Bauleistung - 174024-2021

08/04/2021    S68

Rumänien-Bukarest: Bauarbeiten für Tunnel

2021/S 068-174024

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 126-307443)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Nationale Identifikationsnummer: 16054368
Postanschrift: Str. Dinicu Golescu nr. 38
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010873
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Horia Nicolae, director Direcția achiziții publice
E-Mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Telefon: +40 212643292
Fax: +40 213186662
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cnadnr.ro
Adresse des Beschafferprofils: http://sicap-prod.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul major de investiții „Autostrada Lugoj-Deva (A1), lot 2: km 27+620-km 56+220 – Secțiunea E și finalizare Secțiunea D”

Referenznummer der Bekanntmachung: 16054368/2019/2034S10
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45221240 Bauarbeiten für Tunnel
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ob. ctr. il reprez. proiectarea, executia si finalizarea lucrarilor pt. obiectivul major de investitii „Autostrada Lugoj-Deva (A1), lot 2: km 27+620 - km 56+220, Sectiunea E si finalizare Sectiunea D”, cf. prev. ctr. de lucrari.

Cf. art. 160 alin. (1) L98/2016, term.-limita pana la care orice op. ec. interes. de particip. la proced. de achiz. pub. are dr. de a sol. clarif. sau info. suplim. in legatura cu DA este cu 20 de zile inainte de term.-lim. de dep. a sol. de particip.

Cf. art. 160 alin. (2) L98/2016, AC stab. doua term.-limita in care va rasp. tuturor sol. de clarif./info. suplim., astfel: primul term.-limita este cu 32 de zile inainte de term.-limita de dep. a sol. de participare; al doilea term.-limita este cu 12 zile inainte de term.-limita de dep. a sol. de participare.

Cele doua term. de raspuns la clarif. nu afect. dr. op. ec. de a adresa sol. de clarif. pe parcursul intregii perioade care se scurge de la mom. publicarii AP si pana la term.-limita cu 20 de zile anterior term.-lim. de dep. a sol. de particip. stabilit de AC.

Av. in ved. faptul ca AC are obligatia de a rasp. in mod clar si complet tuturor sol. de clarif., sens in care aceasta treb. sa isi aloce un term. rez. pt. proces sol. de clarif. si form. rasp. care se impun, la primul term. de raspuns la clarif. AC va rasp. tuturor sol. de clarif. adresate de op. ec. in interv. de la pub. AP si pana la data la care se implin. term. cu 40 de zile anterior datei-limita de depunere a sol. de particip., iar la al doilea term. de raspuns AC va rasp. restului de sol. de clarif. adresate pana la term.-limita cu 20 de zile anterior datei-lim. de dep. a sol. de particip. In functie de complex. sol. de clarif. adresate de op. ec., pt. care rasp. ar trebui pub. la primul term. indicat mai sus, AC isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarifle. respective la al doilea term. stabilit in DA.

Term. de rasp. la clarif. au fost stab. astfel incat op. ec. sa aiba o perioada adecvata pt. analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pt. elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de AC, dar si cu luarea in considerare a termenelor minime prevazute pt. exercitarea controlului ex-ante asupra raspunsurilor consolidate.

Cf art. 104 alin. (8) L98/2016, AC opteaza pt. achizitia ulterioara de noi lucrari similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 197 365 557 RON fara TVA, valoarea reprezentand aproximativ 16 % din valoarea estimata a contractului fara valoarea rezervelor de implementare.

Val. min. a interv. de la sect. II.1.5) reprez. val. estimata a proced., in functie de care se va elabora si evalua oferta.

Val. max. a intervalului de la sectiunea II.1.5) de 1 560 501 398 RON fara TVA reprezinta val. estimata totala, ce contine atat val. estimata a proced., cat si val. posibilelor lucrari noi similare conform art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016.

Pt. consultarea textului fara prescurtari, va rugam sa vizualizati Anexa 1.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 126-307443

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
Anstatt:
Tag: 30/10/2019
muss es heißen:
Tag: 04/06/2021
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Data estimata a transmiterii invitatiilor de participare catre candidatii selectati a fost stabilita conform art. 214 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.