Szolgáltatások - 17355-2020

14/01/2020    S9

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 009-017355

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

8.sz főút és a 82.sz.főút összekötésének tervezése

Hivatkozási szám: EKR000700102019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

8.sz főút és a 82.sz.főút összekötésének tervezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 73 000 013.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

AK székhelye (1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Veszprémben a 8. sz. főút és a 82. sz. főút összekötésének tervezése. A nyertes ajánlattevő feladata az engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, és az építéshez szükséges engedélyek megszerzése.

Részletes feladatok:

— Az engedélyezési tervet a 8. sz. főút osztottpályás elsőrendű főúttá fejlesztése keretében megtervezett Budapest úti különszintű csomópont és a 82. sz. főúton a Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetnél meglévő szintbeni csomópont közötti szakaszra kell elkészíteni kb. 1,1 km hosszban 2x1 sávos közútra két szintbeni csomópontra, figyelembe véve a meglévő és a tervezett sportlétesítményekhez tervezett, ill. meglévő úthálózatot,

— Feladat továbbá a szintbeni csomópontok, valamint a kiegészítő létesítmények megtervezése engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése,

— Kezdeményezés és közreműködés a Veszprém Megyei Jogú Város Rendezési tervének módosításában,

— Kisajátítási tervek elkészítése, kettős záradékkal történő ellátáshoz szükséges hatósági eljárásokban közreműködés,

— A szükséges engedélyek megszerzéséhez a hatósági eljárásokban való közreműködés,

— Kiviteli terv elkészítése.

A feladat részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.

A tervezési feladat pontszerűségére és komplexitására, az egymáshoz kapcsolódó, és egymástól el nem választható tervezési részekre tekintettel a részajánlattétel nem megengedett.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M/2.1. szerinti szakember országos közút tervezése területén projektvezetőként vagy projektvezető-helyettesként szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalat (min. 0, max 36 / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: A III.1.3) M/2.2. szerinti szakember országos közút tervezése területén szerzett, az előírt minimális időn felüli többlettapasztalat (min. 0, max 36 hónap) / Súlyszám: 25
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 118-289749
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

8.sz. főút és a 82 sz.főút összekötésének tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
19/12/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Speciálterv Építőmérnöki Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33214120
Postai cím: Kassák Lajos utca 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: specialterv@specialterv.hu
Telefon: +36 13689107
Fax: +36 17901178
Internetcím: http://www.specialterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93 400 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 73 000 013.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Még nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1.

Ajánlattevő: Speciálterv Építőmérnöki Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81.

Adószám: 11901486-2-41

2.

Ajánlattevő: VIA Futura Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1.

Adószám: 13260534-2-43

3.

Ajánlattevő: ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Csóka utca 7–13.

Adószám: 10278604-2-43

4.

Ajánlattevő: Roden Mérnöki Iroda Kft.

Székhely: 1089 Budapest, Villám utca 13.

Adószám: 10624672-2-42

5.

Ajánlattevő: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17–19.

Adószám: 10867156-2-43

6.

Ajánlattevő: Global Terv Kft.

Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69–71.

Adószám: 14541744-2-41

7.

Ajánlattevő: Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1087 Budapest, Baross tér 2.

Adószám: 10732009-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/01/2020