29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 174464-2021

09/04/2021    S69

Niemcy-Emmelshausen: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 069-174464

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 066-170301)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Verbandsgemeindewerke Hunsrück-Mittelrhein
Adres pocztowy: Rathausstraße 1
Miejscowość: Emmelshausen
Kod NUTS: DEB1D Rhein-Hunsrück-Kreis
Kod pocztowy: 56281
Państwo: Niemcy
E-mail: Emmelshausen@Bieteranfrage.de
Adresy internetowe:
Główny adres: www.hunsrueckmittelrhein.de
Adres profilu nabywcy: www.hunsrueckmittelrhein.de/seite/438485/öffentliche-ausschreibungen.html

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Erneuerung der Gruppenkläranlage „Oberes Baybachtal“ – Los II-IV-3.01 – EMSR – Technik

II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Aufgrund gestiegener Reinigungsanforderungen wird die sanierungsbedürftige Kläranlage „Oberes Baybachtal“ grundlegend erneuert und dem heutigen Reinigungsstandard angepasst. Der Umbau bzw. die Erneuerung der Kläranlage erfolgt in mehreren Bauphasen im laufenden Anlagenbetrieb. Das Einzugsgebiet der Kläranlage erstreckt sich auf insgesamt 13 Ortsgemeinden mit den Industriegebieten Dörth und Pfalzfeld sowie auf die Stadt Emmelshausen, die Ausbaugröße der Kläranlage beträgt ca. 14 000 EW. Im Zuge der Gesamtmaßnahme werden Regenüberlaufbecken, Betriebsgebäude, Vorreinigung und Belebung sowie die Faulung und die Schlammbehälter erneuert bzw. neu errichtet.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 066-170301

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Zamiast:

10/01/2022

Powinno być:

04/10/2021

VII.2)Inne dodatkowe informacje: