Varor - 173991-2020

14/04/2020    S73

Sverige-ÖREBRO: Däck till lätta och tunga fordon

2020/S 073-173991

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Örebro kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1967
Postadress: Box 30000
Ort: ÖREBRO
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 701 35
Land: Sverige
Kontaktperson: Jesper Karlsson
E-post: jesper.a.karlsson@orebro.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.orebro.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjtnxfhxl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjtnxfhxl&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Däck och Däckservice, större fordon

Referensnummer: Ks 453/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34350000 Däck till lätta och tunga fordon
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling avser ramavtal på däck och däckservice till större fordon till Örebro kommun, för successiva avrop.

Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34352000 Extra kraftiga däck
50116500 Reparation av däck, inklusive montering och balansering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE124 Örebro län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ramavtal på däck och däckservice till större fordon till Örebro kommun, för successiva avrop.

Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

Inbjudan till anbudsgivning avseende ramavtal på Fordonsdäck och Däckservice, större fordon

Örebro kommun inbjuder leverantörer att lämna anbud gällande ramavtal på Fordonsdäck och däckservice, till större fordon, för leverans till Örebro kommun.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlingens omfattning

Denna upphandling avser ramavtal på däck och däckservice till större fordon för successiva avrop. Den upphandlande myndigheten har ramavtal gällande leverans av däck till personbilar och mindre lastbilar, till egen verkstad.

Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

Uppskattat värde för upphandlingen är 1,1 miljoner kr/år (exklusive moms). Detta är baserat på tidigare års köp och ingen volym garanteras. Takvolymen för ramavtalet är 3 miljoner kr/år.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 15/06/2020
Slut: 14/06/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/05/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 13/08/2020
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 15/05/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Ort: Karlstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/04/2020