A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 173347-2022

04/04/2022    S66

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 066-173347

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 12464780251
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 306274849
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

HMKH Egri Járási Hivatal központi épület kivit.

Hivatkozási szám: EKR000880002021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

HMKH Egri Járási Hivatal központi épületének kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 078 908 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU312 Heves
A teljesítés fő helyszíne:

Eger 4978, 4978/A, 4977, 4967 hrsz, 3300 Eger Kossuth utca 13.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tárgy: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Központi épületének kialakítása (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 13. sz.; hrsz.: 4978, 4878/A, 4977; 4967)

Az ingatlanon jelenleg egy kétszintes utca vonallal párhuzamos nyeregtetős kialakítású 1046 m2 alapterületű fő épület és gazdasági épület áll. Ennek helyén, illetve részbeni felhasználásával kialakítandó egy olyan igazgatási épület, amelynek hasznos alapterület cca. 2000 m2. Az ingatlanon - jelenleg meglévő épület - eredeti, szálló funkciónak megfelelő tagolása nem teszi alkalmassá irodaházként való felhasználását. A helyi építési előírásokat és az ingatlan elhelyezkedését figyelembe véve, új épület kerül megépítésre a jelenlegi homlokzati fal megtartásával, úgy, hogy az eredeti homlokzati fal mögött új „ház a házban” elv alapján megvalósuló építmény kap helyet. A bontással érintett épületrész nyugati szomszédjával az 1700-as években épült műemlék fogadóval össze van építve, oromfaluk közös, ezért bontáskor óvattal kell eljárni a szomszédos épület szerkezeti épségének megőrzése érdekében.

A kapart struktúrájú, törtfehér színre vakolt homlokzati sík / ablakfülkék / előtt kétirányban futó, szerelt, táblás szálcement lapburkolat készül ~ 350-400 m2-es felületen.

Az épület összes nettó alapterülete 1766,5 m2.

- Földszint, I. + II. emelet + tetőtér beépítés kialakítású magastetős épület ami kialakítandó.

- Pince szinten takarítószer raktárak, szerverszoba, gépészeti helyiség, villamos fogadó és irattár kerül elhelyezésre. Összesen nettó 418 m2

- Földszinten recepció, portaszolgálat és a hozzá tartozó kiszolgáló funkciók (irodák, ügyfélforgalmi terek, tárgyalók, teakonyha), ügyfél mosdók, fénymásoló helyiségek kerülnek kialakításra. Összesen nettó 411,76 m2

- Az I. és II. emeleten is a vezetői és dolgozói irodák és titkárságok, tárgyalók, teakonyhák és az ezekhez tartozó kiszolgáló helyiségek kerülnek elhelyezésre. Összesen 417,77 m2 + 412,65 m2

- A tetőtérben a padlásfeljárón át juthatunk a búvótérbe, onnan nyílik a kültéri gépészeti tér. Összesen 105,95 m2

Az épület hűtése és fűtése kétcsöves VRV rendszerrel tervezett, az 5 db kültéri egység elhelyezése a tetőtérről erre a célra kirekesztett térben történik. Az épületben mesterséges szellőztetés kerül kialakításra, ehhez 2 légkezelő berendezés kerül telepítésre. Ezek légszállítása 9000 m3/h illetve 2500 m3/h. Az említett gépek a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben 40m3/h/fő frisslevegőt biztosítanak. A keletkező szennyvíz (csúcs)mennyisége 18m3/h. A keletkező esővízé 30l/s és az ívóvíz csúcsigénye pedig 4,71 m3/h.

Az épületben 1 db felvonó berendezés lesz elhelyezve. (13 személyes, 1000 kg teherbírású)

Az épület tetőfelületére elhelyezett 110 db termelő egységből álló 40 kW névleges villamos teljesítményű napelemes rendszer kerül kiépítésre.

Az ingatlanon 28 db parkoló létesül, ebből 20 db telekhatáron belül létesítendő és további 8 db parkoló az udvaron belül kerül elhelyezésre. A kerékpártárolók száma 6 db.

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Kivételt képeznek, vagyis nem kell ajánlatot tenni a terveken szereplő mobil bútorok, mobiliák beszerzésére: Termék bútor TB1-TB17 konszignációjú 20 db tétel, mely tételek a költségvetésben a Beép. berendezési tárgyak 23-43 tételének felelnek meg, megkülönböztetésül piros színnel vannak kiemelve.

Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Ajánlattevő rendelkezik -e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik építőmester szakmérnök végzettséggel és a végzettsége megszerzésének időpontjától számított legalább 12 hónap - végzettségének megfelelő - magasépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalattal. (igen/nem) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5. Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap,min. 0-max. 60 hó) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 6.1. Építésszervezési Terv- Építéstechnológiai terv alszempont / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 6.2. Építésszervezési Terv- Munkaerőterv alszempont / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

A 2-5.) értékelési szemponttal kapcsolatban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, AK az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. A 2. értékelési szemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő rögzíti, hogy az adott értékelési részszempontot más formában nem értékeli.

A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 189-490494
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Fővállalkozói kivitelezési szerződés HMKH Eger

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
16/03/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12408553242
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 078 908 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építőmester szakmérnök végzettségű szakember, MV-ÉG,MV-ÉV szakember, Építész szervezési, műszaki irányítási feladatok

elvégzése, Építőmesteri feladatok elvégzése, Épületgépészeti feladatok elvégzése, Épületvillamossági feladatok elvégzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő:

Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: Magyarország 1081 Budapest, Kun Utca 4. fsz. 7.

Adószáma: 12408553-2-42

További ajánlattevők:

EB Hungary Invest Kft.

Székhelye:, Magyarország 1107 Budapest, Fogadó utca 4.

Adószáma: 13240567-2-42

Atryum Invest Korlátolt Felelősségú Társaság

Székhelye: Magyarország 1186 Budapest, Margó Tivadar Út 220.

Adószáma: 13635516-2-43

DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság

Székhelye:Magyarország 2100 Gödöllő, Faiskola Tér 13

Adószáma:12467006-2-13

Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Székhelye:Magyarország 1205 Budapest, Mártírok útja 75.

Adószáma:12913095-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/03/2022