Tjenesteydelser - 173145-2023

23/03/2023    S59

Danmark-Haderslev: Bortskaffelse og behandling af affald

2023/S 059-173145

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Provas - Haderslev Affald A/S
CVR-nummer: 32882250
By: Haderslev
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ivan Smedegaard Meic
E-mail: ism@ikudbud.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.provas.dk/affald/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=feehxhtybr
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog om behandling og afsætning af beton og tegl

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Markedsdialog om behandling og afsætning af beton og tegl.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Provas – Haderslev Affald A/S har et behov for at få modtaget og behandlet fraktionen beton og tegl. Fraktionerne er inddelt i følgende:

- Beton

- Beton/tegl som restfraktion

Modtagelse og behandling af tegl og beton fra genbrugspladserne i Haderslev Kommune. Opgaven består i, at leverandøren skal modtage og behandle beton og beton/tegl som restfraktion. Transporten fra genbrugspladserne i Haderslev Kommune er ikke omfattet af opgaven.

Tegl og beton adskilles på følgende måde på genbrugspladserne:

Betonfraktionen består af: Beton, cement, cement tagsten, skifer, natursten, granit.

Teglfraktionen består af: Tegl, mursten, leca, gasbeton, rester af spanske vægge/lofter uden strå.

Fraktionerne opbevares i plansiloer hvorfra de læsses i containere til transport.

oooOOOooo

Provas – Haderslev Affald A/S påtænker i den nærmeste fremtid at udbyde behandling og afsætning af beton og tegl. Se venligst vedhæftet materiale, som kan findes i linket under Del I, afsnit I.3).

Provas – Haderslev Affald A/S forventer at udbyde kontrakten i overensstemmelse med udbudslovens regler herom.

Som en del af forberedelsen til udbudsprocessen, gennemføres denne markedsdialog, hvor Provas – Haderslev Affald A/S vil indhente den nødvendige information/viden om den udbudte genstand fra relevante aktører på markedet.

De indkomne oplysninger vil i væsentlig grad indgå i tilrettelæggelsen af den samlede udbudsproces, ligesom oplysningerne konkret vil blive anvendt i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Leverandørens besvarelse skal være Provas-Haderslev i hænde senest d. 31. marts 2023, kl. 10:00 via udbudsportalen

Provas – Haderslev Affald A/S håber på jeres bidrag til udbudsmaterialet.

oooOOOooo

På baggrunden af kvaliteten af besvarelsen vil den videre markedsdialog enten ske skriftligt, via Teams eller via en markedsdialog på Provas – Haderslev A/S lokation.

oooOOOooo

Hvis deltagelse i en markedsdialog har interesse, skal tilmelding ske senest den 31. marts 2023 til Ivan Smedegaard Meic på ism@ikudbud.com, herunder om der er en bestemt dag, der foretrækkes til markedsdialog. Leverandøren anmodes også om at angive en kontaktperson til efterfølgende dialog.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/05/2023

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Provas – Haderslev Affald A/S forbeholder sig ret til at begrænse antallet af deltagere i markedsdialogen. I tilfælde af behov for begrænsning i deltagelsen vil Provas – Haderslev Affald A/S begrænse antallet ud fra objektive kriterier, hvor Provas – Haderslev Affald A/S ønsker en så bred vifte af markedet baseret på virksomhedens størrelse, geografiske placering og forretningsområde. Datoen for offentliggørelse af alene vejledende.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/03/2023