Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Roba - 173914-2022

TINazivHrvatska-Zadar: Farmaceutski proizvodi
NDBroj objave obavijesti173914-2022
PDDatum objave04/04/2022
OJBroj izdanja SL S-a66
TWMjesto/grad kupcaZADAR
AUSlužbeno ime kupcaOPĆA BOLNICA ZADAR (11854878552)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan30/03/2022
DTRok za podnošenje11/05/2022
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)33600000 - Farmaceutski proizvodi
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR033
IAInternetska adresa (URL)www.bolnica-zadar.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU