Υπηρεσίες - 173711-2017

10/05/2017    S89

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Ασφάλιση υγείας και υψηλών κινδύνων για το προσωπικό αποστολών ΚΠΑΑ, ΕΕΕΕ και προπαρασκευαστικών αποστολών

2017/S 089-173711

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Ένωση, represented by the European Commission (Service for Foreign Policy Instruments) and the persons entrusted with implementation of specific actions pursuant to Title V of the Treaty on European Union
Ταχ. διεύθυνση: FPI.3 — EEAS 01/296
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/foreign-policy-instruments_en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EULEX Kosovo
Ταχ. διεύθυνση: St. Muharrem Fejza, PO Box 268
Πόλη: Pristina
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Ταχ. κωδικός: 10000
Χώρα: ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eulex-kosovo.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUMM Georgia
Ταχ. διεύθυνση: Krtsanisi Street 49
Πόλη: Tbilisi
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Χώρα: ΓΕΩΡΓΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eumm.eu/en/home
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUSR for Kosovo
Ταχ. διεύθυνση: Kosova street 1, PO Box 331
Πόλη: Pristina
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Ταχ. κωδικός: 100000
Χώρα: ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/1386/About%20the%20EU%20Office%20in%20Kosovo%20/EUSR
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUCAP Somalia
Ταχ. διεύθυνση: Aden Abdulle International Airport
Πόλη: Mogadishu
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Χώρα: ΣΟΜΑΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eucap-nestor.eu/en/xpl3jcydxnknnu50
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUCAP Sahel Niger
Ταχ. διεύθυνση: Boulevard du Zarmaganda
Πόλη: Niamey
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Χώρα: ΝΙΓΗΡΑΣ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-niger_fr
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUCAP Sahel Mali
Ταχ. διεύθυνση: Route Nationale 5, Sébénikoro
Πόλη: Bamako
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Χώρα: ΜΑΛΙ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eucap-sahel-mali.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUBAM Rafah
Ταχ. διεύθυνση: 6 HaRakon Street
Πόλη: Ramat Gan
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eubam-rafah.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUPOL COPPS
Ταχ. διεύθυνση: PO Box 1085
Πόλη: Jerusalem
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Χώρα: ΙΣΡΑΗΛ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://eupolcopps.eu/
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUBAM Libya
Πόλη: Tripoli
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Χώρα: ΛΙΒΥΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-libya_en
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUAM Ukraine
Ταχ. διεύθυνση: Volodymyrskyi descent 4
Πόλη: Kyiv
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Ταχ. κωδικός: 01001
Χώρα: ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.euam-ukraine.eu/en/home
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUSR for the Middle East Peace Process
Ταχ. διεύθυνση: EEAS 01/296
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+the+Middle+East+Peace+Process
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUSR Afghanistan
Ταχ. διεύθυνση: C/O EU Delegation
Πόλη: Kabul
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Χώρα: ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+in+Afghanistan
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUSR in Bosnia and Herzegovina
Ταχ. διεύθυνση: c/o EU Delegation
Πόλη: Sarajevo
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Χώρα: ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+in+Bosnia+and+Herzegovina
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUSR for Central Asia
Ταχ. διεύθυνση: EEAS
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+Central+Asia
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUSR for the Horn of Africa
Ταχ. διεύθυνση: EEAS
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+the+Horn+of+Africa
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUSR for Human Rights
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1000
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+Human+Rights
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUSR Sahel
Ταχ. διεύθυνση: EEAS
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+the+Sahel
I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EUSR for South Caucasus and the Crisis in Georgia
Ταχ. διεύθυνση: EEAS
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+the+south+Caucasus+and+the+crisis+in+Georgia
I.2)Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:

Δίκαιο της Ένωσης, το οποίο συμπληρώνεται, όπου απαιτείται, από το δίκαιο του Βελγίου.

I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2450
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Foreign Policy Instruments, Unit FPI.3
Ταχ. διεύθυνση: EEAS 01/296
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Head of Unit
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/tenders_en.htm
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Foreign Policy Instruments, for the attention of the Head of Unit
Ταχ. διεύθυνση: FPI.3 — EEAS 01/296
Πόλη: Brussels
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu
Κωδικός NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/departments/foreign-policy-instruments_en
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Ασφάλιση υγείας και υψηλών κινδύνων για το προσωπικό αποστολών ΚΠΑΑ, ΕΕΕΕ και προπαρασκευαστικών αποστολών.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
66511000 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο της μελλοντικής διαδικασίας διαγωνισμού είναι η σύναψη μιας σύμβασης-πλαίσιο για την παροχή ασφάλισης υγείας και ασφάλισης τυπικών και υψηλών κινδύνων για την κάλυψη περίπου 1 600 μελών διεθνούς προσωπικού και περίπου 120 μελών τοπικού προσωπικού που υλοποιούν δράσεις ΚΕΠΠΑ (επί του παρόντος 9 αποστολές ΚΠΑΑ και 9 ΕΕΕΕ) και 0–1 προπαρασκευαστικές αποστολές ανά έτος οι οποίες απασχολούν 5 έως 15 άτομα έκαστη, ανά έτος.

Η ασφάλιση θα συμπεριλάβει τους κινδύνους που σχετίζονται με την ιατρική περίθαλψη, τον θάνατο και την αναπηρία λόγω ατυχήματος, την εκκένωση και τον επαναπατρισμό, την απαγωγή και την παράνομη κράτηση, την προστασία εισοδήματος, την παροχή βοήθειας, την ευθύνη αποσκευών και την αστική ευθύνη.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
66512000 Υπηρεσίες ασφάλισης ατυχημάτων και υγείας
66512200 Υπηρεσίες ασφάλισης υγείας
66512220 Υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης
66513100 Υπηρεσίες ασφάλισης δικαστικών εξόδων
66514100 Υπηρεσίες ασφάλισης σε σχέση με μεταφορές
66516000 Υπηρεσίες ασφάλισης αστικής ευθύνης
66515410 Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι εισοδηματικής ζημίας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: 00 Not specified
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

παγκοσμίως.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Γραμμές πολιτικής:

— ιατρική περίθαλψη,

— θάνατος και αναπηρία λόγω ατυχήματος: θάνατος, μόνιμη αναπηρία, μόνιμη μερική αναπηρία,

— εκκένωση και επαναπατρισμός: μεταφορά σε επαρκές ιατρικό κέντρο (εκκένωση), επαναπατρισμός, επαναπατρισμός θανόντων,

— απαγωγή και παράνομη κράτηση/αρπαγή,

— προστασία εισοδήματος,

— παροχή βοήθειας, ευθύνη αποσκευών και αστική ευθύνη.

Μεμονωμένες γραμμές πολιτικής/πλήρες πακέτο: η ασφάλιση δύναται να ληφθεί είτε για το πλήρες πακέτο ή για 1 ή περισσότερες μεμονωμένες γραμμές πολιτικής.

Πρέπει να παρέχεται κάλυψη για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του ασφαλιζόμενου. Η εν λόγω επέκταση θα είναι προαιρετική για τον ασφαλιζόμενο και θα βαρύνει τον ασφαλιζόμενο. Η εν λόγω κάλυψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες γραμμές πολιτικής:

— ιατρική περίθαλψη,

— θάνατος και αναπηρία λόγω ατυχήματος: θάνατος, μόνιμη αναπηρία, μόνιμη μερική αναπηρία,

— εκκένωση και επαναπατρισμός: μεταφορά σε επαρκές ιατρικό κέντρο (εκκένωση), επαναπατρισμός, επαναπατρισμός θανόντων,

— απαγωγή και παράνομη κράτηση/αρπαγή.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η Επιτροπή θα υπογράψει μια σύμβαση-πλαίσιο με 1 ανάδοχο για την ασφάλιση υγείας και υψηλών κινδύνων με διάρκεια 24 μηνών και με δυνατότητα 2 ανανεώσεων διάρκειας 12 μηνών έκαστη.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου: Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας.
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επεκτείνει τη σύμβαση-πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος α, στοιχείο 3) του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 134 παράγραφος 1, στοιχείο ε) των κανόνων εφαρμογής.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

— Απόδειξη ότι ο υποψήφιος (ή 1 μέλος της κοινοπραξίας) είναι εγγεγραμμένος ως εταιρεία επίσημα εξουσιοδοτημένη για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20.1.2016, σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (αναδιατύπωση).

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Όπως διευκρινίζονται στους όρους αναφοράς.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη: Άρθρο 114 παράγραφος α, στοιχείο 3) του δημοσιονομικού κανονισμού και άρθρο 134 παράγραφος 1, στοιχείο ε) των κανόνων εφαρμογής.
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2017/S 019-031003
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/06/2017
Τοπική ώρα: 17:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά, Βουλγαρικά, Δανικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Εσθονικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Ιρλανδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τσεχικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/07/2017
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

EEAS Building, Floor: 1, Room number: LOI A591, rond-point Schuman 9A, 1000 Brussels, ΒΕΛΓΙΟ.

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Στη συνεδρίαση για το άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παραστούν κατ' ανώτατο όριο 2 εκπρόσωποι ανά υποψήφιο. Για λόγους οργάνωσης και ασφάλειας, οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν τα πλήρη ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου των εκπροσώπων τους τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης για το άνοιγμα των προσφορών στη διεύθυνση: FPI-3-TENDERS@ec.europa.eu

Ελλείψει αυτού, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβασή τους στις εγκαταστάσεις της.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Οι προσφορές δεν μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν έναν από τους τρόπους υποβολής που αναφέρονται στο σημείο 2 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: general.court.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 43031
Φαξ: +352 43032100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/04/2017