Diensten - 173711-2017

TITitelBelgië-Brussel: Zorgverzekering en verzekering voor hoge beroepsrisico's voor personeel van GVDB-missies, SVEU's en voorbereidende missies
NDPublicatienummer aankondiging173711-2017
PDPublicatiedatum10/05/2017
OJNummer PB S89
TWPlaats van de koperBRUSSEL
AUOfficiële naam van de koperDe Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie (dienst Instrumenten buitenlands beleid) en de personen aan wie de tenuitvoerlegging van specifieke acties is toevertrouwd overeenkomstig titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
OLOriginele taalEN
CYLand van de koperBE
AAType koper5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU-instelling/-agentschapEuropese Commissie
DSDocument verzonden28/04/2017
DTUiterste indieningsdatum30/06/2017
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging3 - Aankondiging van een opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving1 - Inschrijving voor alle percelen
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)66516000 - Aansprakelijkheidsverzekeringen
66514100 - Verzekering in verband met vervoer
66512000 - Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen
66513100 - Rechtsbijstandsverzekeringen
66515410 - Verzekeringen tegen financieel verlies
66512220 - Medische verzekeringen
66511000 - Levensverzekeringen
66512200 - Ziektekostenverzekeringen
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)00
IAInternetadres (URL)https://ec.europa.eu/info/departments/foreign-policy-instruments_en
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU