Storitve - 174784-2023

24/03/2023    S60

Slovenija-Ljubljana: Storitve programiranja aplikacijske programske opreme

2023/S 060-174784

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Nacionalna identifikacijska številka: 2399300000
Poštni naslov: Masarykova cesta 16
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: visokosolstvo.mizs@gov.si
Telefon: +386 14784763
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5)Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema eVŠ

Referenčna številka dokumenta: JN-22032
II.1.2)Glavna koda CPV
72212000 Storitve programiranja aplikacijske programske opreme
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema eVŠ

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 914 430.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72212000 Storitve programiranja aplikacijske programske opreme
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema eVŠ

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: 9.2 Merilo tehnične prednosti / Ponder: 20
Cena - Ponder: 80
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Javno naročilo se delno financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2023/S 020-051779
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: JN000408
Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
16/03/2023
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5114535000
Poštni naslov: Jadranska ulica 21
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 914 450.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 914 430.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Poštni naslov: Masarykova cesta 16
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/03/2023