Supplies - 173862-2021

07/04/2021    S67

Poland-Jastrzębie-Zdrój: Rubber and plastic materials

2021/S 067-173862

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postal address: ul. Towarowa 1
Town: Jastrzębie-Zdrój
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 44-330
Country: Poland
Contact person: Magdalena Kasprzak
E-mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Telephone: +48 327564964
Internet address(es):
Main address: www.jsw.pl
Address of the buyer profile: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakupy.jsw.pl/
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Reference number: 68/PM/21
II.1.2)Main CPV code
19500000 Rubber and plastic materials
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawy do kopalń JSW S.A. środków ochrony dróg oddechowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa półmasek filtrujących klasy P2 z/z w ilości 500 000 szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
35110000 Firefighting, rescue and safety equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa półmasek filtrujących klasy P2 z/z w ilości 500 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa półmasek filtrujących klasy P2 z/z w ilości 500 000 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
35110000 Firefighting, rescue and safety equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa półmasek filtrujących klasy P2 z/z w ilości 500 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa półmasek filtrujących klasy P2 z/z w ilości 580 000 szt.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
35110000 Firefighting, rescue and safety equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa półmasek filtrujących klasy P2 z/z w ilości 580 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa półmasek filtrujących klasy P2 z/z w ilości 300 000 szt.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
35110000 Firefighting, rescue and safety equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa półmasek filtrujących klasy P2 z/z w ilości 300 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa półmasek filtrujących klasy P2 z/z w ilości 300 000 szt.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
35110000 Firefighting, rescue and safety equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa półmasek filtrujących klasy P2 z/z w ilości 300 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa półmasek filtrujących klasy P2 z/z w ilości 610 000 szt.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
35110000 Firefighting, rescue and safety equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Magazyn zamawiającego przy kopalniach JSW S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa półmasek filtrujących klasy P2 z/z w ilości 610 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości co najmniej:

— zadanie 1 – 70 000,00 PLN,

— zadanie 2 – 70 000,00 PLN,

— zadanie 3 – 80 000,00 PLN,

— zadanie 4 – 40 000,00 PLN,

— zadanie 5 – 40 000,00 PLN,

— zadanie 6 – 80 000,00 PLN,

co potwierdzać będzie informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie:

1. wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dostaw środków ochrony dróg oddechowych o wartości co najmniej:

— zadanie 1 – 400 000,00 PLN netto,

— zadanie 2 – 400 000,00 PLN netto,

— zadanie 3 – 500 000,00 PLN netto,

— zadanie 4 – 250 000,00 PLN netto,

— zadanie 5 – 250 000,00 PLN netto,

— zadanie 6 – 500 000,00 PLN netto;

2. posiadanie przez wykonawcę zdolności do wytworzenia lub dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania zamawiającego określone w specyfikacji technicznej (Zał. nr 1 do SWZ), co potwierdzać będzie złożenie wskazanych tam podmiotowych środków dowodowych.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

— sytuacji finansowej,

— zdolności technicznej.

Na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 1 Pzp zamawiający nie będzie stosował podstaw wykluczenia, określonych w art. 108 ust. 1 Pzp.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 97 Pzp w wysokości:

— zadanie 1 – 13 000,00 PLN,

— zadanie 2 – 13 000,00 PLN,

— zadanie 3 – 15 000,00 PLN,

— zadanie 4 – 8 000,00 PLN,

— zadanie 5 – 8 000,00 PLN,

— zadanie 6 – 16 000,00 PLN.

2. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia (zadania), wysokość wadium stanowi sumę wadiów wymaganych dla części zamówienia, w których składa on ofertę.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od przedstawienia zamawiającemu faktury VAT, chyba że wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia zamawiającemu faktury VAT.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Dostawa i wydanie Towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena jednostkowa netto (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100 pkt).

Szczegółowe informacje zawarte zostały w SWZ.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 163-397168
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/04/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/07/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/04/2021
Local time: 10:00
Place:

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/04/2021