Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 175292-2020

14/04/2020    S73

Slovenia-Kranj: Electric motors, generators and transformers

2020/S 073-175292

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 050-119548)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
National registration number: 5175348000
Postal address: Ulica Mirka Vadnova 3A
Town: Kranj
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 4000
Country: Slovenia
Contact person: Marjeta Rozman
E-mail: marjeta.rozman@elektro-gorenjska.si
Telephone: +386 42083000
Fax: +386 42083600
Internet address(es):
Main address: www.elektro-gorenjska.si

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6 in suhi zrak

Reference number: JN20-003
II.1.2)Main CPV code
31100000 Electric motors, generators and transformers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dobava SN (RMU) stikalnih blokov 24 kV na SF6 in suhi zrak.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/04/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 050-119548

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:
Read:

Naročnik je dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer v 20. točki, 7.1. podtočka, tako da se pravilno glasi:

Ponudnik mora ponudbi predložiti za vso ponujeno opremo (velja za oba sklopa):

— veljavne certifikate o ustreznosti vseh ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, ali

— izjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 1:2010, in

— veljavne tipske preizkuse povzetke rezultatov (type test) za ponujene tipe SN (RMU) blokov (na zahtevo naročnika mora dokument o tipskem preizkusu predložiti naknadno v celoti), in

— mersko skico za vsak ponujeni tip SN blokov,

— dokazilo proizvajalca, da so skoznjiki na kotel za plin privarjeni, in

— ustrezni tehnični material za ponujene tipe SN blokov, iz katerega je razviden proizvajalec in tehnična ustreznost ponujenih tipov (prospekti, tehnični opisi, tehnične specifikacije ipd.). Če naročnik iz priloženega tehničnega materiala ne bo mogel ugotoviti ustreznosti ponujene opreme, bo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Dokazila: Certifikati o ustreznosti ponujenih proizvodov ali izjave o skladnosti in dokumenti o tipskih preizkusih, v skladu z navedenim v tej točki, ter merske skice, dokazilo proizvajalca in ustrezni tehnični material (PRILOGA D/4).

VII.2)Other additional information: