Dienstleistungen - 174094-2021

08/04/2021    S68

Rumänien-Alexandria: Kreditgewährung

2021/S 068-174094

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 050-124717)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Alexandria
Nationale Identifikationsnummer: 4652660
Postanschrift: Str. Dunării nr. 139
Ort: Alexandria
NUTS-Code: RO317 Teleorman
Postleitzahl: 140030
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Cioaca Alina
E-Mail: cioaca.alina@alexandria.ro
Telefon: +40 247317732 / 317733
Fax: +40 247317728
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.alexandria.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 6 800 000,00 RON pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile legate de implementarea proiectelor individuale finanțate prin POR

Referenznummer der Bekanntmachung: 4652660/II/4
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Prin acest contract autoritatea contractanta urmareste achizitia serviciilor necesare contractarii unei finantari rambursabile in valoare de 6 800 000,00 RON pentru asigurarea cofinantarii si a cheltuielilor neeligibile legate de implementarea proiectelor individuale finantate prin POR, in conformitate cu cerintele impuse prin caietul de sarcini si documentatia de atribuire.

Contractul se va încheia sub condiţie suspensivă, adica acesta va intra în vigoare şi va produce efecte între părţi, numai daca autoritatea contractantă obţine avizul favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Anexa nr. 1 la HG nr. 9/2007 privind cconstituirea, componenta si functionarea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale si ale art. 61 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 050-124717

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiții de deschidere a ofertelor
Anstatt:
Tag: 13/04/2021
muss es heißen:
Tag: 26/04/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Anstatt:
Tag: 13/04/2021
muss es heißen:
Tag: 26/04/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Anstatt:
Tag: 13/07/2021
muss es heißen:
Tag: 26/07/2021
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Termenul-limita pentru primirea ofertelor este data de 26.4.2021.