Služby - 173068-2016

21/05/2016    S97

Belgie-Brusel: UCA-PRQ 15/076 Poskytnutí zařízení telefonického centra pro Radu Evropské unie

2016/S 097-173068

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, General Secretariat
Poštovní adresa: rue de la Loi 175
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1397
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

UCA-PRQ 15/076 Poskytnutí zařízení telefonického centra pro Radu Evropské unie.

Spisové číslo: UCA-PRQ 15/076.
II.1.2)Hlavní kód CPV
79512000 Call centra
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

V rámci své politiky krizového řízení a zachování provozu sekretariát vypisuje výzvu k podání nabídek na poskytnutí zařízení telefonického centra.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
70220000 Pronájem nebo leasing nebytových nemovitostí
79430000 Služby v oblasti řešení krizí
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Maximálně 20 km areálu Rady Evropské unie (rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGIE).

II.2.4)Popis zakázky:

V rámci své politiky krizového řízení a zachování provozu sekretariát vypisuje výzvu k podání nabídek na poskytnutí zařízení telefonického centra, které bude nabízet dostatečný pracovní prostor pro 50 operátorů telefonického centra a zhruba 20 dalších zaměstnanců sekretariátu a případně dalších organizací. Po ohlášení katastrofy bude toto telefonické centrum jednat jako „kancelář pro postižené“ pro účely sběru informací o případných obětech krize.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Generální sekretariát Rady nezveřejňuje odhadovanou peněžní hodnotu svých zakázek. Odhadovaný objem služeb je uveden ve specifikacích nabídkového řízení.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz oddíl III specifikací nabídkového řízení.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Viz oddíl III specifikací nabídkového řízení.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Viz oddíl III specifikací nabídkového řízení.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Viz oddíl III specifikací nabídkového řízení.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 23/06/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28/06/2016
Místní čas: 10:00
Místo:

Rada Evropské unie, General Secretariat, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGIE. (Upozorňujeme, že nemůže být udělen žádný přístup k parkovacím místům Rady. Upozorňujeme také, že otevírání nabídek může být přeloženo v krátkém čase v případě nepředvídatelných událostí, ke kterým dochází v prostorách Rady v plánovaný den, kdy má proběhnout otevření nabídek.)

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci za každou nabídku. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 3 pracovní dny předem na adresu: tendering@consilium.europa.eu

Pokud by uchazeč nebyl schopen zaslat zástupce, může na stejné adrese zažádat o zprávu z otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Odvolání je nutno podat k Tribunálu ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy se o tomto oznámení stěžovatel dozvěděl. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Lhůty se prodlužují dle vzdálenosti o pevné období 10 dní nezávisle na místu sídla nebo obvyklém pobytu dotčené osoby.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie, General Secretariat, Procurement Coordination Unit
Poštovní adresa: rue de la Loi 175
Obec: Brussels
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetová adresa: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/05/2016