Dienstleistungen - 173175-2020

10/04/2020    S72    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Verhandlungsverfahren 

Belgien-Zaventem: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 072-173175

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Brussels Airport Company nv
Nationale Identifikationsnummer: 0890.082.292_27114
Postanschrift: Luchthaven Brussel-Nationaal, Satellietgebouw eerste verdieping (receptie)
Ort: Zaventem
NUTS-Code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postleitzahl: 1930
Land: Belgien
E-Mail: ABDstudy@brusselsairport.be
Telefon: +32 27534500

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.brusselsairport.be

Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368727

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368727
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ABD development Study

Referenznummer der Bekanntmachung: BAC nv-BAC/2020/13 -F05_0
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Deze opdracht omvat een studie- en ontwerpopdracht met betrekking tot de realisatie van vier ontwikkelingen van fase 1 van het “Airport Business District” (hierna, “ABD”) op Brussels Airport. Dit kadert binnen het masterplan voor ABD dat werd ontwikkeld binnen de Strategische Visie 2040 van Brussels Airport Company nv.

Voor deze opdracht is Brussels Airport Company nv op zoek naar een geïntegreerd ontwerpteam met spelers die gericht zijn op kwaliteit en innovatie, waarin (minstens) volgende disciplines aanwezig zijn: architectuur, landschaps- en publieke ruimte architectuur, speciale technieken, stabiliteit, mobiliteit en duurzaamheid.

Het te realiseren programma in het kader van ABD fase één omvat volgende assets:

— kantoorgebouw met een indicatieve bruto-oppervlakte van 25 000 m2 tot 35 000 m2 met ondersteunende retail- en parking functies,

— hotel 4/5* met een indicatieve grootorde van 150 kamers,

— intermodale hub met flexibiliteit om hier op langere termijn een uitbreiding van de terminal te integreren,

— buitenruimte.

De opdracht omvat de fasen zoals toegelicht in het UEA. Overeenkomstig artikel 135 van de Wet van 17.6.2016 inzake overheidsopdrachten is de opdracht onderverdeeld in vaste en voorwaardelijke gedeelten (zie UEA voor verdere toelichting).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71200000 Dienstleistungen von Architekturbüros
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
71210000 Beratungsdienste von Architekten
71220000 Architekturentwurf
71250000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie Vermessungsdienste
71420000 Landschaftsgestaltung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Hauptort der Ausführung:

Luchthaven Brussel Nationaal.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zie UEA.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03/03/2021
Ende: 31/12/2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Höchstzahl: 5
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Zie UEA.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zie UEA.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zie UEA.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zie UEA.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zie UEA.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Zie UEA.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

De verlangde borgsommen en waarborgen worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

De voorwaarden inzake betaling worden vastgelegd in het bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/06/2020
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Englisch, Französisch, Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Het bestek zal na onderzoek van de kandidaturen overgemaakt worden aan de geselecteerde kandidaten. Het bestek zal enkel in het Nederlands ter beschikking worden gesteld en de offertes zullen enkel in het Nederlands, Frans of Engels mogen worden ingediend. Elk lid van het samenwerkingsverband moet een UEA indienen. Zie hiervoor de instructies op p. één van het UEA. BAC wijst op de toepasselijkheid van artikel 124, § 1, 8o wet overheidsopdrachten ten gevolge waarvan BAC beroep kan doen op dezelfde opdrachtnemer bij herhalingsdiensten. Het samenwerkingsverband moet aangeven welke delen van de opdracht het

samenwerkingsverband in onderaanneming wenst te geven. Indien het samenwerkingsverband beroep doet op de draagkracht van de onderaannemer om te voldoen aan de selectiecriteria dan moet deze onderaannemer een aparte UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) invullen. De kandidaten worden erop gewezen dat Brussels Airport Company zich het recht voorbehoudt om de overeenkomst en de daaruit voortkomende rechten en verplichtingen die uit deze opdracht zal voortvloeien aan een andere met de groep van Brussels Airport Company verbonden vennootschap (in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over te dragen. De kandidaten worden erop gewezen dat de uitvoerders van volgende disciplines slechts in één kandidaat/ontwerpteam mogen voorkomen:

1. architectuur;

2. technieken.

De kandidaten hebben de mogelijkheid om vragen te stellen voorafgaande aan de indiening van de aanvraag tot deelneming, op het Q&A-forum op E-Procurement, tot 6.5.2020.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (schorsingsprocedure)
Postanschrift: Waterloolaan 70
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1000
Land: Belgien
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (schorsingsprocedure
Postanschrift: Waterloolaan 70
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1000
Land: Belgien
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel (schorsingsprocedure
Postanschrift: Waterloolaan70
Ort: Brussel
Postleitzahl: 1000
Land: Belgien
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/04/2020