVA LOT 7: 431.712,82 RON fără TVA LOT 8: 700.365,91 RON fără TVA În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Completare DUAE

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea fara TVA, tipul/categoriile de produse, beneficiarul si date de contact ale acestuia,, data și numărul documentului de recepție. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ofertanții clasat/clasați pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, fara as e limita la acestea: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente Modalitatea de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentând documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considereare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE - – Partea IV “Criterii de selctie”, Sectiunea C “Capacitatea tehnica si profesionala”. Nota 2: in vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/ tert. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art 48 din HG nr. 395/2016. Nota 3: tertul sustinator va complete DUAE - Partea IV “Criterii de selctie”, Sectiunea C “Capacitatea tehnica si profesionala” Nota 4: Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator ce se va prezenta odata cu DUAE - Documentele indicate in cadrul Angajamentului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. - documente emise de beneficiar, procese verbale de receptie, documente constatatoare emise de autoritatile contractante, din care sa reiasa indeplinirea cerintei. Aceste documente vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului la solicitarea autoritatii contractante.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 05/05/2021
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 05/08/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 05/05/2021
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine,sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va

Citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini si anexele acestuia), prin care se indica un anumit aviz, certificat, declarație sau alt document solicitat se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau echivalent”.

La elaborarea ofertei se vor avea in vedere - Instrucțiunile pentru ofertanți - Secțiune care detaliază formalitățile ce trebuie îndeplinite, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerințelor solicitate.

În cazul în care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, pentru departajare autoritatea contractanta solicita ofertanților (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere

Financiara are prețul cel mai scazut.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute de legislația privind achizițiile publice. Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele stabilite prin Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Serviciul lucrări și achiziții publice
Dirección postal: Calea Dorobanților nr. 106
Localidad: Cluj-Napoca
Código postal: 400609
País: Rumania
Correo electrónico: cjc@cjcluj.ro
Teléfono: +40 372640060
Fax: +40 372640074
Dirección de internet: www.cjcluj.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
02/04/2021