Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 173873-2014

TINázovBelgicko-Brusel: Štúdia o meraní hospodárskeho vplyvu cloud computingu v Európe – SMART 2014/0031
NDČíslo zverejnenia oznámenia173873-2014
PDDátum uverejnenia24/05/2014
OJČíslo vydania série S úradného vestníka100
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný14/05/2014
DTLehota na predloženie16/07/2014
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79419000 - Hodnotiace konzultačné služby
73220000 - Poradenské služby pre vývoj
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
DIPrávny základKlasická smernica 2004/18/ES