Supplies - 173777-2022

Submission deadline has been amended by:  241825-2022
04/04/2022    S66

Slovakia-Bratislava: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2022/S 066-173777

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
National registration number: 00598453
Postal address: Dúbravská cesta 9
Town: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 84104
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Radovan Karvai
E-mail: radovan.karvai@gmail.com
Telephone: +421 907720350
Internet address(es):
Main address: http://cem.sav.sk/
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1275
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/438250
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/438250
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Veda a výskum

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nákup technológie - BIOMEDIRES

Reference number: 2022/BIOMEDIRES TECHNOLÓGIA/CEM SAV
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je obstaranie technológie pre projekt BIOMEDIRES. Predmet zákazky je rozdelený na sedem častí a to v nasledovnom rozsahu:

1.časť predmetu zákazky VORTEX.

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 1. časť predmetu zákazky VORTEX sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky č.1 až č.7.

2.časť predmetu zákazky DEZINTEGRÁTOR.

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 2. časť predmetu zákazky DEZINTEGRÁTOR sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky č.1 až č.7.

3.časť predmetu zákazky Minicentrifúga.

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 3. časť predmetu zákazky Minicentrifúga sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky č.1 až č.7.

4.časť predmetu zákazky Teplovzdušný sterilizátor.

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 4. časť predmetu zákazky Teplovzdušný sterilizátor sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky č.1 až č.7.

5.časť predmetu zákazky Chladnička.

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 5. časť predmetu zákazky Chladnička sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky č.1 až č.7.

6.časť predmetu zákazky Vodný kúpeľ s prstencovým vekom, 6-miestny.

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 6. časť predmetu zákazky Vodný kúpeľ s prstencovým vekom, 6-miestny sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky č.1 až č.7.

7.časť predmetu zákazky Rotátor.

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 7. časť predmetu zákazky Rotátor sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky č.1 až č.7.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 17 255.99 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

1.časť predmetu zákazky VORTEX.

Lot No: 1.
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
51000000 Installation services (except software)
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava mestská časť Staré mesto, Slovensko.

II.2.4)Description of the procurement:

1.časť predmetu zákazky VORTEX.

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 1. časť predmetu zákazky VORTEX sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky č.1 až č.7.

Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 404.42 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pod názvom Centrum pre biomedicínsky výskum BIOMEDIRES - II. etapa (kód projektu ITMS2014+: 313011W428).

II.2.14)Additional information

Kód a názov výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného

finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja], ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o

poskytnutí NFP č. 053/2020/OPII/VA je zverejnená na webovej adrese: https://www.crz.gov.sk/4504376/

II.2)Description
II.2.1)Title:

2.časť predmetu zákazky DEZINTEGRÁTOR.

Lot No: 2.
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
51000000 Installation services (except software)
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava mestská časť Staré mesto, Slovensko.

II.2.4)Description of the procurement:

2.časť predmetu zákazky DEZINTEGRÁTOR.

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 2. časť predmetu zákazky DEZINTEGRÁTOR sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky č.1 až č.7.

Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 218.87 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pod názvom Centrum pre biomedicínsky výskum BIOMEDIRES - II. etapa (kód projektu ITMS2014+: 313011W428).

II.2.14)Additional information

Kód a názov výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného

finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja], ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o

poskytnutí NFP č. 053/2020/OPII/VA je zverejnená na webovej adrese: https://www.crz.gov.sk/4504376/

II.2)Description
II.2.1)Title:

3.časť predmetu zákazky Minicentrifúga.

Lot No: 3.
II.2.2)Additional CPV code(s)
42931100 Laboratory centrifuges and accessories
51000000 Installation services (except software)
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava mestská časť Staré mesto, Slovensko.

II.2.4)Description of the procurement:

3.časť predmetu zákazky Minicentrifúga.

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 3. časť predmetu zákazky Minicentrifúga sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky č.1 až č.7.

Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 475.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pod názvom Centrum pre biomedicínsky výskum BIOMEDIRES - II. etapa (kód projektu ITMS2014+: 313011W428).

II.2.14)Additional information

Kód a názov výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného

finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja], ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o

poskytnutí NFP č. 053/2020/OPII/VA je zverejnená na webovej adrese: https://www.crz.gov.sk/4504376/

II.2)Description
II.2.1)Title:

4.časť predmetu zákazky Teplovzdušný sterilizátor.

Lot No: 4.
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191100 Steriliser
51000000 Installation services (except software)
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava mestská časť Staré mesto, Slovensko.

II.2.4)Description of the procurement:

4.časť predmetu zákazky Teplovzdušný sterilizátor.

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 4. časť predmetu zákazky Teplovzdušný sterilizátor sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky č.1 až č.7.

Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 105.07 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pod názvom Centrum pre biomedicínsky výskum BIOMEDIRES - II. etapa (kód projektu ITMS2014+: 313011W428).

II.2.14)Additional information

Kód a názov výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného

finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja], ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o

poskytnutí NFP č. 053/2020/OPII/VA je zverejnená na webovej adrese: https://www.crz.gov.sk/4504376/

II.2)Description
II.2.1)Title:

5.časť predmetu zákazky Chladnička.

Lot No: 5.
II.2.2)Additional CPV code(s)
39711130 Refrigerators
51000000 Installation services (except software)
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava mestská časť Staré mesto, Slovensko.

II.2.4)Description of the procurement:

5.časť predmetu zákazky Chladnička.

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 5. časť predmetu zákazky Chladnička sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky č.1 až č.7.

Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 690.10 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pod názvom Centrum pre biomedicínsky výskum BIOMEDIRES - II. etapa (kód projektu ITMS2014+: 313011W428).

II.2.14)Additional information

Kód a názov výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného

finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja], ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o

poskytnutí NFP č. 053/2020/OPII/VA je zverejnená na webovej adrese: https://www.crz.gov.sk/4504376/

II.2)Description
II.2.1)Title:

6.časť predmetu zákazky Vodný kúpeľ s prstencovým vekom, 6-miestny.

Lot No: 6.
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
51000000 Installation services (except software)
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava mestská časť Staré mesto, Slovensko.

II.2.4)Description of the procurement:

6.časť predmetu zákazky Vodný kúpeľ s prstencovým vekom, 6-miestny.

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 6. časť predmetu zákazky Vodný kúpeľ s prstencovým vekom, 6-miestny sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky č.1 až č.7.

Súčasťou dodanej technológie musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky, rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodania predmetu zákazky, inštalácia predmetu zákazky, nastavenie logického celku (zariadenia), t. j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku vrátane dokumentácie nevyhnutnej na riadne, bezchybné a úplné používanie predmetu zákazky vyhotovených v písomnej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne, návod na použitie, technickú a/alebo užívateľskú dokumentáciu, certifikáty predmetu zákazky, vyhlásenie o zhode v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príp. inú dokumentáciu, ktorá sa k predmetu zákazky vzťahuje.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 428.13 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pod názvom Centrum pre biomedicínsky výskum BIOMEDIRES - II. etapa (kód projektu ITMS2014+: 313011W428).

II.2.14)Additional information

Kód a názov výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného

finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja], ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o

poskytnutí NFP č. 053/2020/OPII/VA je zverejnená na webovej adrese: https://www.crz.gov.sk/4504376/

II.2)Description
II.2.1)Title:

7.časť predmetu zákazky Rotátor.

Lot No: 7.
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Main site or place of performance:

Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava mestská časť Staré mesto, Slovensko.

II.2.4)Description of the procurement:

7.časť predmetu zákazky Rotátor.

Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 7. časť predmetu zákazky Rotátor sú uvedené v Prílohe č. 7 k SP Výkaz položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky č.1 až č.7.

Súčasťou dodaných tovarov musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky. Všetky dodané tovary musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 933.73 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pod názvom Centrum pre biomedicínsky výskum BIOMEDIRES - II. etapa (kód projektu ITMS2014+: 313011W428).

II.2.14)Additional information

Kód a názov výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného

finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja], ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja), zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o

poskytnutí NFP č. 053/2020/OPII/VA je zverejnená na webovej adrese: https://www.crz.gov.sk/4504376/

Pokračovanie bodu VI.3 tohto oznámenia.

11.Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má

dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu

narúšajúcu hospodársku súťaž - § 40 ods. 6 pism. g) zákona o verejnom obstarávaní.

12.Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

13.Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej

zverejnenia na webovej stránke https://crz.gov.sk / .

14.Podpis/Realizácia zmluvy s úspešným uchádzačom podlieha predchádzajúcemu schváleniu dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom a/alebo Úradom pre verejné obstarávanie. Po schválení dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom a/alebo Úradom pre verejné obstarávanie sa bude postupovať v súlade s ustanoveniami zmluvy.

15.Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením predmetu zmluvy,

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP)

uzavretej verejným obstarávateľom ako prijímateľom NFP, zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v

zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o

zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa zákona

č.292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane VZP pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti úspešného uchádzača je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje verejného obstarávateľa od zmluvy odstúpiť.

16.Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky.

17. Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že IS EVO k 31.03.2022 mení správcu a to na

Úrad vlády Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.uvo.gov.sk/vsetky-temy4e3.html?id=1022

Všetky potrebné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, dokladmi podľa § 32 ods. 2 a ods. 3, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

V nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa §1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z dôvodu obmedzenia počtu znakov uvádza verejný obstarávateľ viac informácií v Súťažných podkladoch Kapitola A.2 - Podmienky účasti uchádzačov, Časť I. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (podľa § 32 ZVO).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nevyžadujú sa.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nevyžadujú sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nevyžadujú sa.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nevyžadujú sa.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje zloženie zábezpeky podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní.

2.Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu na predmet zákazky minimálne 24 (dvadsaťštyri) mesiacov.

3.Ostatné podmienky zadávania zákazky, ktorým podlieha plnenie zmluvy s úspešným uchádzačom sú z dôvodu

obmedzenia počtu znakov v tomto bode oznámenia uvedené v Súťažných podkladoch.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/05/2022
Local time: 11:15
Place:

Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava -

mestská časť Karlova Ves, Slovensko. Komisia na vyhodnotenie ponúk menovaná verejným obstarávateľom (ďalej len

komisia) otvorí ponuky elektronicky na mieste, t.j. v rámci systému IS EVO. Miestom on-line sprístupnenia ponúk bude

on-line priestor IS EVO.

Information about authorised persons and opening procedure:

Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality IS EVO na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v jednotlivých častiach predmetu zákazky v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1.Verejné obstarávanie bude realizované v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom funkcionality IS EVO ver. 18, vrátane komunikácie, predkladania a vyhodnocovania ponúk. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch a na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.htmll . Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a záujemcom / uchádzačom, najmä

písomností, s doručením ktorých zákon spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie určených dokumentov a dokladov ponuky so zaručenou konverziou alebo so ZEP/KEP - podrobnosti sú v súťažných podkladoch. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému IS EVO môžu záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

2.V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční

vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.

3.Súťažné podklady sa poskytujú prostredníctvom IS EVO a súčasne sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa. Priamy a neobmedzený prístup k súťažným podkladom získa uchádzač na profile verejného obstarávateľa.

4.Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami uchádzača. Verejný obstarávateľ nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s vypracovaním ponuky bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

5.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky.

6.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpisu zmluvy alebo odstúpiť od zmluvy s úspešným

uchádzačom bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia NFP, resp. ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP a/alebo ÚVO neumožňujú financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom zákazky ako výsledku procesu verejného obstarávania.

7.Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov

verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a

subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

8.Zmluva bude podpísaná s úspešným uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak je to relevantné (zápis v RPVS).

9.Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní upravené v zmluve vrátane určenia pravidiel zmeny subdodávateľov a povinností dodávateľa.

10.Verejný obstarávateľ podľa § 41 ods. 1 pism. a) b) zákona vyžaduje, aby uchádzači predložili údaje o

subdodávateľoch a aby navrhovaní subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a

neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 pism. a) až h) a ods. 7 zákona. Prípadné zadanie podielu

zákazky subdodávateľom bude podľa § 41 zákona upravené v zmluve.

Z dôvodu nedostatočného počtu znakov je pokračovanie v bode II.2.14) tohto oznámenia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/03/2022