Supplies - 173127-2020

10/04/2020    S72

Slovenia-Kranj: Electric motors, generators and transformers

2020/S 072-173127

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 050-119548)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
National registration number: 5175348000
Postal address: Ulica Mirka Vadnova 3A
Town: Kranj
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 4000
Country: Slovenia
Contact person: Marjeta Rozman
E-mail: marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si
Telephone: +386 42083000
Fax: +386 42083600
Internet address(es):
Main address: www.elektro-gorenjska.si

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6 in suhi zrak

Reference number: JN20-003
II.1.2)Main CPV code
31100000 Electric motors, generators and transformers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6 in suhi zrak.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/04/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 050-119548

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:
Read:

Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v 20. točki, 7.2. podtočka, II. odstavek, ki se po novem glasi:

Ponudnik mora ponudbi predložiti tudi dokazilo, da je bilo vsaj 10 kosov ponujenih tipov RMU blokov uspešno vgrajenih v sistemu ENTSO-E že najmanj 5 let pred rokom za oddajo ponudb. Ponudbi mora biti priložen tudi ustrezni tipski test vgrajenega tipa SN bloka (za katerega ponudnik prilaga dokazilo). Dokazilo mora vsebovati najmanj podatke o:

a) tipu opreme,

b) napetostnem nivoju opreme,

c) količini,

d) letu dobave,

e) investitorju, tj. končnemu uporabniku opreme,

f) kontaktnih podatkih investitorja (naziv, naslov, kontaktna oseba za preverjanje, e-mail in telefonska številka te osebe).

VII.2)Other additional information: