Bauleistung - 174101-2021

08/04/2021    S68

Rumänien-Reșița: Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen

2021/S 068-174101

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2021/S 061-155685)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: S.C. Aquacaraș S.A.
Nationale Identifikationsnummer: R 16868757
Postanschrift: Piața Republicii nr. 7
Ort: Reșița
NUTS-Code: RO422 Caraş-Severin
Postleitzahl: 320026
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ludovic-Leonard Braun
E-Mail: braunleonard@yahoo.com
Telefon: +40 255210090
Fax: +40 255210090
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aquacaras.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Reșița – CS-CL-06

Referenznummer der Bekanntmachung: 16868757_2021_PAAPD1181181
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului il constituie reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, retelelor de distribuție și rețelelor canalizare din Reșița, după cum urmează:

— conducte de transport apă potabilă:

1. înlocuirea conductei de transport apă și reabilitare tunel – rest de executat;

2. înlocuirea conductei de transport apă între rezervoarele Lunca Bârzavei și rețeaua de distribuție – rest de executat;

3. înlocuirea conductei de transport apă între captarea Sodol și rețeaua de distribuție – rest de executat;

4. înlocuirea conductei de aducțiune care face legatura între rezervoarele Dealul Cerbului și reteaua de distribuție – rest de executat;

5. extindere conductă de transport apă până în Cartierul Poiana Golului – rest de executat;

— rezervoare și stații de pompare:

1. reabilitare rezervor Lunca Barzavei – 2 x 3 000 m3 – rest de executat;

2. reabilitare rezervor Dealul Cerbului – 2 x 750 m3 – rest de executat;

3. reabilitare rezervor Moroasa I – 2 x 200 m3 – rest de executat;

4. reabilitare rezervor SP Moroasa I – 2 x 350 m3 – rest de executat;

5. reabilitare rezervor Moroasa II.1 – 1 x 300 m3 – rest de executat;

6. reabilitare rezervor Moroasa II.2 – 1 x 300 m3 – rest de executat;

7. reabilitare rezervor aspirație SP Moroasa II – rest de executat;

8. construcție rezervor Poiana Golului – 1 x 100 m3 – rest de executat;

9. construcție rezervor Driglovaț – 1 x 100 m3 – rest de executat;

— stații de pompare apă potabilă:

1. stație de pompare apa potabila SPH1 – rest de executat;

2. stație de pompare apa potabila SPH5 – rest de executat;

— rețele de distribuție:

1. înlocuirea rețelei de alimentare cu apă – rest de executat;

2. extinderea rețelei de alimentare cu apă – rest de executat;

— rețele de canalizare:

1. înlocuire rețea de canalizare – rest de executat;

2. extindere rețea de canalizare – rest de executat;

3. stații de pompare ape uzate – rest de executat;

— sistem SCADA:

1. dispecer general SCADA.

În cap. „Raportul inginerului relativ la masuratorile finale CS-CL 06” sunt detaliate toate lucrările executate de vechiul antreprenor și lucrările rămase de executat.

Lucrările de construcție includ: lucrări de construcție și instalații pentru alimentare cu apă și canalizare menajeră, furnizare și montaj utilaje și echipamente tehnologice, executare branșamente de alimentare cu apă, contorizare, executare racorduri de canalizare, stații de pompare a apelor uzate, executare racorduri electrice, executare sistem de transmisii date tip SCADA, testare și punere în funcțiune, instruirea personalului beneficiarului, remedierea eventualelor defecte apărute în perioada de notificare a defectelor (perioada de garanție).

Durata contractului este de 12 de luni: începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor (12 de luni perioada de execuție și 36 de luni perioada de garanție).

Valoarea estimate a contractului este: 35 931 060,46 RON fără TVA. Valoarea estimată contractului nu include sumele reprezentând „cheltuieli diverse și neprevăzute”.

Sumele provizionate în valoare de 505 000 RON fără TVA sunt incluse în valoare estimată a contractului. Autoritatea contractantă evidențiază în mod clar la nivelul formularelor ofertei financiare aceste sume provizionate, în formularul „LDC-PS-00 Sume provizionate”. La întocmirea ofertei financiare, toți ofertanții vor avea în vedere includerea acestor valori reprezentând sumele provizionate în valoarea totală ofertată fără TVA.

Termenul-limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este: 21 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă stabilește un termen în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, după cum urmează: în a 11-a zi înainte de data-limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă răspunde solicitărilor transmise până în a 21-a zi înainte de data-limita de depunere a ofertelor.

AC va răspunde doar l [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/04/2021
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 061-155685

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: II.1.4)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Descriere succintă:
Anstatt:

Durata contractului este de 48 de luni: începând de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a lucrărilor (12 de luni perioada de execuție și 36 de luni perioada de garanție).

muss es heißen:

Durata contractului este de 12 de luni: începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor (12 de luni perioada de execuție și 36 de luni perioada de garanție).

Abschnitt Nummer: II.2.4)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Descrierea achiziţiei publice:
Anstatt:

Durata contractului este de 48 de luni: începând de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a lucrărilor (12 de luni perioada de execuție și 36 de luni perioada de garanție).

muss es heißen:

Durata contractului este de 12 de luni: începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor (12 de luni perioada de execuție și 36 de luni perioada de garanție).

Abschnitt Nummer: VI.3)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informații suplimentare:
Anstatt:

Oferta câștigătoare este oferta clasata pe primul loc (punctaj maxim). Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc obțin același punctaj, entitatea contractanta va desemna câștigător pe acel ofertant care a prezentat prețul cel mai scăzut. Dacă și preturile sunt egale, entitatea contractanta va desemna câștigător pe acel ofertant care a obținut punctajul cel mai mare pentru factorul de evaluare 2. Dacă punctajele sunt în continuare egale, entitatea contractanta va desemna câștigător pe acel ofertant care a obținut punctajul cel mai mare pentru factorul de evaluare 3. În situația în care egalitatea se menține, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Odată cu semnarea contractului de lucrări, se va semna convenția privind asigurarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență (Formular nr. 17).

muss es heißen:

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Anstatt:
Tag: 28/04/2021
muss es heißen:
Tag: 17/05/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Condiții de deschidere a ofertelor
Anstatt:
Tag: 28/04/2021
muss es heißen:
Tag: 17/05/2021
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Anstatt:
Tag: 28/08/2021
muss es heißen:
Tag: 17/09/2021
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Nu este cazul.