Byggentreprenader - 173839-2019

12/04/2019    S73    Byggentreprenader - Meddelande om upphandling - Förhandlat förfarande 

Tyskland-Frankfurt am Main: Vägbygge

2019/S 073-173839

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: DB Netz AG (Bukr 16)
Postadress: Theodor-Heuss-Allee 7
Ort: Frankfurt am Main
Nuts-kod: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 60486
Land: Tyskland
Kontaktperson: Brinkmann, Kai
E-post: kai.brinkmann@deutschebahn.com
Telefon: +49 20330174721
Fax: +49 20330174724

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

MDV Wirbelstrombremsenertüchtigung – TP 5 VA Straße und KTBBÜ

Referensnummer: 19FEI38753
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45233120 Vägbygge
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45233120 Vägbygge
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DEA5B Soest
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 22/07/2019
Slut: 05/11/2019
Detta kontrakt kan förlängas: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/05/2019
Lokal tid: 10:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 20/05/2019
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Tyska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/04/2019