Supplies - 174617-2021

09/04/2021    S69

Romania-Oradea: Diagnostic agents

2021/S 069-174617

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea
National registration number: 4208498
Postal address: Str. Republicii nr. 37
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410159
Country: Romania
Contact person: Bogdan Nicolae Iurcov
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 259434406
Fax: +40 259417169
Internet address(es):
Main address: www.spitaljudetean-oradea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117197
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Alt tip
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Reactivi biochimie, hematologie și imunologie pentru linia automatizată

Reference number: 4208498/2021/3
II.1.2)Main CPV code
33694000 Diagnostic agents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Reactivi biochimie, hematologie si imunologie pentru linia automatizata, conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13 zile.

Data-limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari: cu 10 (zece) zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor specificata in anuntul de participare [conform art. 160 alin. (2) si art. 161 din Legea 98/2016, modificate prin OUG 107/2017].

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 11 852 088.64 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

In incinta Farmaciilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea

Stationar I – str. Gheorghe Doja nr. 65-67, Et.1;

II.2.4)Description of the procurement:

Nr.crt Denumirea produsului U/M Cantitate min AC Cantitate max AC Cantitate min CS Cantitate max CS

1 ATPO Test 1200 4800 200 1200

2 TSH Test 2800 11200 200 2800

3 Free T4 Test 2400 9600 200 2400

4 Free T3 Test 1000 4000 200 1000

5 Anti-Tg Test 600 2400 200 600

6 Prolactina Test 1000 4000 200 1000

7 Progesteron Test 1000 4000 200 1000

8 Testosteron Test 800 3200 200 800

9 CMV IgG Test 800 3200 200 800

10 CMV IgM Test 800 3200 200 800

11 CMV IgG Aviditate Test 400 1600 200 400

12 Toxo Ig G Test 800 3200 200 800

13 Toxo IgM Test 800 3200 200 800

14 Toxo IgG Aviditate Test 400 1600 200 400

15 Rubella IgG Test 800 3200 200 800

16 Rubella IgM Test 800 3200 200 800

17 AgHBs Test 8400 33600 200 8400

18 Ac HCV Test 8400 33600 200 8400

19 PSA Total Test 1600 6400 200 1600

20 PSA liber Test 800 3200 200 800

21 CEA Test 1000 4000 200 1000

22 AFP Test 1000 4000 200 1000

23 CA 19-9 Test 1000 4000 200 1000

24 CA 15-3 Test 800 3200 200 800

25 CA 125 Test 800 3200 200 800

26 Cyfra 21-1 Test 400 1600 200 400

27 LH Test 800 3200 200 800

28 FSH Test 1000 4000 200 1000

29 Estradiol Test 1000 4000 200 1000

30 DHEA-S Test 400 1600 200 400

31 beta -hCG Test 600 2400 200 600

32 hs Troponin-I Test 1200 4800 200 1200

33 BNP Test 400 1600 200 400

34 NT Pro BNP Test 400 1600 200 400

35 Anti HBc Test 400 1600 200 400

36 Anti HBc IgM Test 400 1600 200 400

37 Anti HB e Test 400 1600 200 400

38 Anti HB s Test 400 1600 200 400

39 HB e antigen Test 400 1600 200 400

40 HIV Test 2400 9600 200 2400

41 Antigen HBs cantitativ Test 400 1600 200 400

42 HE4 Test 400 1600 200 400

43 EBV VCA IgG Test 400 1600 200 400

44 EBV VCA IgM Test 400 1600 200 400

45 EBV EBNA-1 IgG Test 400 1600 200 400

46 Cortisol Test 1000 4000 200 1000

47 HBs Ag confirmatory Test 200 800 200 200

48 ProGRP Test 200 800 200 200

49 SCC Test 200 800 200 200

50 PIVKA Test 200 800 200 200

51 Insulina Test 200 800 200 200

52 Procalcitonina Test 4200 16800 200 4200

53 C Peptide Test 200 800 200 200

54 HEA4 Test 200 800 200 200

55 SARS CoV2 Ig G Test 3400 13600 200 3400

56 SARS CoV2 Ig M Test 600 2400 200 600

57 Vitamina D Test 600 2400 200 400

Nr.Crt Denumirea produsului U/M Cantitate min AC Cantitate max AC Cantitate min CS Cantitate max CS

Chimie Min Max

1 Acid uric Test 24000 96000 100 24000

2 Albumina BCG Test 3600 14400 100 3600

3 Alaninaminotransferaza (ALT) Test 84000 336000 100 84000

4 Amoniac Test 400 1600 100 400

5 Amilaza Test 24000 96000 100 24000

6 Amilaza pancreatica Test 600 2400 100 600

7 Antistreptolizina O Test 1200 4800 100 1200

8 Aspartataminotransferaza (AST) Test 84000 336000 100 84000

9 Alfa 1-antitripsina Test 200 800 100 200

10 Alfa 1-acid glicoproteina Test 200 800 100 200

11 Apolipoproteina B Test 190 760 100 190

12 Apolipoproteina A1 Test 190 760 100 190

13 Acid lactic Test 1000 4000 100 1000

14 Acizi biliari Test 200 800 100 200

15 Beta-2-microglobulina Test 100 400 100 100

16 Bilirubina directa Test 64000 256000 100 64000

17 Bilirubina totala Test 64000 256000 100 64000

18 Calciu Test 12000 48000 100 12000

19 Creatinkinaza MB Test 9000 36000 100 9000

20 Colesterol Test 24000 96000 100 24000

21 Complement C3 Test 300 1200 100 300

22 Complement C4 Test 300 1200 100 300

23 Creatinkinaza Test 9000 36000 100 9000

24 Creatinina Test 94000 376000 100 94000

25 Colinesteraza Test 10000 40000 100 10000

26 Ceruloplasmina Test 200 800 100 200

27 Capacitatea nesaturata de legare a fierului Test 400 1600 100 400

28 D-Dimer Test 4500 18000 100 4500

29 Fosfataza alcalina Test 12000 48000 100 12000

30 Fier Test 10000 40000 100 10000

31 Factor reumatoid Test 1200 4800 100 1200

32 Gama-glutamiltransferaza Test 64000 256000 100 64000

33 Glucoza Test 84000 336000 100 84000

34 HDL colesterol Test 1700 6800 100 1700

35 Hemoglobina glicozilata Test 3000 12000 100 3000

36 ?-hidroxibutirat dehidrogenaza (HBDH) Test 200 800 100 200

37 ICT Cl, K, Na Test 80000 320000 100 80000

38 Imunoglobulina A Test 360 1440 100 360

39 Imunoglobulina G Test 360 1440 100 360

40 Imunoglobulina M Test 360 1440 100 360

41 Imunoglobulina E Test 100 400 100 100

42 Lanturi usoare Kappa Test 400 1600 100 400

43 Lanturi usoare Lambda Test 400 1600 100 400

44 Lactat dehidrogenaza Test 9000 36000 100 9000

45 Litiu Test 190 760 100 190

46 Lipaza Test 6000 24000 100 6000

47 Magneziu Test 8000 32000 100 8000

48 Microalbumina Test 640 2560 100 640

49 Mioglobina Test 200 800 100 200

50 Proteina C reactiva Test 11000 44000 100 11000

51 Proteine totale Test 20000 80000 1200 20000

52 Proteine totale din urina/lichid cefalorahidian Test 800 3200 100 800

53 Prealbumina Test 200 800 200 200

54 Transferina Test 800 3200 100 800

55 Trigliceride Test 24000 96000 100 24000

56 Uree Test 92000 368000 100 92000

57 Feritina Test 5500 22000 100 5500

Nr.crt Denumirea produsului U/M Cantitate min AC Cantitate max AC Cantitate min CS Cantitate max CS

1 Hemoleucograma Test 120000 480000 100 120000

2 Hemoleucograma cu Reticulocite Test 1000 4000 200 1000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctaj tehnic A se vedea caietul de sarcini sectiunea,,CERINTE TEHNICE PUNCTAJ " / Weighting: 70
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar vor fi obligati sa le prezinte doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz.

Mentiune: persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt cele mentionate in declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal anexata, respectiv:

— Manager - Dr.Duse Traian Adrian

— Director Financiar contabil - Ec.Maghiar Marcel

— Director medical – Dr. Daina Lucia

— Director Ingrijiri - As.med.pr. Rob Florin

— Medic sef Laborator Clinic-Dr.Bota Marcela

— Sef Serv.A.P.C.A.T. - Ec.Iurcov Bogdan

— Farmacist Primar şef – Neamţu Corina

— Serviciul Apcat -Ec. Popovici Florin

— Ec. Gurău Ioana – Serviciul Apcat

— Farmacist Bogdan Mihaela

— Consilier Juridic – Ghita Socolan Roxana Maria

— Ec. Campan Ioana Maria – Serviciul Financiar

NOTA! Operatorii economici vor prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor, Declaratia conform art. 58-60 din Legea 98/2016 (conform Formular 3), impreuna cu DUAE.

Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta nr. 2 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art. 926 din Legea 95/2006, completand in acest sens in DUAE, urmand ca documentele justificative, respectiv Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice in conf. HG 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si art. 926 din Legea 95/2006 sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. In avizul de functionare emis de MSP pentru fiecare societate, trebuie sa fie specificat producatorul tuturor produselor solicitate respectiv ofertate.

Documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari;

Proportia de subcontractare Declaratie privind lista subcontractantilor, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Esantioane cu titlu gratuit, descrieri sau fotografii ale produselor ce urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante, conf. art.179, lit.I) din Legea 98/2016 pentru toate produsele solicitate, respectiv ofertate.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii trei ani furnizarea de produse identice sau similare în valoare cumulata de minim 2.957.922,16 RON fără T.V.A., la nivelul a maxim trei contracte. Ultimii trei ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/20017 (ART 13) Pentru indeplinirea acestei cerinte, ofertantul poate beneficia de sustinerea prin angajament ferm de catre o alta persoana, in conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Procesul verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, obiectul/durata furnizarii, valoarea corespunzatoare a produselor furnizate in perioada de referinta (în ultimii 3 ani); Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta "Acordul de subcontractare". Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE. Documentele justificative/esantioanele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Esantioanele vor fi trimise la sediul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea: Str. Republicii, nr. 37, Etaj 4, Secretariat, Oradea.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Comisia de evaluare are dreptul de a solicita completari/clarificari la ofertele depuse.

2.In cazul in care exista oferte pe loc 1 ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in SICAP in vederea departajarii ofertelor.

3.Contractele subsecvente se vor încheia in functie de necesitati si de bugetul alocat, cu operatorul clasat pe locul I. Autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire, chiar daca va exista doar un singur operator economic cu oferta admisibila pe lot, si va incheia acordul cadru doar cu acel operator economic.

4.In cazul in care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru.

5.In cazul in care operatorul economic semnatar al unui contract subsecvent la acordul-cadru nu isi onoreaza obligatiile contractuale, autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contract subsecvent la acordul-cadru, cu operatorul economic clasat pe urmatorul loc, dupa ce, in prealabil acel operator economic a fost consultat.

6.Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

7.În cazul în care ofertantul declarat castigator nu îsi onoreaza comenzile, în termenul stabilit prin contractul subsecvent, autoritatea contractanta are dreptul de a rezilia total sau partial contractul de furnizare pentru produsele care fac obiectul acestuia si vom intocmi, conform art. 166 din HG395/2016, documentul constatator pe care il vom publica in SEAP, prin care vom mentiona ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale fata de unitatea noastra, iar pe viitor, in situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale, excluderea dintr-o procedura pentru atribuirea unui contract de achizitie publica.

8.Avand in vedere OUG71/2012 privind desemnarea MS ca unitate de achizitii publice centralizate, precum si Ordinul 658/2013 pentru aprobarea Listei de medicamente, materiale sanitare, echipamente de protectie, servicii, combustibil si lubrifianti pt parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, autoritatea contractanta va rezilia unilateral acordul-cadru pentru produsele cuprinse in lista de achizitii publice centralizate la MS, dupa finalizarea procedurilor de achizitie centralizate.

9.Caietul de sarcini face parte integranta din documentaţia de atribuire si constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica.

Locul de livrare: 1) In incinta Farmaciilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea:

— Stationar I – str. Gheorghe Doja nr. 65-67, Et.1.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, Compartiment juridic
Postal address: Str. Republicii nr. 37
Town: Oradea
Postal code: 410475
Country: Romania
E-mail: scjo.achizitii@yahoo.com
Telephone: +40 259437750
Fax: +40 259417169
Internet address: www.spitaljudetean-oradea.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/04/2021