Supplies - 173127-2020

10/04/2020    S72

Slovenija-Kranj: Elektromotorji, generatorji in transformatorji

2020/S 072-173127

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Blago

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2020/S 050-119548)

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/25/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5175348000
Poštni naslov: Ulica Mirka Vadnova 3A
Kraj: Kranj
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Marjeta Rozman
E-naslov: marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si
Telefon: +386 42083000
Telefaks: +386 42083600
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.elektro-gorenjska.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6 in suhi zrak

Referenčna številka dokumenta: JN20-003
II.1.2)Glavna koda CPV
31100000 Elektromotorji, generatorji in transformatorji
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6 in suhi zrak.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
07/04/2020
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2020/S 050-119548

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3
Besedilo:
Se glasi:

Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v 20. točki, 7.2. podtočka, II. odstavek, ki se po novem glasi:

Ponudnik mora ponudbi predložiti tudi dokazilo, da je bilo vsaj 10 kosov ponujenih tipov RMU blokov uspešno vgrajenih v sistemu ENTSO-E že najmanj 5 let pred rokom za oddajo ponudb. Ponudbi mora biti priložen tudi ustrezni tipski test vgrajenega tipa SN bloka (za katerega ponudnik prilaga dokazilo). Dokazilo mora vsebovati najmanj podatke o:

a) tipu opreme,

b) napetostnem nivoju opreme,

c) količini,

d) letu dobave,

e) investitorju, tj. končnemu uporabniku opreme,

f) kontaktnih podatkih investitorja (naziv, naslov, kontaktna oseba za preverjanje, e-mail in telefonska številka te osebe).

VII.2)Druge dodatne informacije: