We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 173127-2020

10/04/2020    S72

Slovenia-Kranj: Electric motors, generators and transformers

2020/S 072-173127

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 050-119548)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
National registration number: 5175348000
Postal address: Ulica Mirka Vadnova 3A
Town: Kranj
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 4000
Country: Slovenia
Contact person: Marjeta Rozman
E-mail: marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si
Telephone: +386 42083000
Fax: +386 42083600
Internet address(es):
Main address: www.elektro-gorenjska.si

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6 in suhi zrak

Reference number: JN20-003
II.1.2)Main CPV code
31100000 Electric motors, generators and transformers
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 050-119548

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:
Read:

Naročnik spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v 20. točki, 7.2. podtočka, II. odstavek, ki se po novem glasi:

Ponudnik mora ponudbi predložiti tudi dokazilo, da je bilo vsaj 10 kosov ponujenih tipov RMU blokov uspešno vgrajenih v sistemu ENTSO-E že najmanj 5 let pred rokom za oddajo ponudb. Ponudbi mora biti priložen tudi ustrezni tipski test vgrajenega tipa SN bloka (za katerega ponudnik prilaga dokazilo). Dokazilo mora vsebovati najmanj podatke o:

a) tipu opreme,

b) napetostnem nivoju opreme,

c) količini,

d) letu dobave,

e) investitorju, tj. končnemu uporabniku opreme,

f) kontaktnih podatkih investitorja (naziv, naslov, kontaktna oseba za preverjanje, e-mail in telefonska številka te osebe).

VII.2)Other additional information: