Bauleistung - 174098-2021

08/04/2021    S68

Rumänien-Turda: Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen

2021/S 068-174098

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Compania de Apă „Arieș” S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 20330054
Postanschrift: Str. Axente Sever nr. 2
Ort: Turda
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 401078
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Sârb Maria Mihaiela
E-Mail: office@caaries.ro
Telefon: +40 264311771
Fax: +40 264311772
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.caaries.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare menajeră în comunele Aiton, Ploscos și Tureni” (CL8)

Referenznummer der Bekanntmachung: 20330054_2019_PAAPD1049517
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232150 Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contractul de lucrari: „Extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare menajera in comunele Aiton, Ploscos Si Tureni” (CL8) cuprinde:

— alimentare cu apa:

—— extindere retea de alimentare cu apa – 44 924,44 m;

—— reabilitare retea de alimentare cu apa – 1 536,32 m;

—— statie de pompare apa potabila – 5 buc.;

— canalizare:

—— extindere retea de canalizare – 23 406,81 m;

—— statii de pompare ape uzate menajere – 9 buc.;

—— conducte de refulare apa uzata – 2 891,70 m.

Lucrarile se refera la:

(a) lucrările de constructie;

(b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(c) testare si punere in functiune;

(d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de garantie, atunci cand este necesar;

e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 36 de luni, respectiv 1 095 zile;

f) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Valoarea estimata fara TVA (numai în cifre): 35 656 092,51 RON fara TVA.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii astfel:

— cu 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

— cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 35 479 274.48 RON
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
42131390 Ventilanordnungen
45232152 Bau von Pumpstationen
45232400 Bauarbeiten für Abwasserkanäle
45232431 Abwasserpumpstation
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
71321000 Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO113 Cluj
Hauptort der Ausführung:

Comunele Aiton, Ploscos si Tureni, Judetul Cluj.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contractul de lucrari: „Extindere si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si sisteme de canalizare menajera in comunele Aiton, Ploscos Si Tureni” (CL8) cuprinde:

— alimentare cu apa:

—— extindere retea de alimentare cu apa – 44 924,44 m;

—— reabilitare retea de alimentare cu apa – 1 536,32 m;

—— statie de pompare apa potabila – 5 buc.;

— canalizare:

—— extindere retea de canalizare – 23 406,81 m;

—— statii de pompare ape uzate menajere – 9 buc.;

—— conducte de refulare apa uzata – 2 891,70 m.

Termene: executie de lucrari 28 de luni + perioada de notificare a defectelor 36 de luni.

Valoarea estimata a contractului este 35 656 092,51RON si nu include sumele reprezentand „cheltuieli diverse si neprevazute”.

Cantitatile din listele de cantitati au fost determinate in conformitate cu caietul de sarcini, iar valoarea estimata a contractului a fost stabilita prin multiplicarea acestora cu preturile unitare estimative. Platile aferente contractului se vor efectua pe baza cantitatilor reale executate si pe baza preturilor unitare ofertate. Clauzele generale si specifice referitoare la remasurarea lucrarilor si stabilirea valorii lucrarilor real executate sunt: Clauza 49 [masurare, evaluari si sume provizionate] si Clauza 50 [plati].

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Pentru factorul tehnic de evaluare „Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificare puncte cheie de control/jaloane), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor” a fost stabilit un numar de 3 (trei) calificative care vor fi utilizate de comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. Acest factor va fi apreciat in functie de calificativul „foarte bine/bine/acceptabil”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul „foarte bine” este 15, pentru calificativul „bine” este 10, iar pentru calificativul „acceptabil” este 5. / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Proiect major finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (POIM) – Axa prioritară 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor” – Obiectivul specific 3.2. „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației [...]” detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Tipul de finantare: fonduri europene.

Fond european: Fond de coeziune; Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 008-014938
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4633
Bezeichnung des Auftrags:

Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare menajeră în comunele Aiton, Ploscos și Tureni – CL 8

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/03/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Aqua Serv – lider de asociere
Nationale Identifikationsnummer: RO 16469969
Postanschrift: Calea Turzii nr. 162
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400491
Land: Rumänien
E-Mail: cristinacatrina@aquaservcj.ro
Telefon: +40 371075766
Fax: +40 372878644
Internet-Adresse: www.aquaservcj.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Mis Grup – asociat
Nationale Identifikationsnummer: RO 12472562
Postanschrift: Str. Principală nr. 79
Ort: Anies
NUTS-Code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Postleitzahl: 427130
Land: Rumänien
E-Mail: constructii@misgrup.ro
Telefon: +40 263377779
Fax: +40 263377781
Internet-Adresse: www.misgrup.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: M Install – asociat
Nationale Identifikationsnummer: RO13790718
Postanschrift: Calea Turzii nr. 162
Ort: Cluj-Napoca
NUTS-Code: RO113 Cluj
Postleitzahl: 400491
Land: Rumänien
E-Mail: contact@minstall.ro
Telefon: +40 264480135
Fax: +40 372878644
Internet-Adresse: www.minstall.ro
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 35 656 092.51 RON
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 35 479 274.48 RON
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 33 873 287.88 RON
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Procentul lucrarilor executate de catre subcontractantii este:

ROMMEDIA EXIM SRL este de 0,66 %-executa lucrari de instalatii electrice.

SC DE CONSTRUCT PROJECT CONSULT SRL este de 0,04 % - executa servicii verificator proiecte atestat.

SC 4 C PROJECT CONSULTING SRL este de 0,09 % - executa servicii intocmire documentatie avizare gospodarire apa.

SC GPSEXPERT SRL este... detalii pe www.e-licitatie.ro

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Compania de Apă „Arieș” S.A.
Postanschrift: Str. Axente Sever nr. 2, județul Cluj
Ort: Turda
Postleitzahl: 401078
Land: Rumänien
E-Mail: office@caaries.ro
Telefon: +40 0264/311771/109
Fax: +40 0264/311772
Internet-Adresse: www.caaries.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021