Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 174815-2021

09/04/2021    S69

România-Galați: Accesorii de drenaj

2021/S 069-174815

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei”
Număr naţional de înregistrare: 3126853
Adresă: Str. Brăilei nr. 177
Localitate: Galați
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800578
Țară: România
Persoană de contact: Birou contractări, ref. Mitrea Mirela Gabriela
E-mail: camelia.dodu@spitalulurgentagalati.ro
Telefon: +40 236301312
Fax: +40 236317232
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulurgentagalati.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117325
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate sanitară
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Cateter toracic cu trocar, tub dren silicon, cateter ombilical radiopac, trusa infuzomat pentru pompe infusomat, truse drenaj continuu pleural și toracic, sistem drenaj cu burduf 300 ml fără trocar, sistem drenaj cu burduf 500 ml cu trocar, tub dren Kehr, sonde Pezzer, pipe Guedel”

Număr de referinţă: PAAP1034676
II.1.2)Cod CPV principal
33141642 Accesorii de drenaj
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

1. Cateter toracic cu trocar;

2. Tub dren silicon Ch 16-354;

3. Tub dren silicon colac 6/9 radiopac;

4. Tub dren silicon colac 7/11 radiopac;

5. Cateter ombilical radiopac;

6. Trusa infuzomat compatibila cu pompele infuzomat;

7. Truse drenaj continuu pleural si toracic;

8. Sistem drenaj cu burduf 300 ml fara trocar;

9. Sistem drenaj cu burduf 500 ml cu trocar;

10. Tub dren Kehr;

11. Sonde Pezzer;

12. Pipe Guedel.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor este de 20 de zile. Autoritatea contractanta stabileste un singur termen in care va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SICAP.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 829 800.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem drenaj cu burduf 500 ml cu trocar

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141642 Accesorii de drenaj
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Str. Brailei nr .177, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem drenaj cu burduf 500 ml cu trocar

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 115 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tub dren Kehr

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141642 Accesorii de drenaj
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Str. Brailei nr .177, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tub dren Kehr

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 26 640.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Trusa infuzomat compatibila cu pompele infusomat

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141642 Accesorii de drenaj
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Str. Brailei nr .177, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Trusa infuzomat compatibila cu pompele infusomat

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 660.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tub dren silicon colac 6/9 radiopac

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141642 Accesorii de drenaj
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Str. Brailei nr .177, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tub dren silicon colac 6/9 radiopac

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 37 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Truse drenaj continuu pleural si toracic

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141642 Accesorii de drenaj
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Str. Brailei nr .177, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Truse drenaj continuu pleural si toracic

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 315 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pipe Guedel

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33171200 Instrumente pentru reanimare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Str. Brailei nr .177, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pipe Guedel

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 920.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cateter ombilical radiopac

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141200 Catetere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Str. Brailei nr .177, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cateter ombilical radioopac marimi (4F, 5F si 6F).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 20 700.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tub dren silicon Ch 16-35

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141642 Accesorii de drenaj
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Str. Brailei nr .177, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tub dren silicon Ch 16-35

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 4 320.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cateter toracic cu trocar

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141200 Catetere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Str. Brailei nr .177, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cateter toracic cu trocar ch 8-32

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 117 360.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem drenaj cu burduf 300 ml fara trocar

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141642 Accesorii de drenaj
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Str. Brailei nr .177, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem drenaj cu burduf 300 ml fara trocar

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 100 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sonde Pezzer

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Str. Brailei nr .177, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sonde Pezzer

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 18 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tub dren silicon colac 7/11 radiopac

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141642 Accesorii de drenaj
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Str. Brailei nr .177, Galati

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Tub dren silicon colac 7/11 radiopac, pret pe ml, colac 25 ml

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 41 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1.Declaratie privind conflictul de interese

— Lista cu persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, implicate in procedura de achizitie publica, conform art.60,din Legea 98/2016- model Formular nr.1:

Ec.Dobrea Valentina-Alina -Manager; Dr.Romila Aurelia -Director medical; Ec.Grosu Alina -Director finaciar contabil; As.Skowronski Mariana-Director de ingrijiri; Ref. Spec.Mitrea Mirela Gabriela-presedinte; Jr.Calin Viorel – membru; As. Marola Zoica-membru; As. Sef Olaret Vasilica – membru;

Ref. Nicodim Florentina – membru rezerva; Jr.Bocaneala Mirela-Alina - membru rezerva; Dr.Trifan Liviu Angel - membru rezerva; Asist Bobocia Ana Magdalena -membru rezerva; Dr. Isfan Dumitru-membru rezerva.

Doar Formularul 1, impreuna cu garantia de participare, se vor depune la documentele de calificare.

2.Documente sustinere DUAE.

Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri, in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor financiare. Nu se depun la documentele de calificare, se vor depune la solicitarea autoritatii contractante, in faza de evaluare documente sustinere DUAE, dupa calificarea in etapa financiara.

Aceste documente sunt:

1.Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca operatorul economic nu se afla in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, avand in vedere actiunile sau inactiunile savarsite inainte de initierea procedurii.

2.Certificat de atestare fiscala emis de catre Ministerul Finantelor Publice;

3.Certificat atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local.

Acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

In situatia in care operatorul economic are inregistrate, conform certificatului constatator emis de ONRC, puncte de lucru in alte circumscriptii teritoriale fiscale in afara celei unde isi are declarat sediul social (ex:comune, municipii, judete), atunci acesta are obligatia de a prezenta si certificatele fiscale privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local pentru sediile secundare, in conformitate cu Codul fiscal si Codul de Procedura Fiscala.

4. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.

NOTA: Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate:

1. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie, in vederea participarii la procedura de atribuire.

2. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

— Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr.26/1990 (doc. în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”), sau Certificat constatator emis de catre O.N.R.C.in forma electronica, avand incorporata/atasata/logic asociata semnatura electronica extinsa, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmand sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,

— Autorizatie / Aviz de functionare de la Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu prevederile legale,art.926, alin.2 din Legea95/2006, OMS 566/2020, privind reforma în domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor în domeniul dispozitivelor medicale, din care sa reiasa ca ofertantul are avizul de comercializare pentru produsele care fac obiectul procedurii, urmand ca documentul sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar, întocmit la finalizarea evaluării ofertelor financiare, pentru loturile la care participa si pentru care este obligatorie detinerea acestui aviz.

Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau in cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, Aviz de functionare de la MS, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantII clasati pe primele 3 locuri, in clasamentul intermediar.

Nota: Documentele vor fi traduse in limba romana de catre un traducator atestat, potrivit legislatiei in vigoare.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista cu principalele furnizari de produse similare, din care sa rezulte ca, in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, au fost furnizate produse similare a caror valoare/valoare cumulata, fara tva, a fost de minim valoarea celui mai mare lot pentru care se va incheia contractul de furnizare: 1 Cateter toracic cu trocar- 9,780 RON 2 Tub dren silicon Ch 16-35 - 360 RON 3 Tub dren silicon colac 6/9 radiopac- 3,150 RON 4 Tub dren silicon colac 7/11 radiopac - 3,450 RON 5 Cateter ombilical radioopac - 1,725 RON 6 Trusa infuzomat compatibila cu pompele infusomat-555 RON 7 Truse drenaj continuu pleural si toracic- 26,250 RON 8 Sistem drenaj cu burduf 300 ml fara trocar- 8,400 RON 9 Sistem drenaj cu burduf 500 ml cu trocar - 9,600 RON 10 Tub dren Kehr - 2,220 RON 11 Sonde Pezzer- 1,500 RON 12 Pipe Guedel - 2,160 RON Nu se admit ca dovada a experientei similare invocarea urmatoarelor documente: - acorduri cadru de furnizare produse similare, ci doar contractele furnizare subsecvente incheiate si executate in baza acordurilor cadru. Se va specifica valoarea exacta a contractelor subsecvente corespunzatoare perioadei de referinta, respectiv ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor. Nu se admit contractele de furnizare/subsecvente a caror perioada depaseste perioada celor 3 ani sau a caror data de inceput este inainte de cei trei ani. - anunturi de atribuire, oferte acceptate, in cazul achizitiilor directe din SICAP. - documente care nu cuprind: nr. document, nume beneficiar, denumire produs, numar contract, valori executate, perioada valabilitate(contract subsecvent, contract furnizare, perioada valabilitate acord cadru mentionat in documentul constatator).

Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitate Se vor prezenta cate 2 esantioane pentru a fi evaluate de catre Comisia de evaluare. Esantioanele vor fi marcate pe ambalaj cu denumirea lotului pentru care sunt prezentate.

Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Declaratie de conformitate cu marcaj CE.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

La nivelul DUAE, trebuie precizate informații dupa cum urmeaza: - denumire autoritate contractanta; - numărul și data contractului furnizare/subsecvent, a facturii fiscale, a documentului constatator, invocate drept experiență similară; - denumire produs; - valoarea lei fara tva executata pentru contract, facura fiscala, document constatator invocat; - perioada valabilitate contract furnizare/subsecvent/ acord cadru invocat in documentul constatator.

Informatiile corespunzatoare acestei cerinte se completeaza in DUAE. Esantioanele vor fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, dupa ertapa de evaluare financiara, numai de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri, in clasamentul intermediar. Esantioanele vor fi livrate, in urma solicitarii de clarificari adresata de catre autoritatea contractanta ofertantului, prin intermediul curieratului pe adresa institutiei, in atentia presedintelui de comisie.

Documentul va fi prezentat impreuna cu propunerea tehnica pentru fiecare lot in parte, atat copie document in original, cat si document tradus de catre traducator autorizat.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/05/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 14/08/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/05/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Avand in vedere criteriul de atribuire stabilit, in cazul in care doua sau mai multe oferte prezinta acelasi cel mai scazut pret, comisia de evaluare a ofertelor va solicita ca si clarificare, prin intermediul facilitatilor tehnice din SICAP, incarcarea de catre ofertantii in cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.

Toate documente aferente ofertei se vor incarca in SICAP si vor fisemnate electronic. Departajarea ofertantilor clasati pe locul 2,in cazul in care vor exista doua sau mai multe oferte cu acelasi "pret celmai scazut", se va face in felul urmator: imbunatatirea ofertei se va face numai pana la nivelul pretului ofertat de operatorul situat pelocul 1. Departajarea ofertantilor clasati pe locul 3, in cazul in care vor exista doua sau mai multe oferte cu acelasi "pret cel mai scazut", se va face in felul urmator: imbunatatirea ofertei se va face numai pana la nivelul pretului ofertat de operatorul situat pe locul 2.

Modul in care poate accesa DUAE in vederea completarii: folositi SICAP.

Deoarece procedura este online, corespondenta cu ofertantii va avea loc prin intermediul SICAP -ului, atasat la anuntul de participare, atat eventualele solicitari de clarificari cat si raspunsul ofertantului.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 20 zile inainte de data de deschidere / adresa: S.I.C.A.P.: Spitalul Clinic Judetean deUrgenta „Sf. Ap. Andrei” Galati. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari din partea ofertantilor pana in a 10 zi, inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Operatorul economic va completa DUAE, separat pentru fiecare lot la care participa si-l va incarca in SICAP,la lotul pentru care l-a completat.

Pentru a se evita apariția unor erori pe parcursul analizării si verificării documentelor prezentate de ofertanți, se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagina a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termen de contestatie din art.8 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/04/2021