Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 173068-2016

21/05/2016    S97

Belgien-Bruxelles: UCA-PRQ 15/076 Levering af et callcenter for Rådet for Den Europæiske Union

2016/S 097-173068

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, General Secretariat
Postadresse: rue de la Loi 175
By: Brussels
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1397
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

UCA-PRQ 15/076 Levering af et callcenter for Rådet for Den Europæiske Union.

Sagsnr.: UCA-PRQ 15/076.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79512000 Callcenter
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Inden for dets politik vedrørende krisestyring og driftskontinuitet iværksætter sekretariatet hermed et udbud vedrørende levering af et callcenter.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
70220000 Udlejning eller leasing af egen fast ejendom til erhvervsformål
79430000 Krisestyringstjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

Højst 20 km fra Rådet for Den Europæiske Unions lokaler (rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIEN).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Inden for dets politik vedrørende krisestyring og driftskontinuitet iværksætter sekretariatet hermed et udbud vedrørende levering af et callcenter med tilstrækkeligt med arbejdsplads til 50 callcenter-operatører og ca. 20 andre medarbejdere fra sekretariatet og muligvis andre organisationer. Efter en katastrofeerklæring skal dette callcenter fungere som en slags »oplysningskontor vedrørende tilskadekomne« med det formål at indsamle information om potentielle ofre for krisen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Generalsekretariatet for Rådet offentliggør ikke den anslåede monetære værdi af sine kontrakter. Det anslåede omfang af tjenesteydelserne er anført i udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se venligst afsnit III i udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se venligst afsnit III i udbudsmaterialet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Se venligst afsnit III i udbudsmaterialet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se venligst afsnit III i udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/06/2016
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Dansk, Tysk, Græsk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Lettisk, Litauisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Tjekkisk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/06/2016
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Rådet for Den Europæiske Union, General Secretariat, rue de la Loi 175, 1048 Brussels, BELGIEN. (Bemærk, at der ikke kan gives adgang til Rådets parkeringspladser. Bemærk også, at åbningen af bud måske skal udskydes med kort varsel i tilfælde af uforudsete begivenheder i Rådets lokaler på den planlagte dato for åbningen af bud.)

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen af bud. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn og ID- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen til: tendering@consilium.europa.eu

Såfremt tilbudsgiveren ikke er i stand til at sende (en) repræsentant(er), kan tilbudsgiveren anmode om åbningsrapport på samme adresse.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning af klageren skal en klage indgives til Retten. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

Tidsfrister kan forlænges grundet afstand med en fast periode på 10 dage, uanset den relevante persons hjemsted eller bopæl.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, Generalsekretariatet, Enheden for koordinering af indkøb
Postadresse: rue de la Loi 175
By: Brussels
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadresse: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/05/2016