Lieferungen - 174074-2021

08/04/2021    S68

Rumänien-Bukarest: Varia

2021/S 068-174074

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 058-146170)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa”
Nationale Identifikationsnummer: 4203938
Postanschrift: Str. Vergului nr. 12
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 022441
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Monica Andrei
E-Mail: achizitii@spitalmalaxa.ro
Telefon: +40 212552656
Fax: +40 2552656
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spitalmalaxa.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Medicamente 3 acord-cadru 24 de luni

Referenznummer der Bekanntmachung: 20.04.01
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33690000 Varia
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Furnizare de produse – medicamente, conform solicitarilor din caietului de sarcini – 64 de loturi.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de minimum 20 de zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificarii sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Nr. lot, denumire comuna internationala (DCI), UM, cantitate minima acord-cadru, cantitate maxima acord-cadru:

1. Acetylcysteinum 300 mg/3 ml, fiole, 120-4 800;

2. Acidum boricum pulvis, g, 12 000-24 000;

3. Adenosinum 5 mg/ml, fiole, 240-480;

4. Anakinra 150 mg/ml, seringa, 168-1 176;

5. apa distilata – uz medical, litru, 72-5 040;

6. Barii sulfas 95 g, cutie, 24-2 592;

7. Betametasonum 7 mg/ml, fiole, 24-120;

8. Bilastinum 10 mg, compr., 240-480;

9. Carbacholum 0,1 mg, flacon, 240-1 200;

10. Carbamazepinum 200 mg, compr., 480-1 440;

11. Carbegolinum 0,5 mg, compr., 192-384;

12. Cetirizinum 10 mg, compr., 480-2 400;

13. clorhidrat de articaina/epinefrina 1/2 000 000, cutie, 24-48;

14. Codeinum 15 mg; compr., 720-2 160;

15. Colecalciferolum 1 000 UI, compr., 720-2 880;

16. combinatii (Chlorhexidinum + Benzalconium) 2 mg + 5 mg/ml, flacon, 24-240;

17. combinatii (oligolemente), fiola, 480-960;

18. combinatii (Desloratadinum + Pseudoephedrine) 2,5 mg/120 mg, compr., 240-480;

19. combinatii (Ferrosi sulfas + Acidum ascorbicum) 160 mg/60 mg, compr., 2 880-5 760;

20. combinatii (Lidocaina + Levom entol + Fenol) 2 mg + 2 mg + 2 mg, flacon, 24-48;

21. combinatii (Sitagliptinum + Metforminum) 50 + 1 000 mg, compr., 1 344-2 688;

22. combinatii tip Ringer lactat 500 ml, flacon, 240-1 200;

23. Dalteparinum 5 000 UI/ml, seringa preumpluta, 240-4 800;

24. Diclofenacum 1 mg/g, tub, 24-4 800;

25. diverse (Oleum caryophylli) tip Eugenol, flacon, 24-48;

26. Doxycyclinum 100 mg, caps., 240-1 200;

27. Enoxaparinum 0,6 ml, seringa preumpluta, 240-12 000;

28. Favipiravirum 200 mg, compr., 1 200-4 800;

29. Fluticasonum propionat 0,5 ml/2 ml, fiole, 240-720;

30. Fluticasonum propionat 2 ml/2 ml, fiole, 240-720;

31. Fondaparinum 7,5 mg/0,6 ml, seringa, 240-2 400;

32. Gabapentinum 100 mg, caps., 1 440-2 880;

33. Glucagonum 3 mg, flacon, 24-48;

34. hemoderivat deproteinizat din sange de vitel 200 mg/5 ml, fiola, 120-240;

35. Hydrocortisonum butiratum 1 mg/ml, CR, tub, 24-120;

36. imunoglobulina umana normala pentru administrare intravasculara (Ig IV) 100 mg/ml 100 ml, flacon, 24-48;

37. imunoglobulina umana normala pentru administrare intravasculara (Ig IV) 100 mg/ml 25 ml, flacon, 24-48;

38. Insulinum degludec 100 UI/ml, stilou inj., 120-480;

39. Liraglutidum 6 mg/ml, stilou inj., 72-144;

40. Lornoxicamum 8 mg, compr., 240-480;

41. Mepivacainum 30 mg/ml, cutie, 24-48;

42. Methylprednisolonum 16 mg, compr., 1 200-2 400;

43. Methylprednisolonum aceponat 1 mg/ml, CR, tub, 24-72;

44. Metronidazolum pulvis g, 24 000-48 000;

45. Montelukastum 10 mg, compr., 672-1 344;

46. Nicardipinum 10 mg/10 ml, fiole, 240-1 200;

47. Nifedipinum 20 mg, compr., 1 200-2 400;

48. Nistatin 500 000 UI, compr., 480-960;

49. Nitroglycerinum 1 mg/ml, fiole, 240-720;

50. Octreotidum 0,1 mg/ml, fiole, 120-360;

51. Perhidrol (hidrogen peroxid 35 %), litru, 24-480;

52. Piperacillinum + Tazobactamum 4 g/0,5 g, flacon, 240-3 600;

53. Progesteronum 100 mg, caps., 720-1 440;

54. Rocuronium bromide 10 mg/ml, flacon, 240-4 800;

55. Saccharomyces boulardii 250 mg, plic, 240-2 400;

56. Salbutamolum nebules, flacon, 24-240;

57. Semaglutidum 0,25 mg, stilou inj., 24-48;

58. solutie oftalmica polisalina sterila tip BSS/punga de 500 ml, punga, 144-864;

59. Tindaparinum 10 000 UI, anti-Xa/ml, flacon, 240-4 800;

60. Tocilizumabum 400 mg/20 ml, flacon, 24-480;

61. Caspofunginum, flacon, 24-360;

62. Atracurium, fiola, 120-7 200;

63. Salbutamolum 100 mcg/doza, flacon, 24-600;

64. Noradrenalinum, fiole, 240-2 400.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 058-146170

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Anstatt:

[...] declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza cele asumente in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. [...] Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – acordul/acordurile de subcontractare; documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor. Cerinta 1: certificat constatator [...] Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele juridice/fizice straine (participantul în nume propriu, liderul asocierii si asociatii) [...]

muss es heißen:

[...] declaratie conform art. 60 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. [...] Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor – documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor. Cerinta 1: certificat constatator [...] Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta a operatorului economic si nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului cadru, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele juridice/fizice straine/romane (participantul în nume propriu, liderul asocierii si asociatii) [...]

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Autoritatea modifica informatiile publicate in anuntul original.