Lieferungen - 174032-2021

08/04/2021    S68

România-Drăgești: Tablet PC

2021/S 068-174032

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comuna Drăgești
Număr naţional de înregistrare: 4784202
Adresă: Str. Principală nr. 64
Localitate: Drăgești
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417260
Țară: România
Persoană de contact: Delia Cozman
E-mail: primaria.dragesti@cjbihor.ro
Telefon: +40 259324545
Fax: +40 259324545
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjbihor.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117168
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare tablete pentru uz școlar cu acces la internet și echipamente/dispozitive electronice în cadrul proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Drăgești, județul Bihor”

Număr de referinţă: 4784202/1993-2021/1
II.1.2)Cod CPV principal
30213200 Tablet PC
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

În contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice, se recunoaște necesitatea și oportunitatea proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Drăgești, județul Bihor”, în ceea ce privește achiziționarea de tablete școlare și echipamente IT în vederea asigurării accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line. Prezentul proiect vizeaza dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz școlar, cu abonament lunar la internet pe o perioadă de minim 24 luni și dotarea elevilor și a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unitățile de învățământ preuniversitar, cu echipamente/dispozitive IT.

Se are în vedere dotarea elevilor, a cadrelor didactice si a claselor din unitațile de învațamânt preuniversitar din Comuna Dragesti, respectiv: Scoala Gimnaziala nr. 1 Dragesti (loc. Dragesti, nr. 169, cod postal nr. 417260), Scoala Gimnaziala nr. 2 Tasad (loc. Tasad, nr. 291, cod postal nr. 417263), Scoala Primara nr. 1 Dicanesti (loc. Dicanesti, nr. 22, cod postal nr. 417261), Scoala Primara nr. 2 Tasad – Goila (loc. Tasad, nr. 206, cod postal nr. 417263), cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor scolare, precum si a altor echipamente/dispozitive electronice, astfel încât orele de pregatire din timpul activitaților didactice sa se poata desfasura on-line. Astfel, proiectul va cuprinde 2 loturi de furnizare produse si anume:

LOT 1: Furnizare tablete pentru uz școlar cu acces la internet în cadrul proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Drăgești, județul Bihor”

Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 1 este de: 376.880,40 RON fara TVA, pentru urmatoarele produse:

— tablete pentru uz școlar cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni – 312 buc – valoare estimata de 1.207,95 RON fara TVA/buc

LOT 2: Furnizare echipamente/dispozitive electronice în cadrul proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Drăgești, județul Bihor”

Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 2 este de: 551.190,79 RON fara TVA, pentru urmatoarele produse:

— laptop – 35 buc – valoare estimata de 3.045,25 RON fara TVA/buc,

— sistem desktop + monitor – 29 buc - valoare estimata de 2.842,24 RON fara TVA/buc,

— camera web conferinta – 29 buc – valoare estimata de 2.030,17 RON fara TVA/buc,

— proiector – 27 buc – valoare estimata de 2.030,17 RON fara TVA/buc,

— ecran proiectie trepied – 6 buc - valoare estimata de 406,03 RON fara TVA/buc,

— ecran proiectie perete – 27 buc – valoare estimata de 812,07 RON fara TVA/ buc,

— tabla interactiva – 27 buc – valoare estimata de 8.120,67 RON fara TVA/buc,

— router wireless – 8 buc – valoare estimata de 609,05 RON fara TVA/buc.

Obiectivul general al proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Drăgești, județul Bihor” este buna desfășurare a cursurilor, ca urmare a situației generate de pandemia de COVID-19, precum și asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line. Desfășurarea de activități didactice în anul școlar 2020/2021 presupune o serie de măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului:

— dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz școlar, cu abonament lunar la internet pe o perioadă de ... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 928 071.19 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 1: Furnizare tablete pentru uz școlar cu acces la internet în cadrul proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Drăgești, județul Bihor”

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30213200 Tablet PC
72400000 Servicii de internet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Comuna Dragesti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și

Pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice, se recunoaște necesitatea și oportunitatea proiectului

„Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Dragesti, județul Bihor”, în ceea

Ce privește achiziționarea de tablete școlare și echipamente IT în vederea asigurării accesului elevilor la procesul de învățare în

Mediul on-line. Prezentul proiect vizeaza dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz școlar, cu abonament

Lunar la internet pe o perioadă de minim 24 luni și dotarea elevilor și a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unitățile de

Învățământ preuniversitar, cu echipamente/dispozitive IT.

LOT 1: Furnizare tablete pentru uz școlar cu acces la internet în cadrul proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Drăgești, județul Bihor”

Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 1 este de: 376.880,40 RON fara TVA, pentru urmatoarele produse:

— tablete pentru uz școlar cu abonament lunar la internet pe o perioada de minim 24 luni – 312 buc – valoare estimata de 1.207,95 RON fara TVA/buc

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare este de maxim 30 de zile calendaristice de la data ordinului de începere a contractului. Ofertele care cuprind un termen de livrare mai mare de 30 de zile calendaristice vor fi considerate neconforme. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 376 880.40 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operaţional Competitivitate (POC), Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LOT 2: Furnizare echipamente/dispozitive electronice în cadrul proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Drăgești, județul Bihor”

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30195000 Table (de scris)
30213100 Computere portabile
30213300 Computer de birou
30237240 Cameră web
32413100 Rutere de reţea
38652120 Videoproiectoare
38653400 Ecrane pentru proiecţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO111 Bihor
Locul principal de executare:

Comuna Dragesti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și

Pentru a crea condițiile necesare desfășurării activităților didactice, se recunoaște necesitatea și oportunitatea proiectului

„Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Dragesti, județul Bihor”, în ceea

Ce privește achiziționarea de tablete școlare și echipamente IT în vederea asigurării accesului elevilor la procesul de învățare în

Mediul on-line. Prezentul proiect vizeaza dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tip tablete pentru uz școlar, cu abonament

Lunar la internet pe o perioadă de minim 24 luni și dotarea elevilor și a cadrelor didactice, inclusiv a claselor din unitățile de

Învățământ preuniversitar, cu echipamente/dispozitive IT.

LOT 2: Furnizare echipamente/dispozitive electronice în cadrul proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Drăgești, județul Bihor”

Valoarea totala estimata a achizitiei pentru LOT 2 este de: 551.190,79 RON fara TVA, pentru urmatoarele produse:

— laptop – 35 buc – valoare estimata de 3.045,25 RON fara TVA/buc,

— sistem desktop + monitor – 29 buc - valoare estimata de 2.842,24 RON fara TVA/buc,

— camera web conferinta – 29 buc – valoare estimata de 2.030,17 RON fara TVA/buc,

— proiector – 27 buc – valoare estimata de 2.030,17 RON fara TVA/buc,

— ecran proiectie trepied – 6 buc - valoare estimata de 406,03 RON fara TVA/buc,

— ecran proiectie perete – 27 buc – valoare estimata de 812,07 RON fara TVA/ buc,

— tabla interactiva – 27 buc – valoare estimata de 8.120,67 RON fara TVA/buc,

— router wireless – 8 buc – valoare estimata de 609,05 RON fara TVA/buc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de livrare este de maxim 30 de zile calendaristice de la data ordinului de începere a contractului. Ofertele care cuprind un termen de livrare mai mare de 30 de zile calendaristice vor fi considerate neconforme. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 551 190.79 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operaţional Competitivitate (POC), Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerințe pentru LOT 1 și LOT 2

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea ANAP din 02.07.2019 referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente sunt:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/ subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

2. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Farcaș Delia – Primar al Comunei Drăgești,

— Moza Daniel Dorel - Viceprimar al Comunei Drăgești,

— Mance Luminița – Secretar UAT, membru în comisia de evaluare a ofertelor,

— Cioara Gabriela Corina – Inspector superior - Contabil, Președinte în comisia de evaluare a ofertelor,

— Buhaș Dorina Violeta – Inspector principal, membru în comisia de evaluare a ofertelor,

— Savu Liliana Violeta – Inspector superior,

— Avram Ioan - Consilier local,

— Bențe Teodora Cosmina - Consilier local,

— Cosman Claudiu Daniel - Consilier local,

— Ghiț Ioan - Consilier local,

— Sabău Gabor Florian - Consilier local,

— Sabău Gabor Moise - Consilier local,

— Șandra Bănică - Consilier local,

— Șule Viorel - Consilier local,

— Tamaș Marian Dorel - Consilier local,

— Todor Marcel Nicolae - Consilier local.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Se va prezenta declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular nr. 8). Aceasta declaratie se va prezenta doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, cu mentionarea persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante.

Cerințe pentru LOT 1 și LOT 2

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

— se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Este obligatorie deținerea codurilor CAEN autorizate, conform certificatului constatator, pentru toate activitățile care fac obiectul contractului, respectiv furnizarea echipamentelor IT mobile de tip tablete,, furnizarea serviciilor de internet prin rețele fără cablu/ trafic de date mobile (lot 1) si laptopuri,sisteme desktop+monitor, camere web conferință, proiectoare, ecrane proiecție trepied, ecrane proiecție perete, table interactive, routere wireless (lot 2).

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1 Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) va prezenta informații în care este înscrisă cifra de afaceri anuală pentru ultimele trei exerciții financiare disponibile (2017, 2018, 2019), în funcție de data înființării sau începerii activității operatorului economic. Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimile 3 exerciții financiare disponibile (2017, 2018, 2019) trebuie să fie de: - minim 740.000 RON pentru LOT 1; În cazul în care participa la procedura de achizitie operatori economici straini, valorile cifrei de afaceri vor fi convertite din euro la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv. Ofertanții care trebuie să efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrală Europeană.

Loturile: 2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici împreuna) va prezenta informații în care este înscrisă cifra de afaceri anuală pentru ultimele trei exerciții financiare disponibile (2017, 2018, 2019), în funcție de data înființării sau începerii activității operatorului economic. Cifra de afaceri medie anuală pentru ultimile 3 exerciții financiare disponibile (2017, 2018, 2019) trebuie să fie de: - minim 1.100.000 RON pentru LOT 2. În cazul în care participa la procedura de achizitie operatori economici straini, valorile cifrei de afaceri vor fi convertite din euro la cursul leu/euro mediu comunicat de Banca Națională a României pentru anul respectiv. Ofertanții care trebuie să efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrală Europeană.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

In vederea îndeplinirii cerinței se va completa DUAE. Operatorii economici vor fi obligați să prezinte documentele ce se vor solicita doar la cererea autorității contractante numai de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru demonstrarea cifrei de afaceri se vor depune declarații sau extrase bancare corespunzătoare, extrasul de bilanț contabil sau extrase din situațiile financiare (în cazul în care publicarea situațiilor financiare este prevăzută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic). Capacitatea economica și/sau financiara a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. (Formular nr. 2a) Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor economice si financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Odată cu depunerea DUAE, se prezintă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora). (Formular nr. 2a)

In vederea îndeplinirii cerinței se va completa DUAE. Operatorii economici vor fi obligați să prezinte documentele ce se vor solicita doar la cererea autorității contractante numai de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Pentru demonstrarea cifrei de afaceri se vor depune declarații sau extrase bancare corespunzătoare, extrasul de bilanț contabil sau extrase din situațiile financiare (în cazul în care publicarea situațiilor financiare este prevăzută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic). Capacitatea economica și/sau financiara a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. (Formular nr. 2a) Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor economice si financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Odată cu depunerea DUAE, se prezintă angajamentul terțului susținator (impreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora). (Formular nr. 2a)

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerința nr. 1 - Experiența similară Ofertantul trebuie să fi livrat produse similare în ultimii 3 ani, în cadrul a maxim 3 contracte, a căror valoare cumulată să fie cel puțin egală cu: - 550.000 RON fără TVA, pentru LOT 2, furnizare echipamente/dispozitive electronice. Prin produse similare se intelege: tablete si/sau echipamente/dispozitive electronice de tip laptop, sistem desktop+monitor, sistem all-in-one, camera web, camera web conferinta, proiector, ecran proiectie trepied, ecran proiectie perete, tabla interactiva, router wireless, tableta grafica, fara a se limita la acestea (pentru LOT 1 si LOT 2). Calculul perioadei se va efectua prin raportare inversa la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limita prevazut în anunțul de participare publicat inițial. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.

Loturile: 2 Proportia de subcontractare Cerința nr. 2 Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerința nr. 1 - Experiența similară Ofertantul trebuie să fi livrat produse similare în ultimii 3 ani, în cadrul a maxim 3 contracte, a căror valoare cumulată să fie cel puțin egală cu: - 370.000 RON fără TVA, pentru LOT 1, furnizare tablete pentru uz școlar cu acces la internet; Prin produse similare se intelege: tablete si/sau echipamente/dispozitive electronice de tip laptop, sistem desktop+monitor, sistem all-in-one, camera web, camera web conferinta, proiector, ecran proiectie trepied, ecran proiectie perete, tabla interactiva, router wireless, tableta grafica, fara a se limita la acestea (pentru LOT 1 si LOT 2). Calculul perioadei se va efectua prin raportare inversa la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limita prevazut în anunțul de participare publicat inițial. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.

Loturile: 1 Proportia de subcontractare Cerința nr. 2 Informații privind partea/părţile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va compl DUAE de către op ec part la proc de atrib cu inf ce descriu niv lor de exp, prin rap la contr exec în trecut, coresp cerințelor aut contr. Asociatul/ii nominaliz va/vor prez distinct DUAE în care se vor cupr inf solic. La niv DUAE treb prec urm inf: nr și data contr inv drept exp simil, tipul/categ de prod livrate, val, benef, data și nr doc de recepție. Urm doc justif care prob îndepl cerinței, vor fi prez la sol aut contr, doar de către of clasat pe loc I în clasam interm întoc la finaliz eval of: - contracte, certif de pred-prim, recomandari, PV de receptie, certif de buna executie, certif constatatoare sau alte doc relevante. Din ac doc treb sa reiasa: benef contr, tipul prod livr, val contr, per in care s-a realiz contr. In sit în care ofa avut calit de subcontr/asoc se vor prez doc relev din care sa reiasa calit de subcontr/asoc, cu indic partii îndepl de acesta si a val af fara TVA. Nota 1: Doc ment vor fi emise sau contrasem de benef (public sau privat) Nota 2: Daca se prez ca exp simil contr care au ca obiect livr mai multor tipuri de echip, at of are oblig de a evid si de a dov in mod clar in doc depuse, care sunt prod simil care indepl sol din fisa de date a achiz Nota 3: Pt contr expr in euro se va fol pt conv rata medie lunara de sch com de catre BCE pe site-ul of pt luna dec a anului in care resp contr a fost sem. In caz dep unei of comune, DUAE va fi compl de catre fiec op ec in parte. Ac de asoc (Formular nr. 1) se va dep odata cu DUAE. Ac de asoc treb sa statueze ca part sunt resp in mod egal, uniti si indiv, sa prec fizic, val si proc gradul de impl al part si sa conf ca part vor ram in ac forma de asoc pe toata dur de realiz a contr. Doc justif vor fi prez, la sol aut contr, doar de catre of (in cazul asoc de catre fiec op ec care face parte din asoc) clasat pe loc I in clasam interm intoc la finaliz eval of. DUAE compl de of în care va incl și inf cu priv la exist unei susț de terță parte, prec și celel asp sol prin formatul stand al DUAE. Terțul/ii susț vor compl DUAE cu inf pr niv lor de exp, prin rap la contr exec în trecut, coresp susț acordate. Odată cu dep DUAE se prez ang terțului susț (model orient Formular nr. 2b) împr cu doc anexe la ang, transm ac de către terț/ii susț, din care rez modul ef în care se va mat susț acestuia/ora. Prin ang ferm, terțul/ii conf, faptul că va/vor sprij of în ved îndepl oblig contr, fie prin prec modului în care va interv concret, pt a duce la îndepl resp act pt car...

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr. 3). Acordul de subcontractare trebuie sa prevada ca in cazul în care oferta va fi declarata castigatoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleasi conditii in care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractanta si va detalia fizic si valoric partea / partile subcontractate. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Se va compl DUAE de către op ec part la proc de atrib cu inf ce descriu niv lor de exp, prin rap la contr exec în trecut, coresp cerințelor aut contr. Asociatul/ii nominaliz va/vor prez distinct DUAE în care se vor cupr inf solic. La niv DUAE treb prec urm inf: nr și data contr inv drept exp simil, tipul/categ de prod livrate, val, benef, data și nr doc de recepție. Urm doc justif care prob îndepl cerinței, vor fi prez la sol aut contr, doar de către of clasat pe loc I în clasam interm întoc la finaliz eval of: - contracte, certif de pred-prim, recomandari, PV de receptie, certif de buna executie, certif constatatoare sau alte doc relevante. Din ac doc treb sa reiasa: benef contr, tipul prod livr, val contr, per in care s-a realiz contr. In sit în care ofa avut calit de subcontr/asoc se vor prez doc relev din care sa reiasa calit de subcontr/asoc, cu indic partii îndepl de acesta si a val af fara TVA. Nota 1: Doc ment vor fi emise sau contrasem de benef (public sau privat) Nota 2: Daca se prez ca exp simil contr care au ca obiect livr mai multor tipuri de echip, at of are oblig de a evid si de a dov in mod clar in doc depuse, care sunt prod simil care indepl sol din fisa de date a achiz Nota 3: Pt contr expr in euro se va fol pt conv rata medie lunara de sch com de catre BCE pe site-ul of pt luna dec a anului in care resp contr a fost sem. In caz dep unei of comune, DUAE va fi compl de catre fiec op ec in parte. Ac de asoc (Formular nr. 1) se va dep odata cu DUAE. Ac de asoc treb sa statueze ca part sunt resp in mod egal, uniti si indiv, sa prec fizic, val si proc gradul de impl al part si sa conf ca part vor ram in ac forma de asoc pe toata dur de realiz a contr. Doc justif vor fi prez, la sol aut contr, doar de catre of (in cazul asoc de catre fiec op ec care face parte din asoc) clasat pe loc I in clasam interm intoc la finaliz eval of. DUAE compl de of în care va incl și inf cu priv la exist unei susț de terță parte, prec și celel asp sol prin formatul stand al DUAE. Terțul/ii susț vor compl DUAE cu inf pr niv lor de exp, prin rap la contr exec în trecut, coresp susț acordate. Odată cu dep DUAE se prez ang terțului susț (model orient Formular nr. 2b) împr cu doc anexe la ang, transm ac de către terț/ii susț, din care rez modul ef în care se va mat susț acestuia/ora. Prin ang ferm, terțul/ii conf, faptul că va/vor sprij of în ved îndepl oblig contr, fie prin prec modului în care va interv concret, pt a duce la îndepl resp act pt car...

Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei. Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: DUAE completat de ofertant în care va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare (model orientativ Formular nr. 3). Acordul de subcontractare trebuie sa prevada ca in cazul în care oferta va fi declarata castigatoare, se va incheia un contract de subcontractare in aceleasi conditii in care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractanta si va detalia fizic si valoric partea / partile subcontractate. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/05/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 10/12/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/05/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru LOT 1 și LOT 2

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică).

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea ”Solicitari de clarificare / Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea ”Lista clarificări, notificari și decizii” din cadrul anunțului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin.(1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante stabilite conform art. 160-161 din Legea nr. 98/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea “Solicitari de clarificare / Intrebari”).

În vederea completării DUAE - operatorii economici vor avea in vedere Notificarea ANAP din 02.07.2019 referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Solicitari de clarificare / Intrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001.

Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare – Formular nr. 10.

Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.

Autoritatea contractantă informează fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Comentariile de tipul DA/NU nu reprezinta îndeplinirea cerințelor solicitate, sub sancțiunea declarării propunerii tehnice ca fiind neconformă! Pentru orice referire la standarde sau la alte referinte de natura tehnică a se înțelege “sau echivalent”. Cerințele impuse în caietul de sarcini sunt considerate minimale, nerespectarea acestora ducând la respingerea ofertei.

Clauza suspensiva

Ofertantii din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică ... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/04/2021