Lieferungen - 174047-2021

08/04/2021    S68

Polen-Breslau: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2021/S 068-174047

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Postanschrift: ul. Podwale 31–33
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 50-040
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Lenik
E-Mail: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
Telefon: +48 478714323
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://dolnoslaska.policja.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do samochodów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji.

Referenznummer der Bekanntmachung: PU-2380-013-030-011/2021/ML
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zam. obejmuje dostawę fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz porównywalnej jakości do pojazdów służbowych obsługiwanych/naprawianych w zapleczu obsługowo- naprawczym garnizonu dolnośl. Policji, według wykazów asortymentowo-cenowych części stanowiących zał. do SWZ podzielonych na: części do samochodów marki SKODA, części do samochodów marki TOYOTA oraz dostawę części niezidentyfikowanych dla w/w marek pojazdów zamawianych zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy lub do wartości wskazanej w form. ofert.

Zam. określ. wymag. przedm. zam. zgodnie z ar. 101 ust. 1 ustawy Pzp.

Zam. nie żąda określ. etykiety.

Postęp. nie jest prowadz. w celu zawarcia um. ramowej.

Zam. nie przewiduje udzielania zam., o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

Zam. nie przewiduje ani nie wymaga przepr. przez wyk. wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dok. niezbędnych do realizacji zam., o których mowa w art. 131 ust. 2 Pzp.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 108 745.18 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Części zamienne do samochodów Skoda wskazane w załączniku numer 1.1 do SWZ

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy: Wydział Transportu KWP we Wrocławiu, ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław lub KMP w Wałbrzychu, ul. Psie Pole 7 – w zależności od miejsca złożonego zamówienia.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamawiający wymaga, aby dostarczane części były:

a) nowe, pochodzące z aktualnego katalogu części zamiennych producenta danej marki samochodu,

b) tej samej jakości, co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta tych pojazdów,

c) dopuszczone do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany okazać deklarację zgodności, potwierdzając spełnienie tego warunku,

d) w opakowaniu oznaczonym logo – znakiem towarowym producenta pojazdu lub producenta części (nr katalogowy lub numer części wg producenta).

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu program wraz z licencją na dwa stanowiska robocze z pełnym katalogiem oferowanych części zamiennych – wraz z jego aktualizacjami lub umożliwić dostęp do platformy internetowej, służącej do identyfikacji i doboru części oraz udzielić wsparcia technicznego. Wymagania dotyczące funkcjonalności programu lub platformy zawarto w PPU. W tym terminie wykonawca będzie zobowiązany również przeprowadzić szkolenie dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany umożliwić Zamawiającemu nieodpłatny dostęp w czasie trwania umowy do portalu: partslink24 lub równoważnego (równoważność – minimum dostęp do katalogów producenta pojazdów na dostawę części którego wykonawca składa ofertę w celu ustalenia nr katalogowych i cen zamawianych części zamiennych do w/w marek w okresie obowiązywania umowy).

W odniesieniu do warunku określonego w art. 100 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie jest przeznaczony do użytku osób fizycznych i ma wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Zam. nie zastrzega możliw. ubiegania się o udzielenie zam. wyłącznie przez wyk., o których mowa w art. 94 Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres udzielonej gwarancji / Gewichtung: 20.00
Qualitätskriterium - Name: Czas dostawy produktów / Gewichtung: 20.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wyk. zam.: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Terminy realizacji zam. cząstkowych wynikają z §3 PPU oraz ze złożonej przez Wyk. oferty.

Jeżeli Wyk. składa ofertę jedynie w części 1 postępowania wysokość wadium wynosi: 2 700,00 PLN.

Forma wniesienia wadium, zasady jego zwrotu i zatrzymania wskazano w rozdz. XIII SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Części zamienne do samochodów Toyota wskazane w załączniku numer 1.2 do SWZ

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy: Wydział Transportu KWP we Wrocławiu, ul. Połbina 1, 54-151 Wrocław lub KMP w Wałbrzychu, ul. Psie Pole 7 – w zależności od miejsca złożonego zamówienia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamawiający wymaga, aby dostarczane części były:

a) nowe, pochodzące z aktualnego katalogu części zamiennych producenta danej marki samochodu,

b) tej samej jakości, co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta tych pojazdów,

c) dopuszczone do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany okazać deklarację zgodności, potwierdzając spełnienie tego warunku,

d) w opakowaniu oznaczonym logo – znakiem towarowym producenta pojazdu lub producenta części (nr katalogowy lub numer części wg producenta).

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu program wraz z licencją na dwa stanowiska robocze z pełnym katalogiem oferowanych części zamiennych – wraz z jego aktualizacjami lub umożliwić dostęp do platformy internetowej, służącej do identyfikacji i doboru części oraz udzielić wsparcia technicznego. Wymagania dotyczące funkcjonalności programu lub platformy zawarto w PPU. W tym terminie wykonawca będzie zobowiązany również przeprowadzić szkolenie dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany umożliwić Zamawiającemu nieodpłatny dostęp w czasie trwania umowy do portalu: partslink24 lub równoważnego (równoważność – minimum dostęp do katalogów producenta pojazdów na dostawę części którego wykonawca składa ofertę w celu ustalenia nr katalogowych i cen zamawianych części zamiennych do w/w marek w okresie obowiązywania umowy).

W odniesieniu do warunku określonego w art. 100 ustawy Pzp dotyczącego dostępności dla osób niepełnosprawnych, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie jest przeznaczony do użytku osób fizycznych i ma wpływu na dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Zam. nie zastrzega możliw. ubiegania się o udzielenie zam. wyłącznie przez wyk., o których mowa w art. 94 Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres udzielonej gwarancji / Gewichtung: 20.00
Qualitätskriterium - Name: Czas dostawy produktów / Gewichtung: 20.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wyk. zam.: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Terminy realizacji zam. cząstkowych wynikają z §3 PPU oraz ze złożonej przez Wyk. oferty.

Jeżeli Wyk. składa ofertę jedynie w części 2 postępowania wysokość wadium wynosi: 500,00 PLN.

Forma wniesienia wadium, zasady jego zwrotu i zatrzymania wskazano w rozdz. XIII SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.

Zam. nie przewiduje wykl. wyk. z podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ustawy Pzp.

Zam. nie określa war. udziału w postęp.

1. Do oferty wyk. zobowiązani są dołączyć:

1.1. aktualne na dzień jego złożenia oświad. własne wyk., stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw do wykl. Wyk. składa oświad. za pomocą formularza dok. JEDZ, w zakresie w nim określonym.

Dok. JEDZ należy złożyć w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifik. podpisem elektronicznym.

Wyk. może wypełnić JEDZ, który został dołączony do SWZ w wersji edytowalnej (zał. nr 3 do SWZ) albo wypełnić JEDZ poprzez pobranie ze strony internetowej zam. wersji elektronicznej w formacie XML i korzystając z dostępnych narzędzi lub oprogram. i zaimportować plik JEDZ zapisany w formacie XML do narzędzia, które umożliwia wypełnienie JEDZ i utworzenie dok. elektron. np. (https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz).

W JEDZ należy wypełnić wskazane niewykreślone pola w cz. II, w cz. III, w cz. IV (wypełnić należy tylko pole alfa- ogólne oświadczenie), cz. VI (należy wypełnić wykropkowane pola oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

W przypadku wspólnego ubiegania się przez wyk. o zamówienie, JEDZ składa każdy z wyk. wspólnie ubiegający się o zam. Oświad. to ma potwierdzać brak podstaw do wykl. w zakresie, w którym każdy z wyk. wykazuje brak podstaw do wykl.

Oświad. JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie powinny mieć formę dok. elektron., podpisanego kwalifik. podpisem elektron. przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 125 Pzp.

Zam. nie żąda złożenia JEDZ od podwyk.

Zam. będzie wymagać przedst. następujących podmiotowych środków dowodowych (oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie zam. do ich złożenia). Zam. przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wskazanych podmiotowych środków dowodowych:

1.2. informacji z KRK w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publ. tytułem środka karnego,

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem.

1.3. oświad. wyk., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postęp., albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dok. lub inform. potwierdz. przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postęp. niezależnie od innego wyk. należącego do tej samej grupy kapitałowej;

1.4. oświadczenia wyk. o aktualności informacji zawartych w oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykl. z postęp. wskazanych przez zam., o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Jeżeli wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast:

1) informacji z KRK, o której mowa w pkt 1.2 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wyk. ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1.2. Dok. ten, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Cd. w sekcji III.1.2.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cd. z III.1.1:

2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument ten (oświadczenie), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1.2 i 1.4, dotyczących podwykonawców, potwierdzających, że wobec tych podwykonawców nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania.

2. Forma składania podmiotowych środków dowodowych żądanych na wezwanie:

2.1. w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument;

2.2. w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej w zakresie podmiotowych środków dowodowych dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz;

2.3. podmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe niewystawione przez upoważnione podmioty zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w przypadku podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

4. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

Cd. poniżej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Cd. sekcji III.1.

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2452) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. Poz. 2415).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (Zamawiający nie dołącza wzoru takiego oświadczenia, formę i treść oświadczenia opracowują sami wykonawcy, jednakże jego treść powinna być jednoznaczna i bezsporna).

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych przedmiotowych środków dowodowych.

Dokumenty składane wraz z ofertą.

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zawierający informacje określone w załączniku nr 1 do SWZ.

2. Wypełnione, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, i podpisane oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp (JEDZ – zał. nr 3 do SWZ).

3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

4. W przypadku, gdy ofertę (lub jakiekolwiek dokumenty dołączone do oferty) podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

a) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (cyfrowego odwzorowania) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający dopuszcza również skan (cyfrowe odwzorowanie) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy.

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

b) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z wykonawców (Uwaga: pełnomocnictwo podpisuje wyłącznie mocodawca kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum (oryginał - forma elektroniczna z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej podpisane przez mocodawców lub notariusza).

Tajemnica przedsiębiorstwa:

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wyk. zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku. Na platformie, w formularzu składania oferty, znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wyk. ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454–455 Pzp oraz wskazanym we PPU, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ:

— Zmiana cen jednostkowych może jedynie wyniknąć z ewentualnej urzędowej zmiany stawki podatku VAT, jednak wówczas wartość umowy nie ulega zmianie.

Zam. nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wyk. zam.

Zam. będzie wymagał wniesienia ZNWU.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/05/2021
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 07/08/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/05/2021
Ortszeit: 09:10
Ort:

KWP Wrocław, ul. Podwale 31–33. Otwarcie ofert jest niepubliczne.

Otwarcie ofert następ. niezwł. po upływie term. skład. ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin skład. ofert.

Skład. ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na (platformazakupowa.pl) pod (https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw) w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

Szczegółowa instrukcja dla wyk. dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Klauzula infor. RODO została opisana w rozdz. II SWZ. Zawarto w niej: inform. wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.) oraz informacje o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Zam., zgodnie z § 11 ust. 2 rozp. Prezesa RM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dok. elektron. oraz środków komunikacji elektron. w postęp. o udzielenie zam. publ. lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem (platformazakupowa.pl), tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internet., w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0;

d) włączona obsługa JavaScript;

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;

f) (platformazakupowa.pl) działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8;

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

1. Przygotowanie oferty – forma elektroniczna.

1.1. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zam. o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (oświadczenie JEDZ), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifik. podpisem elektron.).

1.2. Forma składania i podpisywania podmiotowych śr. dowod. została opisana w rozdz. SWZ, który tych środków dotyczy.

1.3. Zgodnie z definicją dok. elektron. z art. 3 ust. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifik. podp. elektroni. jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wyk. ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wyk., albo przez podwykonawcę.

1.4. Kwalifik. podpis elektron. wyk. składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (platforma zakupowa).

1.5. Oferta powinna być:

a) sporządzona na podst. załączników do SWZ w języku polskim;

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem (platformazakupowa.pl);

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

Zam. przewiduje zastos. procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, tzw. „procedury odwróconej”, tzn. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następ. dokonać kwalifikacji podmiotowej wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

Zam. może unieważnić postępowanie o udziel. zam., jeżeli środki publiczne, które zam. zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zam., nie zostały mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej uregulowane są w dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wyk., uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zam. przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Postęp. odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dok. przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postęp. odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

5. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zam., podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wyk. lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postęp. o udziel. zam. lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zam. był do tego obowiązany.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO.

7. Odwołanie wnosi się: w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dok. zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zam., których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określony pkt 8 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

10. Jeżeli zam. nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wyk. zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 15 dni od dnia zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wyniku postęp. albo 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zam. w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zam. z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postęp. albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zam.:

a) nie opublikował w Dz.U. UE ogłoszenia o udziel. zam.; albo

b) opublikował w Dz.U. UE ogłoszenie o udziel. zam., które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam. w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

— miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zam.:

a) nie zamieścił w BZP ogłoszenia o wyniku postępowania; albo

b) zamieścił w BZP ogłoszenie o wyniku postęp., które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021